İmar Durumu Müracatında İstenilen Evraklar

1- Tapu senedi ve çap: İmar durumu talep edilen arsaya ait olması gerekmektedir.

 2- Dilekçe

 3- Hisseli olması halinde tarafların imzalı dilekçesi veya noter tasdikli vekaletname

 4- Yükleyici firma olması halinde noter tasdikli vekaletname

Kırmızı kod olması durumunda

 1- Tapu

 2- İmar durumu

 3- Aplikasyon Krokisi