İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden Duyuru

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ASKI İLANI

İlçemiz, Mütevelli Mahallesi sınırları içinde, 195 ada 27 ve 28 parsellere yönelik 7 metrelik yol ve DSİ Kanalı için Büyükşehir Belediye Meclisinin, 08.11.2022 tarih ve 730 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği ve Plan Açıklama Raporu, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince, 22.12.2022 tarihinde (22.12.2022 - 21.01.2023) otuz gün süreyle, Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde (www.saruhanli.bel.tr) eş zamanlı olarak ilan edilmektedir.

Plan Açıklama Raporu TIKLAYINIZ

Meclis Kararı TIKLAYINIZ

K-19 Pafta TIKLAYINIZ