Aralık Ayı Meclis Gündemi

GÜNDEM MADDELERİ:

1-Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 14.11.2023 tarih ve 23089 sayılı yazısı “Belediyemiz "2022 yılı Sayıştay Denetim Raporu" ve Kamu İdaresine Bildirilecek Hususlar" belediyemize gönderilmiş olup, 5393 sayılı Belediye Kanunun 55. maddesi gereğince Belediye Meclisinin bilgisine sunulması” hakkındaki teklifi.

2 - Emlak ve İstimlak Müdürlü’nün 20.11.2023 tarih ve 23232 sayılı yazısı “Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Kepenekli mahallesi tapunun 88 parselinde kayıtlı taşınmazda Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan halı saha için söz konusu taşınmazdan 20x40 metre' lik kısmının tahsis edilmesi” hakkındaki teklifi.

3-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 22.11.2023 tarih ve 23332 sayılı yazısı “ Belediyemize ait yeni kır düğün salonu, kafeterya , yazlık ve kışlık düğün salonları, kiradaki düğün salonlarının Belediye ve müstecir payları ile yaz sportif faaliyet ücretlerinin belirlenmesi” hakkındaki teklifi.

4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.11.2023 tarih 23428 sayılı yazısı “İlçemiz Paşaköy Mahallesi 151 ada 9 parselde yapılaşma başlayacağından parselin cephe aldığı ekte gösterilen sokağa isim verilmesi” hakkındaki teklifi.

5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.11.2023 tarih 23429 sayılı yazısı “ İlçemiz Kepenekli Mahallesi 247 parselde Güneş Enerji Santrali (GES) kurulabilmesi için 8.08.2023 2023/642 tarih ile Manisa Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planına istinaden 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanması” hakkındaki teklifi.

6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.11.2023 tarih 23430 sayılı yazısı “ İlçemiz Kepenekli Mahallesi 232 parselde Güneş Enerji Santrali (GES) kurulabilmesi için 9.05.2023 2023/378 tarih ile Manisa Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planına istinaden 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanması” hakkındaki teklifi.

7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.11.2023 tarihli 23452  sayılı yazısı “ İlçemiz Hacırahmanlı mahallesi 106 ve 147 nolu adaların ve etrafının mahalle ihtiyacına yönelik imar planı değişikliği ile ilgili 13.11.2023 tarih 25 sayılı imar ve bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi” hakkındaki teklifi.