Temmuz Ayı Meclis Gündemi

Saruhanlı Belediye Meclisi, Temmuz ayı olağan toplantısı 07 Temmuz 2023 Cuma günü saat 14:00’ da Belediye Sosyal Tesisler Halk Kafe’ de yapılacaktır.

GÜNDEM MADDELERİ:

1 - Fen İşleri Müdürlüğü’nün 21.06.2023  tarih  ve  19644  sayılı  yazısı “ Kemiklidere, Tirkeş ve Heybeli Mahallelerinde Düğün Salonu ve Çevresi yapım işi Celal Bayar Ünüversitesi Saruhanlı  Meslek  Yüksek  Okulu  İkmal  İnşaatı Yapım İşi, Şatırlar Mahallesi Muhtarlık Binası, Şadırvan  ve  WC  Yapım  işi, Yedi Eylül Caddesi Yol ve Kaldırım Düzenleme Yapım İşi, Gökçeköy mahallesi Pazar yeri yapım işi ve Hacırahmanlı Mahallesi Kapalı Pazar yeri Yapım İşi'nin yıllara sari ihale edilebilmesi” hakkındaki teklifi. 

2 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 22.06.2023 tarih ve 19659 sayılı yazısı “ Nuriye Mahallesi 208 ada, 209 ada ve 205 ada etrafında kalan alanın, mevcut altyapı da dikkate alınarak planlanmasının görüşülmesi” hakkındaki teklifi.

3 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 22.06.2023 tarih ve 19660 sayılı yazısı “ Büyükbelen Mahallesi 4295 ve 4302 parsellerin önünde bulunan tescil harici alanın, planlanmasının görüşülmesi” hakkındaki teklifi.

4 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 22.06.2023 tarih ve 19661 sayılı yazısı “Saruhan Mahallesi Cengiz Topel Caddesi, Pazar Yeri Sokak ve DSİ Kanalı arasında kalan alanın, Manisa Büyükşehir Belediyesi 01.03.2023 tarih ve 264227 sayılı yazısında, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planının 01.03.2023-01.04.2023 tarihlerinde askıya çıkıp onaylandığı bildirilmiştir. Söz konusu alanın 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarına uygun olarak 1/1.000 ölçekli uygulama İmar Planı hazırlanması” hakkındaki teklifi.

5 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 22.06.2023 tarih ve 19662 sayılı yazısı “  Cengiz Topel Mahallesi 172 ada 3, 4, 5, 6, 7 parseller ve 1, 11, 12, 13, 14, 5835, 5845, 6655, 6752, 6996, 7275, 9427, 10997 ve 11333 parsellerinin bulunduğu alanda, Manisa Büyükşehir Belediyesi 01.03.2023 tarih ve 264339 sayılı yazısında, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planının 01.03.2023-01.04.2023 tarihlerinde askıya çıkıp onaylandığı bildirilmiştir. Söz konusu alanın 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarına uygun olarak 1/1.000 ölçekli uygulama İmar Planı hazırlanması” hakkındaki teklifi.

6 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 22.06.2023 tarih ve 19663 sayılı yazısı “Mütevelli Mahallesi 199 ada 1 parselin Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2021 tarih ve 768 sayılı kararı doğrultusunda 11.10.2022 tarihli protokol ile Saruhanlı Belediye Başkanlığına tahsisi tamamlanmıştır. Söz konusu parselin "Belediye Hizmet Alanı" olarak planlanmasının görüşülmesi” hakkındaki teklifi.

7 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 22.06.2023 tarih ve 19664 sayılı yazısı “ Cengiz Topel Mahallesi 965 parseldeki park alanında GDZ Elektrik Şirketinin 36427 sayılı yazısına istinaden trafo alanın planlanmasının görüşülmesi” hakkındaki teklifi.

8 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 22.06.2023 tarih ve 19665 sayılı yazısı “Hacırahmanlı Mahallesi 211 ada 6 parselde inşaat yapılacağından ve etrafındaki parsellerin konut alanı olarak planlı olmasından dolayı, parselin cephe aldığı yola ve etrafındaki yollara sokak ismi verilmesi” hakkındaki teklifi.

9 -  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 22.06.2023 tarih ve 19668 sayılı yazısı “Mülkiyeti Belediyemiz ile hisseli ifraz işlemi sonucu oluşan Gökçeköy Mahallesi 2867,2868,2869 ve 2870 nolu parsellerde Ek'li listede belirtilen 2867 parselin Orhan GÖKKAYA, Hasan Ali GÖKKAYA, Fatma KURTBAY, Hatice KIVRAK ve Saruhanlı Belediyesi, 2868 Parsel Muammer AKÇALI ve Saruhanlı Belediyesi, 2869 Parsel Mithat GÖKKAYA ve Saruhanlı Belediyesi, 2870 Parsel Keziban GÜNAY ve Saruhanlı Belediyesi adına tapu tescilleri için gerekli Taksim Sözleşmesi yapılması” hakkındaki teklifi.