İHALELERİMİZ

2021 YILI OCAK AYI TARLA KİRALAMA İHALESİ

İLAN
SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2021 YILI OCAK AYI TARLA KİRALAMA İHALESİ
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesi ve taşınmaz şartnamesi hükümleri doğrultusunda 10 yıllık süreyle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmıştır.
SIRA MAHALLE ADA/PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ KİRALANACAK DÖNÜM 1 YILLIK MUHAMMEN GEÇİCİ İHALE YERİ İHALE TARİHİ İHALE
NO M2 BEDELİ BEDEL TEMİAT TUTARI SAATİ
1 AZİMLİ MAHALLESİ 0/102 67.000,00 M2 TAMAMI 200,00 TL 13.400,00 TL 410,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 26.01.2021 10:40
2 AZİMLİ MAHALLESİ 0//103 79.950,00 M2 TAMAMI 200,00 TL 16.000,00 TL 490,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 26.01.2021 10:50
3 AZİMLİ MAHALLESİ 0/216 100.800,00 M2 TAMAMI 200,00 TL 20.160,00 TL 610,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 26.01.2021 11:00
İhale Şartnamesi 100.00TL karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alınabilir.
İhaleye katılıcaklar Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Nüfus Kayıt Örneği,  İkamet Belgesi, Sabıka Kaydı,  %3 Geçici Teminat Bedeli yatırdığına dair makbuz, Şartname bedeli yatırıldığına dair makbuz,  Belediyemize borcu olmadığına dair belge, İhaleye Tüzel kişi katılacaksa sicil kaydı, imza sirküleri ile birlikte ihaleye katılmaları ilanen duyurulur.