İHALELERİMİZ

2021 YILI AĞUSTOS AYI GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ

İLAN
SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2021 YILI AĞUSTOS AYI GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesi ve taşınmaz şartnamesi hükümleri doğrultusunda satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.
SIRA MAHALLE ADA    PARSEL      NO YÜZ   ÖLÇÜMÜ    M2  SATILACAK CİNSİ MUHAMMEN GEÇİCİ İHALE YERİ İHALE TARİHİ İHALE
NO HİSSE M2 BEDEL TEMİAT          TUTARI SAATİ
    (KDV DAHİL)    
1 KAYIŞLAR 0/570 6.700,00 M2 TAMAMI TARLA 145.000,00 TL 5.000,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 13.08.2021 10:30
2 KEPENEKLİ 0/180 2.250,00 M2 TAMAMI TARLA 60.000,00 TL 2.000,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 13.08.2021 10:40
3 KEPENEKLİ 0/247 31.150,00 M2 TAMAMI TARLA 748.000,00 TL 23.000,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 13.08.2021 10:50
4 KEPENEKLİ 0/375 28.650,00 M2 TAMAMI TARLA 573.000,00 TL 18.000,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 13.08.2021 11:00
İhale şartnamesi 150.00TL karşılığında Emlak ve İstimlak müdürlüğünden satın alınabilir.        
İhaleye katılıcaklar Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Banka Iban numarası, Nüfus Kayıt Örneği,  İkamet Belgesi, Sabıka Kaydı,  %3 Geçici Teminat Bedeli yatırdığına dair makbuz, Şartname bedeli yatırıldığına dair makbuz,  Belediyemize borcu olmadığına dair belge, İhaleye Tüzel kişi katılacaksa sicil kaydı, imza sirküleri ile birlikte ihaleye katılmaları ilanen duyurulur.