Belediyemizin Tarihçesi

SARUHANLI BELEDİYE TEŞKİLATININ TARİHÇESİ

7 Eylül 1922 tarihinde düşman işgalinden kurtulan Saruhanlı’da 1945 yılında Bucak Teşkilatı, 26 Şubat 1953 tarih (Perşembe) 8345 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Manisa İline bağlı Saruhanlı Bucak Merkezi olan Saruhanlı Köyünde Belediye teşkili hakkında Danıştay Genel Kurulunca ittihaz edilen 24/11/1952 günlü ve 52-267/271 sayılı karar üzerine bu yerde Belediye teşkili 1580 sayılı Belediye Kanununun 7 nci maddesine tevfikan onanmıştır.” hükümlerine göre 29/01/1953 tarihinde Belediye Teşkilatı kurulmuştur.

27 Haziran 1957 Tarih (Perşembe) 9644 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan  (1 N i s an 1959 tarihinde mer’i olmak üzere ilişik (l/B) sayılı cetvelde vilâyetleri, adları, merkezleri ve kendilerine bağlanan nahiye, kasaba ve köyleri gösterilen (17)ilçe ile birlikte19/06/1957 tarih 7033 Sayılı Kanunla bugün Yılmaz Mahallesi diye anılan ve o tarihte 100 haneli bir köy olan Yılmaz Köyü ile birleştikten sonra Saruhanlı merkez olmak üzere, merkez nahiyesi 32 köy, Halitpaşa Nahiyesi 20 köy olmak üzere 52 köyden oluşan 1 Nisan 1959 yılında ilçe merkezi haline gelmiştir.

06.12/2012 tarih 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 12/11/2012 tarih 6360 sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” la 30 Mart 2014 yılında yapılan Mahalli İdareler seçimleriyle birlikte Büyükşehir ilçe Belediyesi statüsüne alınmıştır.

 

Saruhanlı Belediye Başkanları

1953 yılında belde teşkilatının, 1 Nisan 1959 yılında ilçe statüsüne kavuşan Saruhanlı’da ilk belediye başkanı olan Kemal YARALI, 27 Mayıs 1960 tarihine kadar başkanlık vazifesini yapmıştır. Daha sonra sırasıyla Saruhanlı Belediye Başkanlığı görevinde bulunanlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

SARUHANLI BELEDİYESİNİN KURULUŞUNDAN BU GÜNE KADAR GÖREV YAPAN

BAŞKANLAR İSİM LİSTESİ VE DÖNEMİ

Sr.No Adı Soyadı               Unvanı Görev Yaptığı Dönem
1 Kemal YARALI Başkan 1953–1960–1963–1968–1973–1977
2 Mustafa ARKUN Kaymakam-Başkan 1960–1963
3 Hilmi USAL Başkan 1968–1973
4 Selman ÇELEBİ Başkan 1977–1980
5 Burhan ÖZATALAY Başkan-Atama 15.09.1980–15.10.1980
6 Muharrem KILDİŞ Kaymakam-Başkan 16.10.1980–15.08.1981
7 Abdurrahman KOÇOĞLU Kaymakam-Başkan 17.08.1981–17.11.1981
8 İ. Kemal ÖNAL Kaymakam-Başkan 18.11.1981–19.08.1982
9 Dr. İsmail KARAHAN Başkan-Atama 25.10.1982–20.12.1982
10 Halil Yavuz KAYA Kaymakam-Başkan 21.12.1982–10.03.1983
11 Ragıp MUTLU Başkan-Atama 11.03.1983–27.03.1984
12 Halil YARALI Başkan 27.03.1984–27.03.1989
13 Halil YARALI Başkan 27.03.1989–28.03.1994
14 Serdar YARALI Başkan 28.03.1994–29.03.1999
15 Serdar YARALI Başkan 29.03.1999–28.03.2004
16 Dr. Hüseyin YARALI Başkan 29.03.2004–29.03.2009
17 Dr. Hüseyin YARALI Başkan 30.03.2009-30.03.2014