İHALELERİMİZ

GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ

İLAN
SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2020 YILI ŞUBAT AYI GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ
     Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesi ve taşınmaz şartnamesi hükümleri doğrultusunda satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.
SIRA MAHALLE ADA    PARSEL      NO YÜZ   ÖLÇÜMÜ    M2 CİNSİ MUHAMMEN GEÇİCİ İHALE YERİ İHALE TARİHİ İHALE
NO BEDEL TEMİAT          TUTARI SAATİ
   (KDV DAHİL)    
1 NURİYE 0/311 20.682 TARLA 496.500,00 TL 15.000,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 28.02.2020 10:00
2 NURİYE 0/5432 21.797 TARLA 523.000,00 TL 15.700,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 28.02.2020 10:05
3 BEDELLER 0/199 8.820 FİDANLIK 88.000,00 TL 2.650,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 28.02.2020 10:10
İhale şartnamesi 150.00TL karşılığında Emlak ve İstimlak müdürlüğünden satın alınabilir.      
İhaleye katılıcaklar Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Banka Iban numarası, Nüfus Kayıt Örneği,  İkamet Belgesi, Sabıka Kaydı,  %3 Geçici Teminat Bedeli yatırdığına dair makbuz, Şartname bedeli yatırıldığına dair makbuz,  Belediyemize borcu olmadığına dair belge, İhaleye Tüzel kişi katılacaksa sicil kaydı, imza sirküleri ile birlikte ihaleye katılmaları