NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

GÜNDEM MADDELERİ:

1- Başkanlık Makamının 29.03.2021 tarih ve 1829 sayılı “5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesine istinaden Başkanlık Divanı Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili seçimi” hakkındaki teklifi.

 Başkanlık Makamının 29.03.2021 tarih ve 1830 sayılı “5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesine istinaden Meclis Tutanak Kâtipleri seçimi” hakkındaki teklifi.

 3.Başkanlık Makamının 29.03.2021 tarih ve 1831 sayılı “5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesine gereğince Encümen Üyeleri seçimi” hakkındaki teklifi.

  1. Başkanlık Makamının 29.03.2021 tarih ve 1833 sayılı “5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine istinaden ihtisas Komisyonları oluşturulması ve seçimi” hakkındaki teklifi.
  2. a) Plan ve Bütçe Komisyonu Seçimi.
  3. b) İmar Komisyonu Seçimi.
  4. c) Hukuk Komisyonu seçimi.
  5. d) Kent Estetiği Komisyonu seçimi.
  6. e) Esnaf-Ticaret-Tarım ve Hayvancılık Komisyonu seçimi.
  7. f) Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonu seçimi

 5 – Başkanlık Makamının 29.03.2021 tarih ve 1832 sayılı “5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine istinaden 2020 yılı Belediye Başkanı Faaliyet Raporunun görüşülmesi” hakkındaki teklifi.

 6- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25.02.2021 tarih ve 1074 sayılı “Saruhanlı Belediye Başkanlığının Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.maddesi gereğince 2020 yılı Denetim Komisyonu Raporunun okunması” hakkında teklifi.

 7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.03.2021 tarih ve 1838 sayılı “İlçemiz Azimli mahallesi 461 parsel numaralı taşınmazında kayıtlı mülkiyeti Saruhanlı Belediyesine ait taşınmazda imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi” hakkında teklifi.

8-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 26.03.2021 tarih ve 1822 sayılı “ Mükliyeti Belediyemize ait Ekli listedeki Taşınmazların satışının yapılabilmesi için gerekli kararın Belediyemiz Meclisinde alınması” hakkında teklifi.

9 -Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.03.2021 tarih ve 1845 sayılı “Mülkiyeti Belediyemiz ile hisseli ilçemiz Paşaköy mahallesi tapunun 241 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 parsel , 245 Ada 1,2,3,4 parsel , 246 Ada 1,2 parsel , 247 Ada 1 parsellerdeki Belediye hisselerinin taksim veya takası” hakkında teklifi.

10 -Fen İşleri Müdürlüğü’nün 29.03.2021 tarih ve  sayılı “ Belediyemiz Meclisimizin 09.03.2021 tarih 27 sayılı kararı ile MHS Mühendislik elektrik Enerji Sis. İnş. Tar. ve Hayv. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından Belediyemize bağışlanarak Fen İşleri Müdürlüğünün kullanımına verilen 42 DIU 97 plakalı Ford Transit marka aracın noter işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için bağış yapan firma tarafından faturalandırılmak suretiyle söz konusu araca Belediyemiz Meclisince bedel belirlenmesi”  hakkında teklifi.