Haziran Ayı Meclis Gündemi

Saruhanlı Belediye Meclisi Haziran ayı Meclis Toplantısı 07.06.2024 Cuma günü Saat: 15:00' da Serdar YARALI Kültür Merkezinde yapılacaktır. 

GÜNDEM MADDELERİ:

1- Fen İşeri Müdürlüğü’nün 24.05.2024 tarih ve 27663 sayılı yazısı “İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Saruhanlı İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık kuruluşlarının
ihtiyacı olan her türlü bakım, onarım, tamirat, tadilat, peyzaj düzenlemelerinin yapılması” hakkındaki teklifi.

2-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28.05.2024 tarih ve 27647 sayılı yazısı “ 2014-2019 ve 2019-2024 yılları arasında alınmış/alınan tüm parseller için toptan satış yetkisi verilen meclis kararının iptal edilmesi ile ilgili 09.05.2024 tarih 4 sayılı Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi” hakkındaki teklifi.

3- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 27.05.2024 tarih ve 27649 sayılı yazısı “  İlçemiz Büyükbelen mahallesi 325 ada 3 parselinde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait taşınmazın İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi” hakkındaki teklifi.

4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.05.2024 tarih ve 27569 sayılı yazısı “İlçemiz Merkez Saruhan Mahallesi 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili
08.05.2024 tarih ve 3 sayılı İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi” hakkındaki teklifi.

5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.05.2024 tarih ve 27570 sayılı yazısı “İlçemiz Merkez Cengiz Topel Mahallesi 959, 6163 parsellere ilişkin 1/1.000 ölçekli Uygulama
İmar Planı Değişikliği ile ilgili 08.05.2024 tarih ve 4 sayılı İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun
görüşülmesi” hakkındaki teklifi.

6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.05.2024 tarih ve 27572 sayılı yazısı “ İlçemiz Merkez Saruhan Mahallesi 272 ada 1 parselin güneyindeki park alanında bölge ihtiyacını
karşılamak için GDZ Elektrik A.Ş. tarafından hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Değişikliğinin görüşülmesi” hakkındaki teklifi.

7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.06.2024 tarih ve 27826 sayılı yazısı “ İlçemiz Merkez 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan notlarında otopark alanları ve
uygulamaya ilişkin ilgili hükümlerin belirlenmesinin görüşülmesi” hakkındaki teklifi.

8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.06.2024 tarih ve 27829 sayılı yazısı “İlçemiz Merkez 6307,11911 ve 9202 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin 19.02.2024 tarih ve
2024/159 sayı ile Manisa Büyükşehir Belediyesince onaylanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planına uygun
olarak hazırlanan 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi” hakkındaki teklifi.

9- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.06.2024 tarih ve 27830 sayılı yazısı “ İlçemiz Merkez 7188 parsel sayılı taşınmazda 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve
1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi” hakkındaki teklifi.

10- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.06.2024 tarih ve 27831 sayılı yazısı “ İlçemiz Merkez Kurtuluş ve Yılmaz Mahallesi birleşimindeki alanda, mevcut yapılaşmaya ve
mahalle ihtiyacına yönelik 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı
değişikliğinin görüşülmesi” hakkındaki teklifi.

11- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.05.2024 tarih ve 27583 sayılı yazısı “ İlçemiz Hacırahmanlı Mahallesi 121 ada 39 parselde inşaat başlayacağından dolayı numarataj
alınabilmesi için ilgili sokaklara  isim verilmesi” hakkındaki teklifi.

12- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.06.2024 tarih ve 27836 sayılı yazısı “İlçemiz Paşaköy Mahallesi 210 ada 83 parselde bulunan park alanına  isim verilmesi” hakkındaki teklifi.

13-Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün 29.05.2024 tarih ve 27725 sayılı yazısı “ Saruhanlı Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliği’nin 6. Maddesinin (f) bendine istinaden muhtaç aylığı yardımı miktarının belirlenmesi” hakkındaki teklifi.

14-Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 30.05.2024 tarih ve 27767 sayılı yazısı ‘’ Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bulunan çim biçme traktörü, motorlu tırpan, çim biçme makinası, motorlu testere ve çit budama makinalarına ait saatlik kullanım ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili 09.05.2024  tarih 5 nolu plan ve bütçe komisyon raporunun  görüşülmesi’’ hakkındaki teklifi.