Kurumsal Kimlik

SARUHANLI BELEDİYESİ KURUMSAL KİMLİK

Belediye amblemindeki vurgular…
Bu değişim kurumları ciddi ve hissedilir bir biçimde etkilemekte, her şeyin yeniden değerlendirildiği ve ele alındığı bir dönüşüm her alanda kendini hissettirmektedir. İnsanların ihtiyaç ve beklentileri değişmekte, yaşam kalitesiyle ilgili özlemler her geçen gün tüm hizmetleri yeniden biçimlendirmektedir.

Bu değişim kurumları ciddi ve hissedilir bir biçimde etkilemekte, her şeyin yeniden değerlendirildiği ve ele alındığı bir dönüşüm her alanda kendini hissettirmektedir. İnsanların ihtiyaç ve beklentileri değişmekte, yaşam kalitesiyle ilgili özlemler her geçen gün tüm hizmetleri yeniden biçimlendirmektedir.

Bu değişim ve dönüşüm hareketi kentlerimize de yansımaktadır. İnsanlar kentleri yönetenlerden, kentin sorumluluğunu taşıyanlardan klasik belediyecilik hizmetlerinin yanında yaşam standartlarını yükseltecek değerlere vurgu bekliyorlar. Ve bu beklenti belediyeciliği daha şimdiden farklı bir anlayış, farklı bir yaklaşıma doğru zorlamaktadır.

Saruhanlı Belediyesi’nin Yeni Kurumsal Kimlik çalışmasına tüm bu dinamikler dikkate alınarak bakılmalı, böyle değerlendirilmelidir.

Yeni Kurumsal Kimlik; anlayışı, bakışı ve hizmetlere yaklaşımı ile yenilenen Saruhanlı Belediyesi’nin yeni yüzü olacaktır. Saruhanlı Belediyesi olarak biz, bu büyük değişimi yakalamak, gerisinde değil ilerisinde olmak gayretiyle yola çıktık. Saruhanlı Belediyesi olarak tüm ilçe belediyelerine örnek olmak, öncü olmak için yola çıktık. Saruhanlı Belediyesi’nin kurumsal yapısını, toplumsal ilişkilerini yeniden ele aldık. Değişimin önemli bir parçası olarak kurumsal kimliğimizi de yeni belediyecilik anlayışımız doğrultusunda organize ettik.

Yeni Kurumsal Kimliğin Vurguları;

Biçimsellik;
Saruhanlı bugüne kadar sürekli göç alan bir ilçe. Farklı yörelerden, farklı anlayışlardan farklı dinlerden insanların bir arada barış içinde yaşadığı İstanbul’un eski yerleşim bölgelerinden biri… Ve bu zenginlik mimariden geleneklere kadar yaşatılmakta… Var olan bu derinliğin karşılığı olarak yeni kurumsal kimliğin yapısını bu değerlerle oluşturduk. Tarihsel dokuya ait surları muhafaza edip, geleneksel mimarimizle zenginleştirdik. Ayrıca sosyal farklıkları ve anlayışları bir arada yaşatan güzelliğimizi zeytin dalıyla ifade ettik. Kısacası önceki kurumsal kimlikte var olan ama fark edilmeyen değerleri yalınlaştırarak güzel Zeytinburnu’muzun bilinen yüzünü açığa çıkardık.

Grafik değer;
Saruhanlı Belediyesi’nin kullanmakta olduğu mevcut logosunu, daha sade bir grafik yorumla tasarladık, çizgisel değer olarak daha akılda kalıcı ve daha anlaşılır olmasını hedefledik. Çünkü bugün tüm dünyada büyük metropol belediyeleri bile logolarının grafik değerlerini yukarıda saydığımız anlayışla yeniden biçimlendirmektedir.

Renksel değer;
Saruhanlı Belediyesi’nin kullanmakta olduğu mevcut logosunun renklerine sahip çıkmakla birlikte renk değerlerini daha canlı hale getirdik. Bu sayede etkinliğini ve farklılığını vurgulamayı hedefledik.

Okunabilirlik;
Saruhanlı Belediyesi’nin kullanmakta olduğu mevcut logosu form itibariyle yazı değeri ve karakter değeri olarak okunması zor bir yapıya sahipti, biz logoyu bu kısıtlayıcı kalıptan kurtararak yazıyı hem karakter hem de punto olarak yeniden ele aldık.
Böylece logoya harf büyüklüğü olarak etkin ve okunabilir bir grafik değer kazandırdık.

Yukarıda belirtilen özellikler aslında bir markanın sahip olması gereken ayrıntılardır. Saruhanlı Belediyesi bu yeni logosuyla artık bir markadır. Yeni logo ile birlikte yapılacak olan yeni kurumsal kimlik çalışmasıyla artık Saruhanlı Belediyesi hizmetleriyle, sosyal aktiviteleriyle ve yeni imajıyla bir adım daha öne çıkacak, dolayısıyla Türkiye’de olduğu gibi yurt dışında da taşıdığı misyona daha layık bir kurum olarak parlamaya devam edecektir.

“Anlaşılan ve hissedilen değerlere sahip çıkılır” düşüncesiyle yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızın yeniden kurumsal kimliğimizi benimseyeceğine inanıyorum.