İşyeri Açma Ruhsatı İçin İstenilen Belgeler

Umuma Açık İstirahat Ve Eğlence Yerlerinden istenecek Belgeler

1- Başvuru formu

2- Tapu fotokopisi

3- Yönetim planı (Tapudan ya da yöneticiden alınır)

4- Kira kontratının aslı

5- Vergi levhası

6- İkametgah senedi

7- Nüfus cüzdanı sureti

8- İtfaiye raporu

9- Şirket başvurularında şirkete ait imza sirküleri, faaliyet belgesi ve sicil gazetesi

10- 3 adet vesikalık fotoğraf (Şahıs ise)

11- İşyerinin açık adresini gösteren kroki(mesafe krokisi),

12-Sağlık Raporu (alınan sağlık raporunda “bulaşıcı hastalığı yoktur” ibaresi olmalıdır),

13-Adli Sicil Belgesi,

14-1 adet plastik telli dosya,

15- Ruhsat başvurusunun tüzel kişilik adına yapılması halinde mesul müdür görevlendirilmek zorundadır,

16- Meslek odası veya Ticaret Odası kaydı

 

Sıhhi İşyerleri Ruhsatlarında istenecek Belgeler

1- Başvuru formu

2- Tapu fotokopisi

3- Kira kontratı

4- Vergi levhası

5- Yerleşim yeri belgesi

6- Nüfus cüzdanı sureti

7- 3 adet vesikalık fotoğraf (Şahıs ise)

8-Sağlık Raporu

9- Şirket başvurularında şirkete ait imza sirküleri, faaliyet belgesi ve sicil gazetesi

10-1 adet plastik telli dosya

11- Meslek odası veya ticaret odası kaydı

12- Yangına karşı gerekli önlemlerin alındığını gösteren itfaiye raporunun alınması

 

Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatlarından istenen Belgeler

1- Başvuru formu

2- Tapu fotokopisi

3- Kira kontratı

4- Vergi levhası

5- İkametgah senedi

6- Nüfus cüzdanı sureti

7- İtfaiye raporu

8- 3 adet vesikalık fotoğraf (Şahıs ise)

9- Şirket başvurularında şirkete ait imza sirküleri, faaliyet belgesi ve sicil gazetesi

10-Meslek odası veya Ticaret Odası kaydı

11-Sağlık Raporu

12-İş akım Şeması (ilgili işyerlerinden)

13-1 adet plastik telli dosya

14- Ustalık Belgesi (ilgili İşyerlerinden)

15-Sağlık Koruma Bandı (ilgili İşyerlerinden)

16-Gıda üretimi yapılan işletmelerin çalışanlarına ait “bulaşıcı hastalığı yoktur” ibareli sağlık raporu.

 

Mesul Müdürlük İçin

1- Dilekçe

2- Sabıka kaydı

3- Nüfus cüzdanı örneği

4- İkametgah senedi

5- 2 adet vesikalık fotoğraf

6- “Bulaşıcı hastalığı yoktur” ibareli sağlık raporu

7- Ruhsat fotokopisi