Aralık Ayı Olağanüstü Meclis Gündemi

Saruhanlı Belediye Meclisi, Aralık ayı olağanüstü toplantısı 12 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 11:00’ da Belediye Sosyal Tesisler Halk Kafe’ de yapılacaktır.

GÜNDEM MADDELERİ:

1-İmar  ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07.12.2022 tarih ve 14839 sayılı yazısı “  İlçemiz Paşaköy Mahallesi 1234 parsele( 202 ada 5 parsel) ilişkin 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 06.12.2022 tarih ve 29 sayılı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi  ” hakkındaki teklifi.  

2- İmar  ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07.12.2022 tarih ve 14840 sayılı yazısı “İlçemiz Hacırahmanlı Mahallesi, Güneyde İzmir- İstanbul Karayolu, kuzeyde demiryolu ile sınırlı alana ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 06.12.2022 tarih ve 30 sayılı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi ” hakkındaki teklifi.

3- İmar  ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07.12.2022 tarih ve 14841 sayılı yazısı  “İlçemiz Hacırahmanlı Mahallesi 154 ada 1 parsel, 155 ada 1 parsel ve etrafının 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi  ” hakkındaki teklifi.

4- İmar  ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07.12.2022 tarih ve  14842 sayılı yazısı   “ İlçemiz Kepenekli Mahallesi 232 parselde Güneş Enerji Santrali (GES) kurulabilmesi için 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanmasının görüşülmesi ” hakkındaki teklifi.

5-İmar  ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07.12.2022 tarih ve 14843 sayılı yazısı“ İlçemiz Kepenekli Mahallesi 247 parselde Güneş Enerji Santrali (GES) kurulabilmesi için 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanmasının görüşülmesi  ” hakkındaki teklifi.

6- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 07.12.2022 tarih ve 14857 sayılı yazısı “Mülkiyeti Belediyemize ait Adiloba Mahallesi 897 Parselde bulunan 1.025,00 m''lik Bağ vasıflı taşınmazın satışı”  hakkındaki teklifi.

7- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 08.12.2022 tarih ve  sayılı yazısı “ Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait İlçemiz Nuriye Mah. 213 Ada 58 Parselde kayıtlı "Ham Toprak" vasıflı taşınmaz üzerinde Belediyemizce Mesire alanı yapılması planlandığından taşınmazın tahsisi için Kamu Yatırımı kapsamına alınması” hakkındaki teklifi.

8-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 07.12.2022 tarih ve 14867 sayılı “ Memur Boş Kadro Değişikliği ve ihdas edilen kadrolarda çalıştırılacak Personellerin ücretlerinin belirlenmesi” hakkındaki teklifi.

9-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 07.12.2022 tarih ve 14868 sayılı “ Norm Kadroda Sınıflar arası aktarma, yeni ihdas edilen kadrolarda çalıştırılacak Personellerin ücretlerinin belirlenmesi” hakkındaki teklifi.