Eylül Ayı Meclis Gündemi

Saruhanlı Belediye Meclisi Eylül ayı olağan toplantısı 2 Eylül 2022 Cuma günü saat 15:00’ da Belediye Sosyal Tesisler Halk Kafe’ de yapılacaktır.

GÜNDEM MADDELERİ:

1-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 18.08.2022 tarih ve 12704 sayılı yazısı         “22 Mayıs 2016 Tarihli ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" teki (II) sayılı sayılı Memur Boş Kadro Değişiklik Cetveli, (III) sayılı Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin onaylanması” hakkındaki teklifi.

2- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 26.08.2022 tarih ve 12849 sayılı yazısı “Belediyemiz 2023 yılı Gelir ve Gider Bütçesinin görüşülmesi” hakkında teklifi.

3-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 26.08.2022 tarih ve 12850 sayılı yazısı “ Belediyemizce 2023 yılında, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre alınacak vergi, resim ve harçlar ile belediye meclisince düzenlenecek tarifeye göre alınacak ücretlerin belirlenmesi” hakkında teklifi.

4-Fen İşleri Müdürlüğü’nün 17.08.2022 tarih ve 12621 sayılı yazısı Mülkiyeti belediyemize ait Saruhanlı merkez tapunun 123 ada 4 parselinde bulunan Belediye şantiyesinde duvar yapımı, yükleme rampası ve beton parke taşı tesisinin üzerinin çelik çatı ile kapatılması işinin yıllara sari ihale edilebilmesi  ” hakkındaki teklifi.

5-Fen İşleri Müdürlüğü’nün 16.08.2022 tarih ve 12589 sayılı yazısı “ Azimli Mahallesi Halı Saha ve Spor Tesisi Yapım İşi'nin yıllara sari ihale edilmesi” hakkındaki teklifi.

6-Fen İşleri Müdürlüğü’nün 16.08.2022 tarih ve 12604 sayılı yazısı “Mülkiyeti Belediyemize ait Paşaköy Mahallesi 210 ada 48 parselde bulunan alana yapılacak olan Park Yapımı İşi'nin yıllara sari ihale edilmesi” hakkındaki teklifi.   

7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.08.2022 tarih ve 12782 sayılı yazısı “İlçemiz Kumkuyucak Mahallesinde yer alan ve afetzade yerleşim alanı olarak belirlenmiş alanda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından kalıcı konutların yapılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmış olan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun 25.08.2022 tarih ve 21 sayılı raporunun görüşülmesi hakkındaki teklifi.

8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.08.2022 tarih ve  12824 sayılı yazısı “ İlçemiz Merkez Yılmaz Mahallesi ve Şehitler Mahallesini kapsayan meydan çevresi ile mevcut yola göre imar planı yol sınırının uyumlu hale getirilmesi ve etrafının ihtiyacına yönelik 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun 25.08.2022 tarih ve 22 sayılı raporunun görüşülmesi” hakkındaki teklifi.

9- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.08.2022 tarih ve 12809 sayılı yazısı “  İlçemiz Gümülceli Mahallesi'nde 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi ” hakkındaki teklifi.

10- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.08.2022 tarih ve 12825 sayılı yazısı İlçemiz Hacırahmanlı Mahallesi, Güneyde İzmir-İstanbul Karayolu, Kuzeyde Demiryolu ile ve Doğuda 20 metrelik yol ile sınırlı alanda 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi” hakkındaki teklifi. 

11-Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 10.08.2022 tarih ve 12469 sayılı yazısı “Saruhanlı Belediyesi sınırları içerisinde kalan mahallelerden atık toplayıcılarının geri kazanılabilir atıkları diğer atıklardan ayrı toplanması ile ilgili Hukuk Komisyonunun 10.08.2022 tarih 1 sayılı raporunun görüşülmesi” hakkındaki teklifi.