Nisan Ayı Meclis Gündemi

Saruhanlı Belediye Meclisi, Nisan ayı olağan toplantısı 7 Nisan 2023 Cuma günü saat 18:00’ da Belediye Sosyal Tesisler Halk Kafe’ de yapılacaktır.

GÜNDEM MADDELERİ:

1. Başkanlık Makamının 28.03.2023 tarih ve 17540 sayılı yazısı “5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine istinaden 2022 yılı Belediye Başkanı Faaliyet Raporunun görüşülmesi” hakkındaki teklifi.

2- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27.03.2023 tarih ve 17506 sayılı yazısı “Saruhanlı Belediye Başkanlığının Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesi gereğince 2022 yılı Denetim Komisyonu Raporunun okunması” hakkında teklifi.

3. Başkanlık Makamının 28.03.2023 tarih ve 17541 sayılı yazısı “5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine istinaden ihtisas Komisyonları oluşturulması ve seçimi” hakkındaki teklifi.

a) Plan ve Bütçe Komisyonu Seçimi.

b) İmar Komisyonu Seçimi.

c) Hukuk Komisyonu seçimi.

d) Kent Estetiği Komisyonu seçimi. 

e) Esnaf-Ticaret-Tarım ve Hayvancılık Komisyonu seçimi.

f)  Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonu seçimi

4- Başkanlık Makamının 28.03.2023 tarih ve 17542 sayılı yazısı “5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesine gereğince gizli oyla Encümen Üyeleri seçimi ” hakkındaki teklifi.

5-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 23.03.2023 tarih ve 17431 sayılı yazısı “Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Çakmaklı mahallesinde bulunan Tapunun  (eski ) 115 ada 1 parselinde kayıtlı olan ve  01.10.2021 tarih ve 77 sayılı Meclis kararı ile satış yetkisi bulunan ancak yapılan ifraz ve ihdas işlemleri neticesinde oluşan 115 ada 11, 12, 13, 14 ve 15 parsellerde kayıtlı Arsa vasıflı taşınmazların satışının Belediyemiz Meclisince güncellenmesi” hakkındaki teklifi.   

6- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 30.03.2023 tarih ve 17600 sayılı yazısı “İlçemiz Büyükbelen mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait tapunun 188 ada 27 parselinde kayıtlı 39,82 m2 ' lik  Ev vasıflı taşınmaz ile mülkiyeti 58744196756 kimlik numaralı İlyas Halit DÖNMEZ ' e ait 191 ada 25 parselinde kayıtlı 178,38 m2' lik Arsa vasıflı taşınmaza Belediyemizce park yapılması planlandığından gerekli Takas işleminin yapılması” hakkındaki teklifi.

7- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 31.03.2023 tarih ve 17635 sayılı yazısı “İlçemiz Merkez tapunun 321 ada 7 parselinde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesi ve Belediyemize ait 216,75 m2’lik arsa vasıflı taşınmazdaki 128,63 m2’lik Belediye hissesinin Saruhanlı Kaymakamlığı Halk Eğitim Merkezi faaliyetlerinde kullanılmak üzere Halk Eğitim Merkezine tahsis edilmesi” hakkındaki teklifi.

8- Fen İşleri Müdürlüğü’nün 28.03.2023 tarih ve 17525 sayılı yazısı “Saruhanlı Halk Eğitim Merkezi binası olarak tahsis edilen İlçemiz Cengiz Topel Mahallesi Namık Kemal Caddesi No:38/1 adresinde bulunan binanın bazı bölümlerine duvar örme ve sıva yapma, bazı uygun olmaya duvarların onarımı, zemine parke taşı döşeme işçiliği, bina  boyama, temizlik ve taşınma işlemlerinin Belediyemiz tarafından yapılması” hakkındaki teklifi.

 9- Fen İşleri Müdürlüğü’nün 28.03.2023 tarih ve 17559 sayılı yazısı “ İlçemiz Büyükbelen Mahallesi bulunan mülkiyeti Büyükbelen Mahallesi Cami ve Kur’an Kurslarını Yaptırma ve Yaşatma Derneğine ait tapunun 185 ada 12 parsel üzerinde bulunan Kuran Kursu olarak ve hayri hizmetlerde kullanılan 2 katlı 240 m2 alana oturan binanın dış cephe boyaması ve çatı onarımının Belediyemiz tarafından yapılması” hakkındaki teklifi.

  10- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.03.2023 tarih ve 17582 sayılı yazısı “İlçemiz Merkez Saruhan Mahallesi 1824 parselde, mahalle ihtiyacına yönelik 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılabilmesi ile ilgili 10.03.2023 tarih ve 9 sayılı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi” hakkındaki teklifi.

11- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.04.2023 tarih ve 17704 sayılı yazısı “ İlçemiz sınırları dahilinde Manisa Büyükşehir Belediyesi 11.02.2022 tarih ve 2022/21 karar sayılı, Beton Mikserler konulu UKOME Kararına istinaden beton mikserlerine "Beton Taşıma ve Güzergah İzin Belgesi" düzenlenmesi için 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında bedelinin belirlenmesi” hakkındaki teklifi.

12- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.04.2023 tarih ve 17712 sayılı yazısı “  06.02.2023 Tarihinde Ülkemizde yaşanan ve 11 İlimizi etkileyen deprem ile ilgili olarak İlçemiz sınırları içerisinde daha dayanıklı ve sağlıklı bir yapılaşmanın sağlanabilmesi için çalışmaların başlatılması ” hakkındaki teklifi.

13-Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün 03.04.2023 tarih ve  17709 sayılı yazısı “Belediyemiz bünyesinde bulunan Dal Çekme ve Yükleme Makinası, Sap Parçalama Makinası, Tekli Sapsol, Disk Set Atma, 20'li X tipi Goble, 3 ton Damperli römork, 2'li gübre makinası, Traktör arkası kepçe, 7'li çizel, Katı Gübre Atma Makinası, Rotovatör 1850 sabit, Rotovatör 2100 sabit, Oleamak Ot Tırpanı, Malç Makinası, 220 Sürgü tarım aletlerinin ilçemiz çiftçilerine kullandırma bedellerinin belirlenmesi” hakkındaki teklifi.

14- Sarbel A.Ş’nin  28.03.2023 tarih ve 17558 sayılı yazısı “ SARBEL A.Ş.’ nin  12.04.2023 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında SARBEL A.Ş. ‘ de Saruhanlı Belediyesini temsilen bir adet personel görevlendirilmesi ve Şirketin 50.000,00 TL olan nakdi sermayesinin 1.000.000,00 TL'ye arttırılması’’ hakkında teklifi.