Ocak Ayı Meclis Gündemi

Saruhanlı Belediye Meclisi, Ocak ayı olağan toplantısı 5 Ocak 2024 Cuma günü saat 15:00’ da Belediye Sosyal Tesisler Halk Kafe’ de yapılacaktır.

1-Başkanlık Makamının 25.12.2023 tarih ve 24071 sayılı yazısı “ 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. Maddesi gereğince Belediyemizde 2024 yılı için Denetim Komisyonu oluşturulması”  hakkındaki teklifi.

2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 25.12.2023 tarih ve 24069 sayılı yazısı “  22 Mayıs 2016 tarihli ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" teki (II) sayılı Memur Boş Kadro Değişiklik Cetveli ile (III) sayılı Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin onaylanması” hakkındaki teklifi

3 - Spor İşleri Müdürlüğü’nün 25.12.2023 tarih ve  24074 sayılı yazısı “Saruhanlı Belediyespor ve mahalli spor kulüplerine yardım şartları ve miktarının belirlenmesi” hakkındaki teklifi.

4-İmar ve Sehircilik Müdürlüğü’nün 25.12.2023 tarih ve 24092 sayılı yazısı “ İlçemiz Merkez Saruhan Mahallesine ilişkin 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazların değerlendirilmesi” hakkındaki teklifi.

5-İmar ve Sehircilik Müdürlüğü’nün 25.12.2023 tarih ve 24093 sayılı yazısı “İlçemiz Kepenekli Mahallesi 247 parselde Güneş Enerji Santrali (GES) kurulabilmesi için 8.08.2023 2023/642 tarih ile Manisa Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planına istinaden 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanması ile ilgili 05.12.2023 tarih ve 26 sayılı İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi” hakkındaki teklifi.

6-İmar ve Sehircilik Müdürlüğü’nün 25.12.2023 tarih ve 24094 sayılı yazısı “ İlçemiz Kepenekli Mahallesi 232 parselde Güneş Enerji Santrali (GES) kurulabilmesi için 9.05.2023 2023/378 tarih ile Manisa Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planına istinaden 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanması ile ilgili 05.12.2023 tarih ve 27 sayılı İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi” hakkındaki teklifi.

7-İmar ve Sehircilik Müdürlüğü’nün 25.12.2023 tarih ve 24095 sayılı yazısı “İlçemiz Cengiz Topel Mahallesi 321 ada 7 ve 12 parsellere yönelik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün  imar planı değişikliği talebi ile ilgili 05.12.2023 tarih ve 28 sayılı İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi” hakkındaki teklifi.

8-İmar ve Sehircilik Müdürlüğü’nün 29.12.2023 tarih ve 24266 sayılı yazısı “İlçemiz Merkez Kurtuluş mahallesi 12587 parselde inşaat başlayacağından dolayı cephe aldığı yola sokak ismi verilmesi” hakkındaki teklifi.

9-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 26.12.2023 tarih ve 24118 sayılı yazısı “ İlçemiz Çakmaklı mahallesi tapunun 115 ada 8 parselde kayıtlı mülkiyeti Belediyemizle hisseli Avlulu Ev vasıflı taşınmazın diğer hissedarı   Murat GÜNER ile Taksim Sözleşmesi” hakkındaki teklifi.

10-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 26.12.2023 tarih ve 24119 sayılı yazısı  “İlçemiz Mütevelli mahallesinde mülkiyeti   Zeki UNAT' a ait  tapunun 209 ada 1 parselinde kayıtlı 459,64 m2 ' lik Arsa vasıflı taşınmaz İmar planında yeşil alan ve park olduğundan gelen talep doğrultusunda söz konusu taşınmaz ile mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Gümülceli mahallesi tapunun 113 ada 11 parselinde kayıtlı 471,70 m2 ' lik Arsa vasıflı taşınmazın takas edilmesi” hakkındaki teklifi.

11-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 26.12.2023 tarih ve 24121 sayılı yazısı “ Saruhanlı Adliyesi halen Saruhanlı Hükümet Konağında faaliyet göstermekte olup, hükümet konağı deprem yönetmeliği gereğince yıkılacağından Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Saruhanlı Kütüphanesi tarafından önceden kullanılan  taşınmazın Saruhanlı Adliyesine tahsis edilmesi” hakkındaki teklifi.

12- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 27.12.2023 tarih ve 24214 sayılı yazısı “ Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Bahadır mahallesi No : 136/ A adresinde bulunan dükkan vasıflı taşınmazın mahalle halkının talebi doğrultusunda Bahadır mahallesi Muhtarlığına tahsis edilmesi” hakkındaki teklifi.

13- Zabıta Müdürlüğü’nün 26.12.2023 tarih ve 24120 sayılı yazısı “ 2024 yılı Zabıta Maktu Mesai ücretlerinin, 2024 yılı Bütçe Kanunu’ nun K cetvelinin B bendi ile belirlenen ‘‘ Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin ’’ belirlenmesi ” hakkındaki teklifi.