Haziran Ayı Meclis Gündemi

HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

Saruhanlı Belediye Meclisi Haziran ayı olağan toplantısı 03 Haziran 2022 Cuma günü saat 15:00’ da Belediye Sosyal Tesisler Halk Kafe’ de yapılacaktır.

1-Belediye Başkanlığı’nın 30.05.2022 tarih ve 10723 sayılı yazısı “ Büyükbelen Mahallesi Avcılar ve Atıcılar  Kulübünün düzenlemiş olduğu Trap atışlarında başarı elde  edecek yarışmacılara ödül verilmesi” hakkındaki teklifi.

2İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.05.2022 tarih ve 10664 sayılı yazısı“ İlçemiz Merkez Yılmaz Mahallesi ve Şehitler Mahallesini kapsayan meydan çevresi, Atatürk Caddesi yapılaşma yoğunluğu ile mevcut yola göre imar planının uyumlu hale getirilmesi, imar planında sağlık tesisi olarak planlanan alanın ve etrafının ihtiyacına yönelik planlanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun 10.05.2022 tarih ve 14 sayılı raporunun görüşülmesi” hakkındaki teklifi.

3İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.05.2022 tarih ve 10665 sayılı yazısı “İlçemiz Hacırahmanlı Mahallesi, 209 ada 5 parsel sayılı taşınmazda Türkay IŞIK tarafından Sosyal Tesis Alanı (Engelli Bakım Merkezi) kurma talebine yönelik  hazırlanacak olan imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun 10.05.2022 tarih ve 15 sayılı raporunun görüşülmesi ” hakkındaki teklifi.

4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.05.2022 tarih ve 10666 sayılı yazısı “   İlçemiz Koldere Mahallesi Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 301 ada 22 parsel sayılı taşınmazın üzerinde Koldere Cumhuriyet İlkokulu bulunmaktadır. "İlköğretim Tesisleri Alanı" olarak planlı olan 301 ada 22 parsel sayılı taşınmaz ve çevresinin okul yapımına uygun hale getirilmesi için hazırlanacak olan  imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun 10.05.2022 tarih ve 16 sayılı raporunun görüşülmesi” hakkındaki teklifi.

5-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 30.05.2022 tarih No: Bila sayılı yazısı “İzmir Bölge İdare Mahkemesi Yedinci İdari Dava Dairesi’nin 2022/307Esas No , 2022/470 Karar No’lu kararı gereğince Manisa 2.İdare Mahkemesi'nin 21/01/2022  gün ve E:2021/528, K:2022/47 sayılı kararının kaldırılması” hakkındaki teklifi.

6-Fen İşleri Müdürlüğü’nün 18.05.2022 tarih ve 10534 sayılı yazısı “ Halitpaşa Mahallesi Sanayi Dükkanları Yapım İşi'nin yıllara sari ihale edilebilmesi”  hakkındaki teklifi.

7- Zabıta Müdürlüğü’nün 25.05.2022 tarih ve 10653 sayılı yazısı “  İlçemiz Salı Pazarı Acar Sokak içerisinde ayakkabı ve züccaciye  işi ile iştikal eden esnafımızın yıllık olarak tezgah fiyatlarının belirlendiği Plan Ve Bütçe Komisyonu 13.05.2022 tarih ve 6 sayılı raporunun görüşülmesi ” hakkında teklifi.

8- Zabıta Müdürlüğü’nün 25.05.2022 tarih ve 10652 sayılı yazısı “ İlçemiz Salı Pazarı içinde Nalburiye işi ile iştikal eden esnafımızın yıllık olarak tezgah fiyatlarının belirlendiği Plan Ve Bütçe Komisyonu 13.05.2022 tarih ve 7  sayılı raporunun görüşülmesi” hakkında teklifi.