Mart Ayı Meclis Gündemi

Saruhanlı Belediye Meclisi, Mart ayı olağan toplantısı 03 Mart 2023 Cuma günü saat 15:00’ da Belediye Sosyal Tesisler Halk Kafe’ de yapılacaktır.

GÜNDEM MADDELERİ:

1-İnsan  Kaynakları  ve  Eğitim  Müdürlüğü’nün  20.02.2023  tarih  ve 16555 sayılı yazısı “22 Mayıs 2016 Tarihli ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" teki (II) sayılı sayılı Memur Boş Kadro Değişiklik Cetvelinin onaylanması”   hakkındaki teklifi.

2- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.02.2023 tarih ve  16684 sayılı yazısı “İlçemiz Yılmaz Mahallesi 12607 parselin güneyindeki park alanında, trafo alanına yönelik1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği ile ilgili 07.02.2023 tarih ve 4 sayılı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi” hakkındaki teklifi.

3- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.02.2023 tarih ve 16685 sayılı yazısı “ İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 10636 parselin doğusundaki alanda, trafo alanına yönelik 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 07.02.2023 tarih ve 5 sayılı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi ” hakkındaki teklifi.

4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.02.2023 tarih ve 16686 sayılı yazısı “ İlçemiz İstasyon Mahallesi 10754 parseldeki park alanında, trafo alanına yönelik 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 07.02.2023 tarih ve 6 sayılı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi ” hakkındaki teklifi.

5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.02.2023 tarih ve 16687 sayılı yazısı “İlçemiz İstasyon Mahallesi 10999 parselde, trafo alanına yönelik 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 07.02.2023 tarih ve 7 sayılı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi” hakkındaki teklifi.

6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.02.2023 tarih ve 16686 sayılı yazısı  “ İlçemiz İstasyon Mahallesi 261 ada 1 parselin batısında yer alan park alanında, trafo alanına yönelik 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 07.02.2023 tarih ve 8 sayılı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi ” hakkındaki teklifi.

7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün  24.02.2023 tarih ve 16689 sayılı yazısı “İlçemiz Merkez Saruhan Mahallesi 1824 parselde, mahalle ihtiyacına yönelik hazırlanacak olan imar planı değişikliğinin görüşülmesi” hakkındaki teklifi.