Ağustos Ayı Meclis Gündemi

Saruhanlı Belediye Meclisi, Ağustos ayı olağan toplantısı 4 Ağustos 2023 Cuma günü saat 15:00’ da Belediye Sosyal Tesisler Halk Kafe’ de yapılacaktır.

GÜNDEM MADDELERİ:

1-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28.07.2023  tarih  ve  20360 sayılı  yazısı “Belediyemiz 2023 yılı Gider Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği düşünülen kalemlere ek ödenek verilmesi” hakkındaki teklifi. 

2-Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün 26.07.2023 tarih ve 20258 sayılı yazısı “ 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu kapsamında 2023 yılı içerisinde ilçemiz çiftçilerine dağıtılacak olan buğday tohumu, posata, sergi çulu, üzüm çuvalı yardımlarının miktarlarının ve  şartlarının belirlenmesi” hakkındaki teklifi.

3-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün  27.07.2023 tarih ve 20281 sayılı yazısı “Cengiz Topel Mahallesi 965 parseldeki park alanında, GDZ Elektrik Şirketinin 36427 sayılı yazısına istinaden trafo alanı planlanması ile ilgili 11.07.2023 tarih ve 10 sayılı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi” hakkındaki teklifi.

4-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün  27.07.2023 tarih ve 20282 sayılı yazısı “ Mütevelli Mahallesi 199 ada 1 parselin Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2021 tarih ve 768 sayılı kararı doğrultusunda 11.10.2022 tarihli protokol ile Saruhanlı Belediye Başkanlığına tahsisi tamamlanan söz konusu parselin "Belediye Hizmet Alanı" olarak planlanması ile ilgili 11.07.2023 tarih ve 11 sayılı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi” hakkındaki teklifi.

5-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün  27.07.2023 tarih ve 20283 sayılı yazısı “ Hacırahmanlı Mahallesi 211 ada 6 parselde inşaat yapılacağından ve etrafındaki parsellerin konut alanı olarak planlı olmasından dolayı parselin cephe aldığı yola ve etrafındaki yollara sokak ismi verilmesi ile ilgili 11.07.2023 tarih ve 12 sayılı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi” hakkındaki teklifi.

6-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün  27.07.2023 tarih ve 20284 sayılı yazısı “ Nuriye Mahallesi 208 ada , 209 ada ve 205 ada etrafında kalan alanın mevcut altyapı da dikkate alınarak planlanması ile ilgili 11.07.2023 tarih ve 13 sayılı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi” hakkındaki teklifi.

7-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün  27.07.2023 tarih ve 20285 sayılı yazısı “ Büyükbelen Mahallesi 4295 ve 4302 parsellerin önünde kalan alanın planlanması ile ilgili 11.07.2023 tarih ve 14 sayılı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi” hakkındaki teklifi.

8-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün  27.07.2023 tarih ve 20286 sayılı yazısı “ Saruhan Mahallesi Cengiz Topel Caddesi, Pazar Yeri Sokak ve DSİ Kanalı arasında kalan alanın 1/5.000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanması ile ilgili 11.07.2023 tarih ve 15 sayılı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi” hakkındaki teklifi.

9-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün  27.07.2023 tarih ve 20287 sayılı yazısı “ Cengiz Topel Mahallesi 172 ada 3, 4, 5, 6, 7 parseller ve 1, 11, 12, 13, 14, 5835, 5845, 6655, 6752, 6996, 7275, 9427, 10997 ve 11333 parsellerinin  bulunduğu alanda 1/5.000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanması ile ilgili 11.07.2023 tarih ve 16 sayılı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi” hakkındaki teklifi.

10-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün  27.07.2023 tarih ve 20288 sayılı yazısı “ Hacırahmanlı Mahallesi 3. Sokak isminin sokak sakinlerini tarafından belirlenen Osman DÖNMEZ  olarak değiştirilmesi” hakkındaki teklifi.

 11--İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün  31.07.2023 tarih ve 20376 sayılı yazısı “ Atatürk Mahallesi Yunusemre Sokak ve Yaşar Doğu Sokak arasında kalan  parka isim verilmesi” hakkındaki teklifi.

12-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün  31.07.2023 tarih ve 20388 sayılı yazısı “  İlçemiz Alibeyli Mahallesi 1364 parsel sayılı taşınmazda Mevzii İmar Planı yapılmasının görüşülmesi ” hakkındaki teklifi.           

13-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün  31.07.2023 tarih ve 20389 sayılı yazısı “İlçemiz Hacırahmanlı Mahallesi 209 ada 5 parsel sayılı taşınmazda Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliğinin görüşülmesi   ” hakkındaki teklifi.

14- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28.07.2023 tarih ve 20342 sayılı yazısı “ İlçemiz Seyitoba mahallesinde tapunun  0 Ada 878 parselinde bulunan mülkiyeti Seyitoba Köyü Kalkınma Kooperatifine ait 1.112,00 m2' lik Kesik vasıflı taşınmaza Belediyemizce Sosyal Tesis  yapılacağından gerekli takas veya Kamulaştırma işlemlerinin yapılması” hakkındaki teklifi.

15- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28.07.2023 tarih ve 20350  sayılı yazısı “   Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü - Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Kepenekli mahallesi tapunun 88 parselinde kayıtlı bulunan 14.150,00 m2  yüzölçümlü taşınmazın içinde ekli krokide gösterilen 66,86 m2' lik alanın Foseptik yeri yapımı için  5393 sayılı kanunun 18. ve 75. maddeleri gereğince bedelsiz olarak tahsis edilmesi” hakkındaki teklifi.

16- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28.07.2023 tarih ve 20349  sayılı yazısı “Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Halitpaşa mahallesinde bulunan ekli listede yer alan Sanayi Dükkanlarının taksitle satışının görüşülmesi” hakkındaki teklifi.