ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEMİ

GÜNDEM MADDELERİ:

1-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 31.01.2022 tarih ve 7943 sayılı yazısı “Belediyemiz   görev alanına giren konularla ilgili her türlü alınacak araç, gereç malzeme , hizmet alımı ve yatırım konularında harcama  yapılabilmesi  için İller  Bankası veya yurtiçi / yurtdışı finans kuruluşlarından  kredi kullanılması hakkında ” hakkındaki teklifi.

2- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün  27.01.2022 tarih ve 7904  sayılı yazısı “  İlçemiz Merkez Cengiz Topel Mahallesinde, Belediyemiz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda; mahalle eğitim ihtiyacını karşılayabilmek için “Eğitim Alanı” planlanması ve eğitim alanı çevresinin mevcut ihtiyacı karşılamasına yönelik planlanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 12.01.2022 tarih ve 1 sayılı raporunun görüşülmesi  ” hakkındaki teklifi.

3- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün  27.01.2022 tarih ve 7905 sayılı yazısı “ İlçemiz Paşaköy Mahallesi tapunun 155 ada 4,5,15 ve 16 nolu parsellerinde Manisa Engelli Bakım Merkezi şirketi tarafından, 155 ada 19 parselde kurulu bulunan Engelli Bakım Merkezine ilave tesis kurulması talebine ilişkin belirtilen parsellerde ilave “Özel Sosyal Tesis Alanı” planlanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 12.01.2022 tarih ve 2 sayılı raporunun görüşülmesi  ” hakkındaki teklifi.

4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.01.2022 tarih ve  7906 sayılı yazısı “  İlçemiz Mütevelli Mahallesi 196 ada 23 parselde imar durumu belgesi düzenlenebilmesi talebine ilişkin; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 20. maddesinde ” Bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenmiş alanlarda plan değişikliği ve revizyonu yapılıncaya kadar yapı ruhsatı düzenlenemez…” belirtilen hükme göre mevcut imar planında “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı hmax: serbest” olarak planlandığından plan değişikliğinin yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 12.01.2022 tarih ve 3 sayılı raporunun görüşülmesi ” hakkındaki teklifi.

5– İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.01.2022 tarih ve  7929 sayılı yazısı “  İlçemiz Saruhan Mahallesi Çetin Emeç Sokak üç çatal olarak göründüğünden diğer iki sokağa isim verilmesi”  hakkındaki teklifi.

6– İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.01.2022 tarih ve 7930 sayılı yazısı “ İlçemiz Merkez Saruhan Mahallesi Cengiz Topel Caddesi , Pazar Yeri Sokak, İmam Hatip Lisesi ve DSİ Kanalı arasında bulunan ve yaklaşık 11 yıldır mahkemesi devam eden imar adalarında; mahkemenin plan yapılaşma şartları da dikkate alınarak imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi ” hakkındaki teklifi.

7– İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.01.2022 tarih ve  7931 sayılı yazısı “ İlçemiz Paşaköy Mahallesi 205 adanın cephe aldığı yollar incelendiğinde; iki farklı yapılaşma şartı getirildiğinden mevcut teşekkül de dikkate alınarak yapılaşma yoğunluğu değiştirilmeden  yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili plan değişikliği talebinin görüşülmesi ” hakkındaki teklifi.

8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.01.2022 tarih ve  7942 sayılı yazısı “İlçemiz Cengiz Topel Mahallesinde Sosyal Tesis Alanı ihtiyacı olmasından dolayı 191 ada 1 parsel ve 12574 parsel sayılı taşınmaz etrafında ihtiyaca yönelik imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi” hakkındaki teklifi.

9-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 31.01.2022 tarih ve 7925 sayılı yazısı “ İlçemiz Halitpaşa mahallesi tapunun 211 Ada 17 parselinde ifraz sonucu oluşan yeni parsellerin Ek’te Beyannamede C ile gösterilen alanda Yeşim İNREÇ’e, D harfi ile gösterilen parselin Saruhanlı Belediyesi adına Taksim Sözleşmesi yapılması ” hakkındaki teklifi.

10-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün  28.01.2022 tarih ve  7926 sayılı yazısı“ Belediye Meclisimizin 01.10.2021 tarih ve 77 sayılı kararı ile satış yetkisi alınan mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Gümülceli Mahallesi tapunun eski  179 Ada 63 parselinde kayıtlı 64.227,36 m2 ‘ lik,  Zeytinlik vasıflı taşınmaz da yapılan İfraz çalışması sonucu oluşan 179 Ada 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 ve 135 parsel numaralı taşınmazların satışına ilişkin kararın Belediyemiz Meclisince güncellenmesi” hakkındaki teklifi.

11-Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün  27.01.2022 tarih  ve  7877  sayılı yazısı “ Belediye Meclisimizin 09.03.2021 tarih ve 28 sayılı kararına istinaden İlçemizde mahalle statüsünde görev yapan muhtarlık hizmet binalarının Elektrik, Su, Telefon, İnternet giderleri için yapılan yardım miktarının güncellenmesi” hakkındaki teklifi.

12-Zabıta Müdürlüğü’nün 28.01.2022 tarih ve  7921 sayılı yazısı “İlçemiz Kapalı Pazaryeri Manav Bölümü D bloklarının  yarı açık 4 ve 6 nolu reyonların alıcısı çıkan pazarcı esnafına verilmesi için ücret tarifelerinin belirlenmesi” hakkındaki teklifi.

13-Zabıta Müdürlüğü’nün 28.01.2022 tarih ve  7922 sayılı yazısı “ İlçemiz merkez Kapalı Pazar yerinde Manav, Balıkçı, Zeytinci ve Şarküteri işi ile iştigal eden esnaflarımızın belediyemiz elektrik abonesinden kullandıkları aydınlatma ve projektör ile elektrikli dolapların kullanım ücretlerinin belirlenmesi” hakkındaki teklifi.

14- Spor İşleri Müdürlüğü’nün 27.01.2022 tarih ve 7913 sayılı yazısı “ Saruhanlı Belediyespor ve mahalli spor kulüplerine yardım şartları ve miktarının belirlenmesi ile ilgili 14.01.2022 tarih ve 1 sayılı Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi” hakkındaki teklifi.

15- Fen İşleri Müdürlüğü’nün 31.01.2022 tarih ve 7958 sayılı yazısı “09.03.2021 tarih ve 29 sayılı Belediye Meclis Kararı ile 2021 yılı için belirlenen kazı izni ücret tarifelerinin 2022 yılı için güncellenmesi” hakkındaki teklifi.

16- Kırsal Hizmetleri Müdürlüğü’nün 31.01.2022 tarih ve 7960 sayılı yazısı “  5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7.maddesinin (f) maddesi hükümleri doğrultusunda 10.000 m2 ve altı arazisi bulunan çiftçi vatandaşlarımıza tarlalarını işleyebilmeleri için mazot desteği yapılması” hakkındaki teklifi.