Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar İçin İstenilen Belgeler

1- DİLEKÇE

2- ASKER AİLESİ YARDIMINDAN FAYDALANACAK KİŞİLERE AİT, İKAMETGÂH İL MUHABERİ

3- ASKER AİLESİ YARDIMINDAN FAYDALANACAK KİŞİLERE AİT, VUKUATLI NÜFUS CÜZDANI ÖRNEĞİ

4- ASKERLİK DAİRE BAŞKANLIĞI’NDAN, ASKERE AİT HİZMET SÜRESİ BELGESİ

5- ASKER AİLESİ’NİNTAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKUL ARAŞTIRMA BELGESİ

6- YARDIMDAN YARARLANACAK ŞAHSA AİT 2 ADET FOTOĞRAF

 

Yardım Koşulları

MADDE 5-Asker Ailesi Yardımı : 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç  Olanlara Yardım Hakkında Kanun 2. maddesine göre Yardım Koşulları aşağıdakilerden ibaretir

1- Yardım isteyeceklerin askerin anne baba,eş kız veya erkek kardeşi olmaları

2-Yardım isteyeceklerin iaşesenın(geçiminin asker tarafından temin edilmesi

3-Mahalli rayice nazaran kendilerinin ve askere gidenin geçim vasıta ce imkanlarının bulunmaması

Bu şartların tamamını sağlayan asker ailelerinin yardım yapılacaktır

MADDE 6- Başvuru sırasında istenen belgeler aşağıdaki gibidir

1 .Asker aylığına başvuracak (eş,anne,baba,kardeş)kişilerin nüfus cüzdan fotokopisi,

2-Belediyemiz  sınırlarında ikamet edildiğine dair yerleşim belgesi

3.Belediyemizce düzenlenmiş form:

a)Beyanname

b)Muhtarlık onayı

c)Askerlik Şubesi onayı

d)Tapu sicil Müdürlüğü

e)Vergi Dairesi

f)Trafik Tescil

g)Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı

h)Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü

ı)Sosyal Güvenlik Kurulu Kaydı

i) Mal Müdürlüğü

j)İlgili makamlar tarafından doldurulması gereken bölümler

k)Mutemetlik yazısı