01/07/2022 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI

01/07/2022 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI

MANİSA SARUHANLI BELEDİYE MECLİSİNİN 01/07/2022 TARİHİNDE YAPTIĞI OLAĞAN TOPLANTISI TUTANAK ÖZETLERİDİR

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine göre olağan toplantısını yapmak üzere toplanan Belediye Meclisi, yapılan yoklama sonunda; Belediye Başkan Vekili Cemal Gürsel MERTER, Hüseyin BAYSAL, Cavit YARALI, Suat KARATAŞ, Özgür GÖKTOPRAK, Mustafa ARGUZ, İlhan UYKUN, Hasan AYDIR, Ahmet Zeki BOZKAYA, Hüseyin ÇELİK, Ahmet GÖÇMEN, Ali KARACA, Adil KARADAĞ, Bayram Gür DEMİR, Bayram KARABAŞ, Şerafettin YÜNCÜOĞLU, Esat Raşit HAÇİN Mustafa Ercan BİLGİÇ, Ramazan MURDAN, Mehmet Halil CANBAZ, Ayşe OĞUZ’ un katılımı,  Belediye Başkanı Zeki BİLGİN, Ali ÇELEMEN, Gürcan CENGİZ, Eşref DOĞRUKIRAN, Osman GÜMÜŞGÖNÜL’ün mazeret belirterek toplantıya katılmaması sonucu 5 eksikle toplanıp, saat 15:00’de Belediye Başkan Vekili Cemal Gürsel MERTER tarafından oturum açıldı.

 

Gündemin 1. Maddesi

Karar No: 90

Özü: 22 Mayıs 2016 tarihli ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" teki (II) sayılı Memur Boş Kadro Değişiklik Cetvelinin onaylanmasına, değişiklikle yeni oluşacak 9 dereceli Mühendis kadrosunda çalıştırılacak sözleşmeli personele Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Müdürlüğünün 2022 yılında yayımlanan "Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları" konulu genelgesi doğrultusunda 657 sayılı kanuna göre mühendis unvanına denk gelen net ücretin % 60 olarak belirlenmesine, belediye meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 2. Maddesi

Karar No:91

Özü: Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Çullugörece, Gökçeköy, Halitpaşa, Develi, Kayışlar, Kemiklidere, Kumkuyucak ve Mütevelli mahallelerinde bulunan kantarların müstecirleri bulunmadığından ve bu mahallelerimizde domates, biber, salatalık, üzüm ve bilahare zeytin hasatı başlamasıyla konunun aciliyet gerektirmesinden dolayı mahallin müşterek ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla ihale süreçleri tamamlana kadar bu mahallelerimizde bekçi görevlisi bulunan Çiftçi Malları Koruma Başkanlığınca işletilmek üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/a maddesine istinaden Çullugörece, Gökçeköy, Halitpaşa, Develi, Kayışlar, Kemiklidere, Kumkuyucak ve Mütevelli mahallelerinde bulunan kantarların belediye başkanlığımızca belirlenen tarife üzerinden Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına işletilmek üzere devredilmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 3. Maddesi

Karar No:92

Özü: 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/a maddesine istinaden Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait İlçemiz Çakmaklı Mahallesi tapunun 117 Ada 3 parselinde kayıtlı 535,78 m2'lik Arsa vasıflı taşınmazın ''Sosyal tesis(köy halkının hayırlarında kullanılmak üzere üstü kapalı alan ve eklentileri)'' yapılmak üzere Maliye Hazinesinden tahsisinin talep edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 4. Maddesi

Karar No:93

Özü: 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 maddesinin (n) bendi ve 81.maddesi hükümleri doğrultusunda İlçemiz Koldere Mahallesi 118 ada 7 parsel önünde bulunan 1 nolu isimsiz sokağa Yeni Mahallede kuruluşundan (1959) itibaren 1978 yılına kadar muhtarlık yapan ve görev anında vefat eden, halk arasında sevilen, sayılan ve saygı duyulan merhum Muhtar Ali ÖRS, 2 nolu isimsiz sokağa 1978-1998 yılları arasında muhtarlık yapan ve görev anında vefat eden halk arasında sevilen, sayılan ve saygı duyulan merhum Muhtar Kamil SATUN ismi verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 5. Maddesi

Karar No:94

Özü: 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/a maddesine istinaden İlçemiz Kumkuyucak Mahallesinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait 1244 parselde bulunan caminin duvarlarının yağıştan dolayı olumsuz etkilenmesi sebebiyle oluk yapılmasına, oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Gündemin 6. Maddesi

Karar No:95

Özü: 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/a maddesine istinaden İlçemiz Bahadır Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait 579 parselde bulunan caminin peyzaj düzenlemesinin yapılması, zemin kaplamasının yenilenmesi, şadırvanın yeniden yapılması, cami dış cephe sıva ve boya tadilatının yapılmasına, oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 7. Maddesi (Ek Gündem:1)

Karar No:96

Özü: Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Heybeli Mahallesi tapunun 149 ada 23 parselinde kayıtlı 4.384,43 m2'lik arsa vasıflı taşınmaz mezarlık olarak kullanıldığından 5216 sayılı Kanunun 7. maddesinin 1. fıkrasının (s) bendine göre devir tasfiye ve paylaştırma komisyonuna konu edilmeyen İlçemiz Heybeli Mahallesi tapunun 149 ada 23 parselinde kayıtlı 4.384,43 m2'lik arsa vasıflı taşınmazın 5393 sayılı Belediye kanunu' nun 75. maddesinin (d) bendi gereğince söz konusu taşınmazın Manisa Büyükşehir Belediyesine bedelsiz olarak devir edilmesine, oy birliği ile karar verildi

 

Gündemin 8. Maddesi (Ek Gündem:2)

Karar No:97

Özü: 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/a maddesine istinaden 2022 - 2023 eğitim öğretim yılında İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okulların ihtiyacı olan her türlü bakım, onarım, tamirat, tadilat, peyzaj düzenlemesi vb. işlerin Belediyemiz tarafından yapılmasına, belediye meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 9. Maddesi (Ek Gündem:3)

Karar No:98

Özü: 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/a maddesine istinaden İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Saruhanlı İlçe Müftülüğüne bağlı camilerin ihtiyacı olan her türlü bakım, onarım, tamirat, tadilat, peyzaj düzenlemesi vb. işlerin Belediyemiz tarafından yapılmasına, oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Cemal Gürsel MERTER              Cavit YARALI                                      Mustafa ARGUZ

Belediye Başkanı                           Meclis Tutanak Katibi                         Meclis Tutanak Katibi