Temmuz Ayı Olağanüstü Meclis Gündemi

Saruhanlı Belediye Meclisi Temmuz ayı olağanüstü toplantısı 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü saat 15:00’ da Belediye Sosyal Tesisler Halk Kafe’ de yapılacaktır.

GÜNDEM MADDELERİ:

1-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 07.07.2022 tarih 11885 sayılı yazısı “2022 yılı Bütçesine Ek Ödenek verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun 06.07.2022 tarih ve 9 sayılı raporunun görüşülmesi ” hakkındaki teklifi.

2-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 07.07.2022 tarih ve 11880 sayılı yazısı“04.06.2022 tarihinde Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Büyükbelen Mahallesi 146 Ada 43 Parselde çıkan yangın neticesinde, Belediyemiz kiracılarından yangında zarar gören müstecirlerin taleplerinin değerlendirilmesi” hakkındaki teklifi.            

3-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 07.07.2022 tarih ve 11881 sayılı “2022 yılında giderlere finans sağlamak üzere 2022 yılında satışı yapılacak  taşınmazların belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun 13.06.2022 tarih ve 8 sayılı kararın  görüşülmesi” hakkındaki teklifi. 

4-İmar  ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05.07.2022 tarih ve 11830 sayılı yazısı “ Belediye Meclisimizin İlçemiz Paşaköy Mahallesi 205 ada 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili 04.03.2022 karar tarih ve 27 karar nolu meclis kararında sehven yapılan hatanın düzeltilmesi” hakkındaki teklifi. 

5- İmar  ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05.07.2022 tarih ve 11829 sayılı yazısı “İlçemiz İstasyon Mahallesi 11068, 11069 parsel sayılı taşınmazlar ve İstasyon Mahallesi kavşak alanında Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan 1/5.000 ölçeli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi” hakkındaki teklifi.

6- İmar  ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 06.07.2022 tarih ve  11841 sayılı yazısı  “İlçemiz Cengiz Topel Mahallesi 254 ada 4 ve 6 parseller için Meclisimizce 01.04.2022 tarih ve 52 sayılı karar no ile alınan karara istinaden 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hazırlanıp Büyükşehir Belediye Meclisi ilgili idaresi onayına sunulmuştur. Söz konusu 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı onaylanmış olup plana uygun olarak hazırlanan öneri 1/ 1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nın görüşülmesi” hakkındaki teklifi.

7- İmar  ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07.07.2022 tarih ve  11873 sayılı yazısı“  İlçemiz Paşaköy Mahallesi 155 ada 4, 5, 15 ve 16  parsel sayılı taşınmazlar için  Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan 1/5.000 ölçeli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi” hakkındaki teklifi.

8-İmar  ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07.07.2022 tarih ve  11877 sayılı yazısı “İlçemiz Cengiz Topel Mahallesi 191 ada 1 parsel sayılı taşınmaz ve etrafındaki yol düzenlemesi için  Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan 1/5.000 ölçeli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi” hakkındaki teklifi.

9- İmar  ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07.07.2022 tarih ve  11874 sayılı yazısı “İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzce alınmakta olan 2022 yılı 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu hükümlerine göre vergi, harç ve ücretlerinin  güncellenmesi” hakkındaki teklifi. 

10-Fen İşleri Müdürlüğü’nün 06.07.2022 tarih ve 11834 sayılı yazısı “Fen İşleri  Müdürlüğümüzce alınmakta olan 2022 yılı 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu hükümlerine göre vergi, harç ve ücretlerinin  güncellenmesi” hakkındaki teklifi. 

11-Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün 07.07.2022 tarih ve 11876 sayılı yazısı“ Belediye Meclisimizin 19.10.2021 tarih ve 87 sayılı kararına istinaden 10 dönüme kadar arazisi bulunan dar gelirli ihtiyaç sahibi çiftçilerimize buğday tohumu ve zeytin kasası dağıtımı yapılmıştır. Dağıtım faaliyeti sonucu kalan 10.000kg buğday tohumu ve 630 adet zeytin kasasının dağıtılması” hakkındaki teklifi.