İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden Duyuru

T.C. SARUHANLI BELEDİYESİ

 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

İlçemiz Merkez Şehitler Mahallesi Onaylı Uygulama İmar Planında, K19-d1-1b imar paftası içinde kalan ve ekli düzenleme sınır haritasında, sınırları belirlenmiş olan, tapunun; 7096, 3654, 6397, 6223, 10922 parseller ve ihdas parsellerinin bulunduğu alanda, 3194 sayılı İmar Kanununun Arazi ve Arsa düzenlemesi başlığı altındaki 18. Maddesi gereğince oluşacak parselleri gösteren düzenleme dosyası ve dağıtım cetvelleri Saruhanlı Belediyesinin 15.03.2024 tarih ve 65 sayılı Encümen Kararı ile değerlendirmiş, Manisa Büyükşehir Belediyesinin 20.03.2024 tarih ve 2024/552 sayılı Encümen Kararı ile onaylanmıştır.

Söz konusu 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi gereği oluşacak parselleri gösteren düzenleme dosyası ve dağıtım cetvellerinin, Belediyemiz İlan Panosunda, İlçemizde faaliyet gösteren yerel gazetelerin birinde ve Belediyemiz internet sitesinde 04.06.2024 ile 04.07.2024 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

 

Kroki TIKLAYINIZ

Kararlar TIKLAYINIZ

Düzenleme Sınırı TIKLAYINIZ

Dop Hesabı TIKLAYINIZ

Dağıtım Cetveli TIKLAYINIZ