İmar Yenileme ruhsatı İçin İstenilen Evraklar

Ruhsat tarihi 01.06.2007 öncesi olan ruhsatlarda

 1- Performans analizi

 2- Teknik uygulama sorumlularının büro tescilleri

 3- Sözleşmeleri

 4- Tapu

Ruhsat tarihi 01.06.2007 sonrası olan ruhsatlarda

 1- Tapu

2- Teknik uygulama sorumlularının büro tescilleri

3- Sözleşmeleri