Ocak Ayı Meclis Gündemi

Saruhanlı Belediye Meclisi, Ocak ayı olağan toplantısı 06 Ocak 2023 Cuma günü saat 15:00’ da Belediye Sosyal Tesisler Halk Kafe’ de yapılacaktır.

          GÜNDEM MADDELERİ:

1-Başkanlık  Makamının  19.12.2022 tarih  ve 15140  sayılı yazısı “ 5393  sayılı Belediye Kanunu’nun 25. Maddesi gereğince Belediyemizde 2023 yılı için Denetim Komisyonu oluşturulması”  hakkındaki teklifi.

2-Fen İşleri Müdürlüğü’nün 13.12.2022 tarih ve 14986 sayılı yazısı “ Belediyemizce 2023 yılında uygulanacak olan kazı izni ücret tarifelerinin belirlenmesi hakkındaki” teklifi.

3- Spor İşleri Müdürlüğü’nün 26.12.2022 tarih ve 15277 sayılı yazısı “ Saruhanlı Belediyespor ve mahalli spor kulüplerine yardım şartları ve miktarının belirlenmesi” hakkındaki teklifi.

4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 29.12.2022 tarih ve 15344 sayılı yazısı  “5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesine göre 2023 yılında belediyemizde kısmi zamanlı ve tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması” hakkındaki teklifi.

5- Zabıta Müdürlüğü’nün 29.12.2022 tarih ve 15389 sayılı yazısı“ 2023 yılı Zabıta Maktu Mesai ücretlerinin, 2023 yılı Bütçe Kanunu’ nun K cetvelinin B bendi ile belirlenen ‘‘ Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin ’’ belirlenmesi ” hakkındaki teklifi.

6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 26.12.2022 tarih ve 15268 sayılı yazısı  “  İlçemiz Kepenekli Mahallesi 247 parsele ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 22.12.2022 tarih ve 31 sayılı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi” hakkındaki teklifi.

7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 26.12.2022 tarih ve 15267 sayılı yazısı“İlçemiz Kepenekli Mahallesi 232 parsele ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 22.12.2022 tarih ve 32 sayılı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi” hakkındaki teklifi.

8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 26.12.2022 tarih ve 15269 sayılı yazısı  “ İlçemiz Hacırahmanlı Mahallesi 154 ada 1 parsel ve 155 ada 1 parselde 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği yapılabilmesi ile ilgili 22.12.2022 tarih ve 33 sayılı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi” hakkındaki teklifi.

9- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 27.12.2022 tarih ve 15287 sayılı yazısı “  İlçemiz Mütevelli Mahallesi 197 ada 1 parselde Toplu Konut İdaresi tarafından sunulan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi” hakkındaki teklifi.

10- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 29.12.2022 tarih ve 15368 sayılı yazısı “ İlçemiz Hacırahmanlı Mahallesi 102 ada 16 parsel ve 104 ada 28 parselde inşaat yapılacağından parsellerin cephe aldığı yollara sokak isminin verilmesi  ” hakkındaki teklifi.

11- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 30.12.2022 tarih ve 15409 sayılı yazısı “ İlçemiz Koldere Mahallesi 146 ada 1 parsel ve etrafının mahalle ihtiyacına yönelik planlanmasının görüşülmesi” hakkındaki teklifi.

12-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 02.01.2023 tarih ve 15476 sayılı yazısı “ İlçemiz Hacırahmalı Mahallesi 152 ada 3 parsel, 152 ada 4 parseller ve etrafının ihtiyacına yönelik hazırlanacak olan imar planı değişikliğinin görüşülmesi” hakkındaki teklifi.

13-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün  20.12.2022 tarih ve 15175 sayılı yazısı “ Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz merkezinde bulunan tapunun 0 ada 10694 parselinde kayıtlı 6.618,00 m2 ' lik Arsa vasıflı taşınmaz üzerinde İçme suyu deposu ve sondaj yerleri bulunduğundan söz konusu taşınmazın Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Manisa Su ve Kanalizasyon İdare Genel Müdürlüğü,  Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 19.12.2022 tarih ve 9931 sayılı talebi doğrultusunda  bedelsiz olarak tahsis edilmesi” hakkındaki teklifi.