Temmuz Ayı Meclis Gündemi

Saruhanlı Belediye Meclisi, Temmuz ayı olağan toplantısı 01 Temmuz 2022 Cuma günü saat 15:00’ da Belediye Sosyal Tesisler Halk Kafe’ de yapılacaktır.

 GÜNDEM MADDELERİ:

1-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27.06.2022 tarih ve 11524 sayılı yazısı “ 2022 yılı Bütçesine Ek Ödenek verilmesi” hakkındaki teklifi.

2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 24.06.2022 tarih ve 11506 sayılı yazısı “ (II) sayılı Memur Boş Kadro Değişiklik Cetvelinin onaylanması, değişiklikle yeni oluşacak 9 dereceli Mühendis kadrosunda çalıştırılacak sözleşmeli personele 2022 yılında yayımlanan "Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları" konulu genelgesi doğrultusunda 657 sayılı kanuna göre mühendis unvanına denk gelen net ücretin % lik oranının belirlenmesi” hakkındaki teklifi.

3-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24.06.2022 tarih ve 11515 sayılı yazısı “Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Çullugörece, Gökçeköy, Halitpaşa, Develi, Kayışlar, Kemiklidere, Kumkuyucak ve Mütevelli mahallelerinde bulunan kantarların 5393 sayılı Belediye Kanunun 75 maddesinin a bendine istinaden Çiftçi Malları Koruma Başkanlığınca işletilmek üzere devredilmesi” hakkındaki teklifi.

4-  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 27.06.2022 tarih ve 11519 sayılı  yazısı“ Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait İlçemiz Çakmaklı Mahallesi tapunun 117 Ada 3 parselinde kayıtlı 535,78 m2'lik Arsa vasıflı taşınmazın ''Sosyal tesis(köy halkının hayırlarında kullanılmak üzere üstü kapalı alan ve eklentileri)'' yapılmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 75. Maddesinin a bendine istinaden Maliye Hazinesinden tahsisinin talep edilmesi” hakkındaki teklifi.  

5-İmar  ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.06.2022 tarih ve 11521 sayılı yazısı “  İlçemiz Koldere Mahallesi 118 ada 7 parselde inşaat yapılacağından parselin cephe aldığı yollara sokak isminin verilmesi” hakkındaki teklifi.

6-Fen İşleri Müdürlüğü’nün 21.06.2022 tarih ve 11365 sayılı yazısı “ İlçemiz Kumkuyucak Mahallesi'nden Necdet GİDER'in mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait 1244 parselde bulunan  caminin duvarlarının yağıştan dolayı olumsuz etkilenmesi sebebiyle Oluk Yapılması talebi” hakkındaki teklifi.

7-Fen İşleri Müdürlüğü’nün 27.06.2022 tarih ve 11537 sayılı yazısı “İlçemiz Bahadır Mahallesi Muhtarı Cengiz MERSİN' ve İmam - Hatip Bayram PÜTÜN'ün Kaymakamlık Makamına sundukları dilekçede mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait 579 parselde bulunan caminin peyzaj düzenlemesinin yapılması, zemin kaplamasının yenilenmesi, şadırvanın yeniden yapılması, cami dış cephe sıva ve boya tadilatının yapılması talebi” hakkındaki teklifi.