Kasım Ayı Meclis Gündemi

Saruhanlı Belediye Meclisi Kasım ayı olağan toplantısı 4 Kasım 2022 Cuma günü saat 15:00’ da Belediye Sosyal Tesisler Halk Kafe’ de yapılacaktır.

GÜNDEM MADDELERİ:

1- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.10.2022 tarih ve  14002 sayılı yazısı “  Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin  08.09.2022 tarih ve 208752 sayılı yazısı gereği 05.08.2022 tarih ve 107 sayılı Meclis Kararının onaylanması” hakkındaki  teklifi. 

2- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.10.2022 tarih ve  13999 sayılı yazısı “ Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin  08.09.2022 tarih ve 199143 sayılı yazısı gereği  05.08.2022 tarih ve 108 sayılı Meclis Kararının onaylanması” hakkındaki  teklifi. 

3- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.10.2022 tarih ve  14003 sayılı yazısı “ Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin  08.09.2022 tarih ve 199143 sayılı yazısı gereği 05.08.2022 tarih ve 109 sayılı Meclis Kararının onaylanması” hakkındaki teklifi. 

4-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.10.2022 tarih ve  14000 sayılı yazısı “ Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin  08.09.2022 tarih ve 199144 sayılı yazısı gereği  05.08.2022 tarih ve 110 sayılı Meclis Kararının onaylanması”  hakkındaki teklifi. 

 5-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.10.2022 tarih ve  14026 sayılı yazısı “ İlçemiz Saruhan Mahallesi 5055, 7219, 7188 Parseller ve 287 Ada ve 288 Ada  1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 11.10.2022 tarih ve 26 sayılı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi” hakkındaki  teklifi.

6-Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 28.10.2022 tarih ve 14061 sayılı yazısı “Mülkiyeti belediyemize ait İlçemiz Merkez  ve Nuriye mahallesinde yer alan  ihdas ve  ifraz işlemleri sonucu oluşan   12646- 12650-12651 nolu arsa vasıflı taşınmazlar ve Nuriye Mahallesi 231 ada 2-3-4 nolu arsa vasıflı taşınmazların satışı” hakkındaki teklifi.

7-Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 28.10.2022 tarih ve 14062 sayılı yazısı  Mülkiyeti Belediyemize ait kirada bulunan gayrimenkullerin 2023 yılı için uygulanacak kira artış oranlarının belirlenmesi ile ilgili 14.10.2022 tarih ve 15 sayılı Plan ve Bütçe komisyon raporunun görüşülmesi” hakkındaki teklifi.