02/12/2022 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI

02/12/2022 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI MANİSA SARUHANLI BELEDİYE MECLİSİNİN 02/12/2022 TARİHİNDE YAPTIĞI OLAĞAN TOPLANTISI TUTANAK ÖZETLERİDİR

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine göre olağan toplantısını yapmak üzere toplanan Belediye Meclisi, yapılan yoklama sonunda; Belediye Başkanı Zeki BİLGİN, Hüseyin BAYSAL, Cavit YARALI, Suat KARATAŞ, Özgür GÖKTOPRAK, Mustafa ARGUZ, İlhan UYKUN, Hasan AYDIR, Hüseyin ÇELİK, Ahmet GÖÇMEN, Gürcan CENGİZ, Adil KARADAĞ, Ali ÇELEMEN, Ahmet Zeki BOZKAYA, Mustafa Ercan BİLGİÇ, Eşref DOĞRUKIRAN, Osman GÜMÜŞGÖNÜL, Şerafettin YÜNCÜOĞLU, Esat Raşit HAÇİN, Ramazan MURDAN, Mehmet Halil CANBAZ, Bayram Gür DEMİR, Bayram KARABAŞ, Ayşe OĞUZ’ un katılımı, Cemal Gürsel MERTER, Ali KARACA’nın mazeret belirterek katılmamasıyla 2 eksikle toplanıp, saat 15:00’de Belediye Başkanı Zeki BİLGİN tarafından oturum açıldı.

Gündemin 1. Maddesi

Karar No: 143

Özü: İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16.11.2022 tarih ve 27 sayılı kararı doğrultusunda, İlçemiz Koldere Mahallesi 124 ada 16,17,145 ve 46 parsellere ilişkin Uygulama İmar planı ve 124 ada 147 parsele ilişkin Uygulama İmar Plan Değişikliği hazırlanmış olup, söz konusu alana ilişkin Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı onaylanmıştır. Nazım İmar Planına Uygun olarak hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nın onaylanmasına, gereği için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 2. Maddesi

Karar No:144

Özü: İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16.11.2022 tarih ve 28 sayılı kararı doğrultusunda, İlçemiz Paşaköy Mahallesi 189 ada 38 parsel ve 189 ada 35 parselin mevcut altyapı da dikkate alınarak yapılaşmaya uygun hale gelebilmesi için 1/1.000 ölçekli Uygulama imar planı hazırlanmıştır. Hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nın onaylanmasına, gereği için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 3. Maddesi

Karar No:145

Özü: İlçemiz Hacırahmanlı mahallesinde bulunan mülkiyeti Reşat ÖZTÖRE, İsa ÖZTÖRE, Gülay ÇELTİK ve Hakkı ÇELTİK'e ait 181 ada 12 parselde bulunan 324.78 m2'lik Kerpiç ev ve müştemilatı vasıflı taşınmazda Belediyemizce Kapalı Pazar yeri ve Belediye Depolama alanı projesi inşaatı yapılacağından 5393 sayılı yasanın 18.maddesini (e) fıkrası hükümlerine göre 2942 sayılı yasa Kamulaştırma Kanunu kapsamında kamulaştırılması veya takas edilmesine, bu konuda 5393 sayılı yasanın 34.maddesinin (g) fıkrası hükümlerini uygulamak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 4. Maddesi

Karar No:146

Özü: Mülkiyeti Belediyemiz ile hisseli İlçemiz Paşaköy Mahallesi tapunun 0 ada 4048 parselinde kayıtlı bulunan taşınmazın ifraz işlemi sonucu oluşan 206 ada 8 parselin Saruhanlı Belediyesi adına 206 ada 11 parselin Ayşe UFUK ve Fatma KAZIKOĞLU adına 206 ada 12 parselin ise Ömer FARUK, İbrahim Göksen UFUK ve İsmail Erdem UFUK adına Tapu tescilleri ve taksim sözleşmesi veya trampa işlemlerinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine istinaden takasına veya rızai taksim sözleşmesi yapılmasına, meclis kararının uygulanması ve şartlarının belirlemek üzere 5393 sayılı Belediye Kanunun 34/g maddesi gereğince belediye encümenine yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 5. Maddesi

Karar No:147

Özü: İzmir Büyükşehir Belediyesine ait 35 U 7311 plakalı 2006 model Renault marka beyaz gri renkli Kango Multix kamyonet (BB Van) ile 35 CFU 16 plakalı 2008 model Ford marka beyaz renkli Transit kamyonetin belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanun’un 15.’nci maddesinin (i) fıkrasına göre belediyemize bedelsiz olarak hibenin kabulüne, aracın devir işlemleri için Belediye Başkanına yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 7. Maddesi (Ek Gündem 2)

Karar No:148

Özü: (II) sayılı Memur Boş Kadro Değişiklik Cetvelinin onaylanmasına, değişiklikle yeni oluşacak 9 dereceli Tekniker kadrosunda çalıştırılacak sözleşmeli personele Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Müdürlüğünün 2022 yılında yayımlanan "Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları" konulu genelgesi doğrultusunda 657 sayılı kanuna göre tekniker unvanına denk gelen net ücretin % 74 olarak belirlenmesine, belediye meclisimizce oy birliği ile karar verildi

Gündemin 8. Maddesi (Ek Gündem 3)

Karar No:149

Özü: Akhisar Belediyesine ait 45 NC 112 plakalı, 2011 model, beyaz renkli, Mercedes Benz marka Hasta Nakil Aracının belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanun’un 15.’nci maddesinin (i) fıkrasına göre belediyemize bedelsiz olarak hibenin kabulüne, aracın devir işlemleri için Belediye Başkanına yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 9. Maddesi (Ek Gündem 4)

Karar No:150

Özü: Kumkuyucak Mahallesi TOKİ evlerinin bulunduğu alana 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 maddesinin (n) bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 81.maddesi hükümleri doğrultusunda "ÇAMLIK" isminin verilmesine, oy birliği ile karar verildi

 

Zeki BİLGİN                                 Cavit YARALI                                      Gürcan CENGİZ

Belediye Başkanı                           Meclis Tutanak Katibi                         Meclis Tutanak Katibi