02/09/2022 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI

02/09/2022 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI

MANİSA SARUHANLI BELEDİYE MECLİSİNİN 02/09/2022 TARİHİNDE YAPTIĞI

OLAĞAN TOPLANTISI TUTANAK ÖZETLERİDİR

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine göre olağan toplantısını yapmak üzere toplanan Belediye Meclisi, yapılan yoklama sonunda; Belediye Başkanı Zeki BİLGİN, Cemal Gürsel MERTER, Hüseyin BAYSAL, Cavit YARALI, Suat KARATAŞ, Özgür GÖKTOPRAK, Mustafa ARGUZ, İlhan UYKUN, Hasan AYDIR, Hüseyin ÇELİK, Ahmet GÖÇMEN, Ali KARACA, Adil KARADAĞ, Ali ÇELEMEN, Gürcan CENGİZ, Ahmet Zeki BOZKAYA, Mustafa Ercan BİLGİÇ, Eşref DOĞRUKIRAN, Osman GÜMÜŞGÖNÜL, Şerafettin YÜNCÜOĞLU, Esat Raşit HAÇİN, Ramazan MURDAN, Mehmet Halil CANBAZ, Ayşe OĞUZ’ un katılımı, Bayram Gür DEMİR, Bayram KARABAŞ,’ın mazeret belirterek toplantıya katılmaması sonucu 2 eksikle toplanıp, saat 15:00’de Belediye Başkanı Zeki BİLGİN tarafından oturum açıldı.

Gündemin 1. Maddesi

Karar No: 116

Özü: 22 Mayıs 2016 Tarihli ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" teki (II) sayılı sayılı Memur Boş Kadro Değişiklik Cetveli, (III) sayılı Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin onaylanmasına, değişiklikle yeni oluşacak 9 dereceli Tekniker kadrosunda çalıştırılacak sözleşmeli personele Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Müdürlüğünün 2022 yılında yayımlanan "Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları" konulu genelgesi doğrultusunda 657 sayılı kanuna göre Tekniker unvanına denk gelen net ücretin %  74 lik oranının belirlenmesine,  kararın gereği için bir örneğinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar  verildi.

Gündemin 4. Maddesi

Karar No:117

Özü: Mülkiyeti belediyemize ait Saruhanlı merkez tapunun 123 ada 4 parselinde bulunan Belediye şantiyesinde duvar yapımı, yükleme rampası ve beton parke taşı tesisinin üzerinin çelik çatı ile kapatılması işinin yıllara sari ihale edilebilmesi için; 5393 sayılı kanunun 67 maddesi ve 5018 sayılı kanunun 28 maddesi "Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri"4734 sayılı kanunun 62 maddesi "İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar" başlıklı hükümleri doğrultusunda Belediye şantiyesinde duvar yapımı, yükleme rampası ve beton parke taşı tesisinin üzerinin çelik çatı ile kapatılması işinin yıllara sari ihale edilmesi, belediye meclisimizin 02.09.2022 tarihinde yaptığı toplantıda, oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 5. Maddesi

Karar No:118

Özü: Azimli Mahallesi Halı Saha ve Spor Tesisi Yapım İşi'nin yıllara sari ihale edilebilmesi için; 5393 sayılı kanunun 67 maddesi ve 5018 sayılı kanunun 28 maddesi "Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri"4734 sayılı kanunun 62 maddesi "İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar" başlıklı hükümleri doğrultusunda Azimli Mahallesi Halı Saha ve Spor Tesisi Yapım İşinin yıllara sari ihale edilmesi, belediye meclisimizin 02.09.2022 tarihinde yaptığı toplantıda, oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 6. Maddesi

Karar No:119

Özü: Mülkiyeti Belediyemize ait Paşaköy Mahallesi 210 ada 48 parselde bulunan alana yapılacak olan Park Yapımı İşinin yıllara sari ihale edilebilmesi için;5393 sayılı kanunun 67 maddesi ve 5018 sayılı kanunun 28 maddesi "Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri"4734 sayılı kanunun 62 maddesi "İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar" başlıklı hükümleri doğrultusunda Paşaköy Mahallesi 210 ada 48 parselde bulunan alana yapılacak olan Park Yapımı İşinin yıllara sari ihale edilmesi, belediye meclisimizin 02.09.2022 tarihinde yaptığı toplantıda, oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 7. Maddesi

Karar No:120

Özü: İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.08.2022 tarih ve 21 sayılı kararı doğrultusunda, İlçemiz Kumkuyucak Mahallesinde yer alan ve afetzede yerleşim alanı olarak belirlenmiş alanda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından kalıcı konutların yapılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmış olan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması tespit edilmiştir. Kumkuyucak Mahallesi 1663 nolu parselin “Seyrek Yoğunluklu Konut Gelişme Alanı(50k/ha altı) Sosyal Tesis Alanı, Park Alanı ve Taşıt Yolu” olarak planlanmasına yönelik 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve “Gelişme Konut Alanı, Sosyal Tesis Alanı ve Park Alanı” olarak planlanmasına yönelik 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin İmar Planı İlkeleri başlıklı 21. maddesinin 2. bendine istinaden, eş zamanlı onama yetkisinin Manisa Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesinin uygun olduğuna, komisyon raporu doğrultusunda oy birliği ile karar  verildi.

Gündemin 8. Maddesi

Karar No:121

Özü: İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.08.2022 tarih ve 22 sayılı kararı doğrultusunda, İlçemiz Merkez Yılmaz Mahallesi ve Şehitler Mahallesini kapsayan meydan çevresi ile mevcut yola göre imar planı yol sınırının uyumlu hale getirilmesi, imar planında sağlık tesisi olarak planlanan alanın ve  etrafının ihtiyacına yönelik 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması tespit  edilmiştir. Söz konusu alanda İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yapılan yazışmalara istinaden alan için öncelikle MPYY üçüncü bölümdeki Mekânsal Plan Kademelenmesi ve Genel Esaslar Madde 6/2’de  “Mekânsal planlar, plan kademelenmesine uygun olarak hazırlanır. Her plan, planlar arası kademeli birliktelik ilkesi uyarınca yürürlükteki üst kademe planların kararlarına uygun olmak, raporu ile bütün oluşturmak ve bir alt kademedeki planı yönlendirmek zorundadır” belirtilmiştir. Bu maddeye istinaden 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılması gerekmektedir. Nazım İmar Planı değişikliğinin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı paftası üzerinde hazırlanarak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu gereğince; Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi ilgili dairesine gönderilmesine, komisyon raporu doğrultusunda kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 11. Maddesi

Karar No:122

Özü: Belediye Meclisimizin 05.08.2022 tarihli toplantısında tetkik ve rapora bağlanmak üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen ve Hukuk Komisyonunun 10.08.2022 tarih ve 1 sayılı kararı doğrultusunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan 2022/6 sayılı Genelge kapsamında hazırlanan Saruhanlı Belediyesi sınırları içerisinde kalan Mahallelerden “Atık Toplayıcılarının Geri Kazanılabilir Atıkları Diğer Atıklardan Kaynağında Ayrı Toplanmasındaki Çalışma Usul ve Esaslarının hukuk komisyonu raporu doğrultusunda kabulüne, oy birliği ile karar  verildi.

Gündemin 12. Maddesi (Ek Gündem-1)

Karar No:123

Özü: 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 maddesinin (n) bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 81.maddesi hükümleri doğrultusunda İlçemiz Develi Mahallesi, Belediye Sosyal Tesisleri'nin bulunduğu isimsiz parka, geçtiğimiz yıllarda bu mahallede muhtarlık yapan ve muhtarlığı döneminde çok hizmetleri bulunan, halk arasında sevilen, sayılan ve saygı duyulan rahmetli muhtar Hasan YÜKSEL’in ismi verilerek "Muhtar Hasan YÜKSEL Parkı "olmasına oy birliği ile karar  verildi. 

Gündemin 14. Maddesi (Ek Gündem-3)

Karar No:124

Özü: Ortağı olduğumuz SARBEL Danışmanlık Gıda Tarım Hayvancılık İnşaat Taahhüt Akaryakıt Turizm Ulaşım Basın Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 12.09.2022 tarihinde yapılacak olan olağanüstü genel kurul toplantısında Saruhanlı Belediyesini temsil etmek üzere genel kurula adımıza katılacak ve yönetim kuruluna seçilmemiz halinde de tüzel kişiliğimizi temsilen hareket etmek üzere Belediye Personelimiz Mehmet ERBİL’in görevlendirilmesine, Belediye Meclisimizin 02.09.2022 tarihinde yapılan toplantısında oy birliği ile karar  verildi.

 

 

Zeki BİLGİN                                 Cavit YARALI                                      Gürcan CENGİZ

Belediye Başkanı                           Meclis Tutanak Katibi                         Meclis Tutanak Katibi