Mayıs Ayı Meclis Gündemi

Saruhanlı Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısı 3 Mayıs 2024 Cuma günü saat 15:00 'de Serdar Yaralı Kültür Merkezinde yapılacaktır.

GÜNDEM MADDELERİ:

 1-Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 29.04.2024 tarih ve 26576 sayılı yazısı “ 4081  Sayılı  Çiftçi  Malları  Koruma  Yasasının  4. maddesine  göre gizli oyla Saruhanlı Çiftçi Malları Koruma Meclisi seçimleri” hakkındaki teklifi.

2-Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 29.04.2024 tarih ve 26577 sayılı yazısı“4081 Sayılı Çiftçi Malları Koruma Yasasının 4. maddesine gereğince gizli oyla Saruhanlı Çiftçi Malları Murakabe Heyeti seçimleri” hakkındaki teklifi.

3-Mali hizmetler Müdürlüğü'nün 25.04.2024 tarih ve 26506 sayılı yazısı “ 2023 Mali Yılı Kesin ve Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri İle İlgili Encümen Kararının Görüşülmesi ” hakkındaki  teklifi.

4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 25.12.2023 tarih ve 26508  sayılı yazısı “  Saruhanlı Belediyesi ile Tüm Yerel Sen arasında 16.03.2022 tarihinde imzalanan ve 01.04.2022-31.03.2024 tarihlerini kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesi 31.03.2024 tarihinde sona erdiğinden yeni Sosyal Denge Sözleşmesi imzalanması, Sosyal Denge Sözleşmesi süresinin belirlenmesi ve Belediye Başkanına yetki verilmesi” hakkındaki teklifi.

5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.04.2024 tarih ve 26549 sayılı yazısı “ İlçemiz Cengiz Topel Mahallesi 959 ve 6163 parsellere ilişkin Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 12.12.2023 tarih ve 2023/1040 nolu Meclis kararı ile onaylanan 1/5.000  ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanması” hakkındaki  teklifi.

6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.04.2024 tarih ve 26548 sayılı yazısı “ İlçemiz Merkez Saruhan Mahallesine ilişkin 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Belediye Meclisimizin 04.08.2023 tarih ve 73 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu imar planına yapılan itirazların değerlendirmesi” hakkındaki teklifi. 

7-Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün 24.04.2024 tarih ve 26388 sayılı yazısı “İlçemize bağlı mahallelerde görev yapan mahalle muhtarları hizmet bürolarının Elektrik, Su, Telefon ve İnternet giderleri ile ilgili alınan 24.01.2023 tarih ve 18 sayılı meclis kararının güncellenmesi” hakkındaki teklifi.

8-Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün 18.04.2024 tarih ve 26315 sayılı yazısı “ Saruhanlı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde bulunan tarım aletlerinin karşılıklı protokol yapılarak Saruhanlı Ziraat Odası’na tahsis edilmesi ayrıca 40 lt.’lik ilaçlama drone aletlerinin satışı için encümene yetki verilmesi” hakkındaki teklifi.

9-Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 25.04.2024 tarih ve 26505 sayılı yazısı “ Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bulunan çim biçme traktörü, motorlu
tırpan, çim biçme makinası, motorlu testere ve çit budama makinalarına ait saatlik kullanım ücretinin belirlenmesi” hakkındaki teklifi.