Şubat Ayı Meclis Gündemi

Saruhanlı Belediye Meclisi, Şubat ayı olağan toplantısı 3 Şubat 2023 Cuma günü saat 15:00’ da Belediye Sosyal Tesisler Halk Kafe’ de yapılacaktır.

GÜNDEM MADDELERİ:

1-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27.01.2023 tarih ve 16119 sayılı yazısı “Belediyemiz görev alanına giren konularla ilgili her türlü alınacak araç, gereç malzeme , hizmet alımı ve yatırım konularında harcama  yapılabilmesi  için İller  Bankası veya yurtiçi / yurtdışı finans kuruluşlarından  kredi kullanılması ile ilgili  Plan Bütçe Komisyonunun 26.01.2023 tarih ve 3 sayılı raporunun görüşülmesi ” hakkındaki teklifi.

2-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün  30.01.2023 tarih ve  16174 sayılı yazısı “Mülkiyeti Belediyemize ait Ek'li listede yer alan ihdas, ifraz ve kat irtifakı neticesinde oluşan taşınmazların satışı ” hakkındaki teklifi.

3-Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün 26.01.2023 tarih ve 16103 sayılı yazısı “5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. Maddesi gereğince İlçemizde arı yetiştiriciliği yapan ve Tarım İlçe Müdürlüğünde kaydı olan yetiştiricilere arı kovanı ve maske desteği verilmesi” hakkındaki teklifi.

4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.01.2023 tarih ve 16159 sayılı yazısı “ İlçemiz Yılmaz Mahallesi 12607 parsel sayılı taşınmazın güneyinde yer alan park alanında, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesi” hakkındaki teklifi.

5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.01.2023 tarih ve sayılı 16160 yazısı “ İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 10636 parsel sayılı taşınmazın doğusundaki alanda, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından hazırlanan imar planı değişikliğinin  görüşülmesi” hakkındaki teklifi.

6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.01.2023 tarih ve 16161 sayılı yazısı “İlçemiz İstasyon Mahallesi 10754 parsel sayılı taşınmazda, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesi ” hakkındaki teklifi.

7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.01.2023 tarih ve 16162 sayılı yazısı “ İlçemiz İstasyon Mahallesi 10999 parsel sayılı taşınmazda, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesi” hakkındaki teklifi.

8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.01.2023 tarih ve 16163 sayılı yazısı  “İlçemiz İstasyon Mahallesi 261 ada 1 parsel sayılı taşınmazın batısında yer alan park alanında, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesi ” hakkındaki teklifi.