Aralık Ayı Meclis Gündemi

Saruhanlı Belediye Meclisi, Aralık ayı olağan toplantısı 2 Aralık 2022 Cuma günü saat 15:00’ da Belediye Sosyal Tesisler Halk Kafe’ de yapılacaktır.

GÜNDEM MADDELERİ:

1- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.11.2022 tarih ve  14597 sayılı yazısı “   İlçemiz Koldere Mahallesi 124 ada 16, 17, 145, 146 parseller ve 124 ada 147 parsellere ait 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 16.11.2022 tarih ve 27 sayılı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi” hakkındaki teklifi.

2- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.11.2022 tarih ve  14602 sayılı yazısı “  İlçemiz Paşaköy Mahallesi 189 ada 38 parsel ve 189 ada 35 parsele ilişkin 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 16.11.2022 tarih ve 28 sayılı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi” hakkındaki teklifi.

3-Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 24.11.2022 tarih ve 14596 sayılı yazısı “ İlçemiz Hacırahmanlı mahallesinde bulunan 181 Ada 12 parsel' de bulunan mülkiyeti Reşat ÖZTÖRE , İsa ÖZTÖRE, Gülay ÇELTİK ve Hakkı ÇELTİK ' e ait Kerpiç Ev ve Müştemilatı vasıflı taşınmaz da Belediyemizce Kapalı Pazar yeri ve Belediye Depolama alanı projesi inşaatı yapılacağından gerekli takas veya Kamulaştırma işlemlerinin yapılması” hakkındaki teklifi.

4-Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 24.11.2022 tarih ve 14603 sayılı yazısı  “Mülkiyeti  Belediyemizle hisseli İlçemiz Paşaköy mahallesi tapunun  0 ada 4048 parselinde kayıtlı bulunan taşınmazın ifraz işlemi sonucu oluşan 206 ada 8 parselin Saruhanlı Belediyesi adına 206 ada 11 parselin Ayşe UFUK ve Fatma KAZIKOĞLU adına 206 ada 12 parselin ise Ömer UFUK , İbrahim Göksen UFUK ve İsmail Erdem UFUK adına Tapu tescilleri ve taksim sözleşmesi veya trampa işlemlerinin yapılması” hakkındaki teklifi.

5- Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 22.11.2022 tarih ve 14559 sayılı yazısı “İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 adet aracın Belediyemize bedelsiz olarak hibe edilmesi” hakkındaki teklifi.