Ekim Ayı Meclis Gündemi

Saruhanlı Belediye Meclisi Ekim ayı olağan toplantısı 7 Ekim 2022 Cuma günü saat 15:00’ da Belediye Sosyal Tesisler Halk Kafe’ de yapılacaktır.

GÜNDEM MADDELERİ:

1- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 26.09.2022 tarih ve  13428 sayılı yazısı “ Belediye Meclisimizin 02.09.2022 tarihinde Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen ve Plan ve Bütçe Komisyonunun 08.09.2022 tarih ve 13 sayılı Belediyemiz 2023 yılı Gelir ve Gider Bütçesi ile ilgili raporunun görüşülmesi  ” hakkında teklifi.

2-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 26.09.2022 tarih ve 13429 sayılı yazısı“ Belediye Meclisimizin 02.09.2022 tarihinde Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen ve Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.09.2022 tarih ve 14 sayılı Belediyemizce 2023 yılında, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre alınacak vergi, resim ve harçlar ile belediye meclisince düzenlenecek tarifeye göre alınacak ücretlerin belirlenmesi ile ilgili raporunun görüşülmesi  ” hakkında teklifi.

3-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.09.2022 tarih ve 13437 sayılı yazısı “ İlçemiz Saruhan Mahallesi, 5055, 7219, 7188 parseller ve  287 ada ve 288 nolu ada ile sınırlı alanda 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi” hakkındaki teklifi.

4-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.09.2022 tarih ve 13559 sayılı yazısı “ İlçemiz Kurtuluş Mahallesi, 8290 parsel sayılı taşınmaz ve etrafındaki tescil harici alanda 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili 27.09.2022 tarih ve 23 sayılı raporunun görüşülmesi hakkındaki teklifi.

5-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.09.2022 tarih ve 13560 sayılı yazısı “ İlçemiz Hacırahmanlı Mahallesi, Güneyde İzmir- İstanbul Karayolu, kuzeyde demiryolu ile sınırlı alanda 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı hazırlanması ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili 27.09.2022 tarih ve 24 sayılı raporunun görüşülmesi hakkındaki teklifi.

6-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.09.2022 tarih ve 13561 sayılı yazısı “ İlçemiz Gümülceli Mahallesinde mahalle ve ilçemiz ihtiyacına yönelik 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ile ilgili 27.09.2022 tarih ve 25 sayılı raporunun görüşülmesi hakkındaki teklifi.

7-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 26.09.2022 tarih ve 13435 sayılı yazısı “Belediye Meclisimizin 01.10.2021 tarih ve 77 sayılı kararı ile satış yetkisi alınan mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Kayışlar  Mahallesi tapunun eski  0 Ada 400 parselinde kayıtlı 11.700 m2 ' lik,  Tarla vasıflı taşınmaz da yapılan İfraz çalışması sonucu oluşan 0 Ada 1101, 1100, 1099, 1098, 1097 ve 1095 parsel numaralı taşınmazların satışına ilişkin kararın Belediyemiz Meclisince yenilenmesi” hakkındaki teklifi.

8-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 26.09.2022 tarih ve 13439 sayılı yazısı “Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz gayrimenkullerin 2023 yılı için uygulanacak kira artış oranlarının Belediyemiz Meclisinde görüşülüp karara bağlanması” hakkındaki teklifi.

9-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 26.09.2022 tarih ve 13454 sayılı yazısı “ Belediye Meclisimizin 01.10.2021 tarih ve 77 sayılı kararı ile satış yetkisi alınan mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Yılmaz  Mahallesi tapunun eski  0 Ada 7122 parselinde kayıtlı 1425,00 m2 ' lik,  Tarla vasıflı taşınmaz da yapılan İfraz çalışması sonucu oluşan 0 Ada 12618 ve 0 ada 12619 parsel numaralı taşınmazların satışına ilişkin kararın Belediyemiz Meclisince yenilenmesi” hakkındaki teklifi.

10-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 26.09.2022 tarih ve 13501 sayılı yazısı “  İlçemiz Adiloba mahallesinde Adiloba köy tüzel kişiliği tarafından 19.03.2003 tarihinde yapılan satış işlemi neticesinde tapuda kayıtlı  897 parsel numaralı  1025,00 m2' lik   taşınmaz  Kemal İLBOĞA isimli vatandaşa satılmış ve tapu tescili yapılmış ancak kadastro memurları tarafından yer teslimi yapılırken mülkiyeti Belediyemize ait tapunun 987 parselinde kayıtlı 1240,00m2' lik taşınmaz gösterilmiş ve söz konusu vatandaş tarafından  yere bağ ekilmiş olup, vatandaşın talebi üzerine söz konusu parsellerin takas edilmesi” hakkındaki teklifi.