04/11/2022 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI

04/11/2022 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI MANİSA SARUHANLI BELEDİYE MECLİSİNİN 04/11/2022 TARİHİNDE YAPTIĞI OLAĞAN TOPLANTISI TUTANAK ÖZETLERİDİR

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine göre olağan toplantısını yapmak üzere toplanan Belediye Meclisi, yapılan yoklama sonunda; Belediye Başkanı Zeki BİLGİN, Cemal Gürsel MERTER, Hüseyin BAYSAL, Cavit YARALI, Suat KARATAŞ, Özgür GÖKTOPRAK, Mustafa ARGUZ, İlhan UYKUN, Hasan AYDIR, Hüseyin ÇELİK, Ahmet GÖÇMEN, Ali KARACA, Gürcan CENGİZ, Adil KARADAĞ, Ali ÇELEMEN, Ahmet Zeki BOZKAYA, Mustafa Ercan BİLGİÇ, Eşref DOĞRUKIRAN, Osman GÜMÜŞGÖNÜL, Şerafettin YÜNCÜOĞLU, Esat Raşit HAÇİN, Ramazan MURDAN, Mehmet Halil CANBAZ, Bayram Gür DEMİR, Bayram KARABAŞ, Ayşe OĞUZ’ un katılımı ile tam olarak toplanıp, saat 15:00’de Belediye Başkanı Zeki BİLGİN tarafından oturum açıldı.

Gündemin 1. Maddesi

Karar No: 134

Özü: İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28. 07.2022 tarih ve 17 sayılı kararı doğrultusunda, İlçemiz Paşaköy Mahallesi tapunun 155 ada 4, 5, 15 ve 16 nolu parsellerinde Manisa Engelli Bakım Merkezi şirketi tarafından, 155 ada 19 parselde kurulu bulunan Engelli Bakım Merkezine ilave tesis kurulması talebine ilişkin Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı onaylanmıştır. Onaylanan plana uygun olarak hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzca görüşülmüş olup, söz konusu alanda 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda “Özel Sosyal Tesis Alanı” olarak onaylanmasına,  oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 2. Maddesi

Karar No:135

Özü: İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28. 07.2022 tarih ve 18 sayılı kararı doğrultusunda, İlçemiz Merkez Cengiz Topel Mahallesi 254 ada 4 parsel sayılı taşınmaz Resmi Tesis Alanı olarak, 254 ada 6 parsel sayılı taşınmaz Belediye Hizmet Alanı olarak planlanmıştır. İki parselin fonksiyonunun söz konusu alanda hizmet açısından yer değiştirilmesine yönelik hazırlanan ve Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanmıştır. Söz konusu alanda 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda onaylanmasına, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 3. Maddesi

Karar No:136

Özü: İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28. 07.2022 tarih ve 19 sayılı kararı doğrultusunda, İlçemiz Merkez İstasyon Mahallesi 11068 ve 11069 parsel sayılı taşınmazlar ve İstasyon Mahallesi kavşak alanında Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanmıştır. Söz konusu alanda 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanmasına, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 4. Maddesi

Karar No:137

Özü: İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28. 07.2022 tarih ve 20 nolu kararı doğrultusunda, İlçemiz Merkez Cengiz Topel Mahallesi 191 ada 1 parsel sayılı taşınmaz ve etrafındaki yol düzenlemesi için Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanan, söz konusu alanda “Sosyal Tesis Alanı” fonksiyonuna yönelik 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının, imar ve bayındırlık komisyon raporu doğrultusunda onaylanmasına, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 5. Maddesi

Karar No:138

Özü: İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 11.10.2022 tarih ve 26 sayılı kararı doğrultusunda, İlçemiz Saruhan Mahallesi 5055, 7219, 7188 parseller ve 287 ada ve 288 ada ile sınırlı alanda 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılması tespit edilmiştir. Söz konusu alanda "Gelişme konut alanı, ticaret + konut alanı, pazar alanı, ibadet alanı, park ve otopark alanı "yapılması planlanmaktadır. 5055, 7219, 7188 parseller ve 287 ada ve 288 adanın planlanmasına yönelik 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylanmasına Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin, İmar Planı İlkeleri başlıklı 21. maddesinin 2. bendine istinaden, eş zamanlı onama yetkisinin Manisa Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 6. Maddesi

Karar No:139

Özü: Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Merkez ve Nuriye mahallesinde yer alan ihdas ve ifraz işlemi sonucu oluşan Merkez 12646-12650-12651 nolu arsa vasıflı taşınmazlar ve Nuriye Mahallesi 231 ada 2-3-4 nolu arsa vasıflı taşınmazların Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzce satış işlemi için araştırması yapılıp mahallesi, mevkii, ada, parsel, miktarı ve güncel rayiç değerleri belirtilen taşınmazların;

                a)5393 sayılı yasanın 18/e maddesine istinaden satışına, satış işlemleri için 5393 sayılı Kanunun 34/g maddesine istinaden Belediye Encümenine yetki verilmesine,

                b)Satışına karar verilen yukarıda mahallesi, ada, parsel, alanı, hisse oranı, cinsi ve güncel rayiç değerleri belirtilen taşınmazların satış işlemleri önümüzdeki dönemde ve farklı yıllarda yapılması halinde o günkü yapılan araştırmalar sonucu Belediye Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenen değerler esas alınarak Belediye Encümenince yeniden değerlendirme yapılmasına, oy çokluğu ile karar verildi.

Gündemin 7. Maddesi

Karar No:140

Özü: Belediye meclisinde yapılan görüşmeler sonucunda;

Belediyemiz müstecirlerinin kira müddetlerinin 1 yıl süre ile uzatılmasına, Belediyemiz gayrimenkullerindeki kira müstecirlerinden konutlara 2023 yılında uygulanacak kira artış oranlarının 11/06/2022 tarih ve 31863 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7409 sayılı “Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 4.maddesinin Geçici 1.maddesi gereğince ilgili kira artışının %25 oranında arttırılarak belirlenmesine, iş yerleri için Ekim 2022 Tüfe 12 aylık ortalaması oranında arttırılmasına, Belediyemiz gayrimenkullerindeki tarla kira müstecirlerine 2023 yılında kiralarının ekteki listede belirtilen miktarda artış yapılmasına, belirlenen rakamların 2023 yılı kira bedellerinde uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 10. Maddesi (Ek Gündem 3)

Karar No:141

Özü: 6360 Sayılı yasa kapsamında Belediyemize tahsis edilen Nuriye Mahallesi 214 Ada 22 ve 214 Ada 23 parsellerde 85.349,00 m2 zeytinlik vasıflı taşınmazlardaki zeytinlerin hasat zamanı gelmiş olup, ilgili taşınmazlardan yasa gereği gelir elde etmemiz uygun olmadığından toplatılan Zeytinlerin yağ veya salamura yapılmasına, elde edilen yağ veya salamuraların Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Yönetmeliğine uygun olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne verilmesine,  oy çokluğu ile karar  verildi.

Gündemin 11. Maddesi (Ek Gündem 4)

Karar No:142

Özü: Ortağı olduğumuz SARBEL Danışmanlık Gıda Tarım Hayvancılık İnşaat Taahhüt Akaryakıt Turizm Ulaşım Basın Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 15.11.2022 tarihinde yapılacak olan olağanüstü genel kurul toplantısında Saruhanlı Belediyesini temsil etmek üzere genel kurula adımıza katılacak ve yönetim kuruluna seçilmemiz halinde de tüzel kişiliğimizi temsilen hareket etmek üzere Belediye Personelimiz Mehmet ERBİL’in görevlendirilmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

Zeki BİLGİN                                 Cavit YARALI                                      Gürcan CENGİZ

Belediye Başkanı                           Meclis Tutanak Katibi                         Meclis Tutanak Katibi