Haziran Ayı Meclis Gündemi

1-Fen İşleri Müdürlüğü’nün 24.05.2023 tarih ve 18874 sayılı yazısı  “SARUHANLI BELEDİYESİ GÜNDÜZ BAKIM EVİ VE ÇOCUK KULÜBÜ YAPIM işi'nin yıllara sari ihale  edilebilmesi” hakkındaki teklifi.

2-  Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün 24.05.2023 tarih ve 18836 sayılı yazısı “Belediyemiz bünyesinde bulunan 40 litrelik tarımsal ilaçlama dronu, 600 litrelik ot ilaçlama makinası ve 600 litrelik ilaçlama makinasının ilçemiz çiftçilerine kullandırma bedellerinin belirlenmesi” hakkındaki teklifi.

3-  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 25.05.2023 tarih ve 18886 sayılı yazısı “ Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Tirkeş mahallesi tapunun 115 Ada 1 parsel (Eski 0 ada 438 parsel) de kayıtlı kayıtlı taşınmazın Belediyemiz Meclisince alınan 01.10.2021 tarih ve 77 sayılı kararına istinaden Encümene yetki verilmiştir. Ancak Söz konusu taşınmazın Tapu niteliğindeki cinsi değiştiğinden Meclis Kararının revize edilmesi” hakkındaki teklifi.

4-  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 25.05.2023 tarih ve 18889 sayılı yazısı  “Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Koldere mahallesi tapunun 334 Ada 8 parselinde (Eski 334 ada 1,2,3,4,5,6 parsel) de kayıtlı kayıtlı taşınmazın Belediyemiz Meclisince alınan 01.10.2021 tarih ve 77 sayılı kararına istinaden Encümene yetki verilmiştir. Ancak Söz konusu taşınmazda yapılan İmar Uygulamaları  (Kat İrtifakı ve tevhit işlemi) neticesinde oluşan (29) adet bağımsız bölümlerin satışı” hakkındaki teklifi.

5- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.05.2023 tarih ve 18975 sayılı yazısı “Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Çakmaklı mahallesi tapunun  (Eski 104 ada 30 parsel) de kayıtlı kayıtlı taşınmazın Belediyemiz Meclisince alınan 01.10.2021 tarih ve 77 sayılı kararına istinaden Encümene yetki verilmiştir. Ancak Söz konusu taşınmazın Tapu niteliğindeki cinsi değiştiğinden Yeni oluşan 104 Ada 37 , 38, 39, 40 ve 41 parsel numaralı taşınmazlara ait  Meclis Kararının yeniden revize edilmesi” hakkındaki teklifi.

6- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29.05.2023 tarih ve 18979 sayılı yazısı “ Belediyemize ait yeni yapılan kır düğün salonu ücret tarifesi ve yüzme kursu, halı saha ve havuz giriş ücretlerinin de yeniden belirlenmesi” hakkındaki teklifi.