05/08/2022 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI

05/08/2022 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI

MANİSA SARUHANLI BELEDİYE MECLİSİNİN 05/08/2022 TARİHİNDE YAPTIĞI

OLAĞAN TOPLANTISI TUTANAK ÖZETLERİDİR

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine göre olağan toplantısını yapmak üzere toplanan Belediye Meclisi, yapılan yoklama sonunda; Belediye Başkanı Zeki BİLGİN, Cemal Gürsel MERTER, Hüseyin BAYSAL, Cavit YARALI, Suat KARATAŞ, Özgür GÖKTOPRAK, Mustafa ARGUZ, İlhan UYKUN, Hasan AYDIR, Hüseyin ÇELİK, Ahmet GÖÇMEN, Ali KARACA, Adil KARADAĞ, Ali ÇELEMEN, Gürcan CENGİZ, Eşref DOĞRUKIRAN, Osman GÜMÜŞGÖNÜL, Bayram Gür DEMİR, Bayram KARABAŞ, Şerafettin YÜNCÜOĞLU, Esat Raşit HAÇİN, Ramazan MURDAN, Mehmet Halil CANBAZ, Ayşe OĞUZ’ un katılımı, Ahmet Zeki BOZKAYA, Mustafa Ercan BİLGİÇ’in mazeret belirterek toplantıya katılmaması sonucu 2 eksikle toplanıp, saat 15:00’de Belediye Başkanı Zeki BİLGİN tarafından oturum açıldı.

 

Gündemin 1. Maddesi

Karar No: 103

Özü: 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 maddesinin (n) bendi ve 81.maddesi hükümleri doğrultusunda hükümleri doğrultusunda ilçemiz İshakçelebi mahallesi 2511 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan Halı Sahaya halk arasında sevilen, sayılan ve saygı duyulan 2019-2024 yılı Mahalli İdareler seçimlerinde mahalle muhtarı seçilerek mahalle muhtarı olan ve geçtiğimiz aylarda vefat eden merhum mahalle muhtarı Metin KUBAL’ın ismi verilmesine, oy birliği ile karar  verildi.

Gündemin 2. Maddesi

Karar No:104

Özü: 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 maddesinin (n) bendi ve 81.maddesi hükümleri doğrultusunda hükümleri doğrultusunda İlçemiz Lütfiye mahallesi 1354 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan parka ve meydana halk arasında sevilen, sayılan ve saygı duyulan geçtiğimiz yıllarda bu mahallede muhtarlık yapıp, çeşitli kamu kurumlarında görev yapan Halim AKYILMAZ isminin verilerek " Halim AKYILMAZ PARKI ve MEYDANI" olmasına oy birliği ile karar verldi.

Gündemin 3. Maddesi

Karar No:105

Özü: 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 maddesinin (n) bendi ve 81.maddesi hükümleri doğrultusunda hükümleri doğrultusunda İlçemiz Gümülceli mahallesi 105 ada 7 parselin önünden geçen isimsiz sokağa, halk arasında sevilen, sayılan ve saygı duyulan bu mahallemizde yaşayan vatandaşlarımıza hukuki konularda hiçbir karşılık beklemeden büyük yardımları olan merhum Av. İrfan DUMAN’ın isminin verilerek "Av. İrfan DUMAN SOKAK" olmasına, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 4. Maddesi

Karar No:106

Özü: Belediye Meclisimizin 18/07/2022 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ve Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.07.2022 tarih ve 11 sayılı kararıyla İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzce alınmakta olan 2022 yılı 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97.maddesi hükümlerine göre Hizmet Karşılığı alınan ücretlerin güncellenmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 5. Maddesi

Karar No:107

Özü: İmar  ve Bayındırlık Komisyonunun 28 .07.2022 tarih ve 17 sayılı kararı doğrultusunda, İlçemiz Paşaköy Mahallesi tapunun 155 ada 4, 5, 15 ve 16 nolu parsellerinde Manisa Engelli Bakım Merkezi şirketi tarafından, 155 ada 19 parselde kurulu bulunan Engelli Bakım Merkezine ilave tesis kurulması talebine ilişkin Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı onaylanmıştır. Onaylanan plana uygun olarak hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzca görüşülmüş olup, söz konusu alanda 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda “Özel Sosyal Tesis Alanı” yapılmasına, oy birliği ile karar verildi

Gündemin 6. Maddesi

Karar No:108

Özü: İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28 .07.2022 tarih ve 18 sayılı kararı doğrultusunda, İlçemiz Merkez Cengiz Topel Mahallesi 254 ada 4 parsel sayılı taşınmaz Resmi Tesis Alanı olarak, 254 ada 6 parsel sayılı taşınmaz Belediye Hizmet Alanı olarak planlanmıştır. İki parselin fonksiyonunun söz konusu alanda hizmet açısından yer değiştirilmesine yönelik hazırlanan ve Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanmıştır. Söz konusu alanda 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılmasına, imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda kabulüne, oy birliği ile karar verildi.

 

 

Gündemin 7. Maddesi

Karar No:109

Özü: İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28. 07.2022 tarih ve 19 sayılı kararı doğrultusunda, İlçemiz Merkez İstasyon Mahallesi 11068 ve 11069 parsel sayılı taşınmazlar ve İstasyon Mahallesi kavşak alanında Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanmış, söz konusu alanda 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılmasına, 15 (onbeş) kabul oyuna karşı 9 (dokuz) çekimser oyuyla, oy çokluğu ile karar  verildi. 

Gündemin 8. Maddesi

Karar No:110

Özü: İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28. 07.2022 tarih ve 20 nolu kararı doğrultusunda, İlçemiz Merkez Cengiz Topel Mahallesi 191 ada 1 parsel sayılı taşınmaz ve etrafındaki yol düzenlemesi için Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanmış, söz konusu alanda “Sosyal Tesis Alanı” fonksiyonuna yönelik 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılmasına, imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda kabulüne, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 10. Maddesi

Karar No:111

Özü: Belediye Meclisimizin 18.07.2022 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ve Plan ve Bütçe Komisyonunun 22.07.2022 tarih ve 10 nolu raporu doğrultusunda,  Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Büyükbelen Mahallesi 146 ada 43 parselde 04.06.2022 tarihinde çıkan yangın neticesinde, belediyemiz kiracılarından zarar gören müstecirlerimizden Sami ERSAYGI, Mehmet Kaan İŞTUNCA, Cem AYKAN, Hüseyin KİRİŞ’in raporlarda belirtilen zarar gören kısmı kadarlık miktarlarından 2023 yılı için kira bedeli alınmamasına, oy birliği ile karar  verildi.

Gündemin 11. Maddesi

Karar No:112

Özü: 5393 Sayılı Belediye Kanununun Zabıtanın Görev ve Yetkileri başlıklı 51 inci maddesinin 4 üncü paragrafı

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile bağlı cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair kanun 07.07.2022 tarih ve 31889 sayılı Resmi Gazete yayımlanan gider ve bağlı cetvellerin 1.maddesi 4.bendine göre belirlenen " Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin" 2022 mali yılı için Bütçe Kanununun (K) cetvelinin (B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti başlıklı maddesinin "Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için belirlenen en üst seviyesini geçmemek kaydıyla aylık maktu fazla çalışma ücretinin ödenmesine, oy birliği ile karar  verildi.

Gündemin 12. Maddesi

Karar No:113

Özü: Belediye Meclisimizin 18/07/2022 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ve Plan ve Bütçe Komisyonunun 26.07.2022 tarih ve 12 sayılı kararıyla Fen İşleri Müdürlüğümüzce alınmakta olan 2022 yılı 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97.maddesi hükümlerine göre Hizmet Karşılığı alınan ücretlerin 6 aylık dönem için açıklanan enflasyon oranının ve akaryakıt fiyatlarının yükselmesi sebebiyle güncellenmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 14. Maddesi (Ek Gündem-1)

Karar No:114

Özü: 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 maddesinin (n) bendi ve 81.maddesi hükümleri doğrultusunda hükümleri doğrultusunda Türk Milleti Birinci Dünya Savaşı sonrasında kötüleşen koşullar içinde kurtuluş çareleri ararken büyük bir lider Mustafa Kemal Atatürk ortaya çıktı ve Samsun'a ayak basarak “Kurtuluş” yolunu açtı. Dolayısıyla Atatürk'ün 16-19 Mayıs 1919 İstanbul'dan başlayan yolculuğu bir kurtuluş dönemini simgeleyen 19 MAYIS'ın isminin yaşatılabilmesi adına ilçemiz Cengiz Topel Mahallesi Ali ŞANLIER Caddesi doğusunda bulunan parka “ 19 MAYIS PARKI” ismi verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 15. Maddesi (Ek Gündem-2)

Karar No:115

Özü: 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 maddesinin (n) bendi ve 81.maddesi hükümleri doğrultusunda ilçemiz Gümülceli Mahallesi 171 Ada 1 ve 172 Ada 1 Parselde bulunan DÜĞÜN SALONU’ na halk arasında sevilen, sayılan ve saygı duyulan geçtiğimiz yıllarda bu mahallemizde 1989-1994 -  1994-1999 ve 2004-2009 yılları arasında 3 dönem Belediye Başkanlığı yapıp, Gümülceli Belediyesinin kurucu başkanlarından olan Süleyman ÇAKIR’ın isminin verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

 

 Zeki BİLGİN                                 Cavit YARALI                                      Gürcan CENGİZ

Belediye Başkanı                           Meclis Tutanak Katibi                         Meclis Tutanak Katibi