24/01/2023 TARİHLİ MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI TUTANAĞI

24/01/2023 TARİHLİ MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI TUTANAĞI

MANİSA SARUHANLI BELEDİYE MECLİSİNİN 24/01/2023 TARİHİNDE YAPTIĞI

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI TUTANAK ÖZETLERİDİR

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine göre olağan toplantısını yapmak üzere toplanan Belediye Meclisi, yapılan yoklama sonunda; Belediye Başkan V. İlhan UYKUN, Hüseyin BAYSAL, Cavit YARALI, Suat KARATAŞ, Özgür GÖKTOPRAK, Mustafa ARGUZ,  Ahmet Zeki BOZKAYA, Ali ÇELEMEN, Ahmet GÖÇMEN, Adil KARADAĞ, Ali KARACA, Hüseyin ÇELİK, Gürcan CENGİZ, Cemal Gürsel MERTER, Hasan AYDIR, Bayram Gür DEMİR, Mustafa Ercan BİLGİÇ, Ramazan MURDAN, Eşref DOĞRUKIRAN, Mehmet Ali CANBAZ, Bayram KARABAŞ, Osman GÜMÜŞGÖNÜL, Şerafettin YÜNCÜOĞLU, , Esat Raşit HAÇİN Ayşe OĞUZ’ un katılımı,  Belediye Başkanı Zeki BİLGİN’in izinli olmasından toplantıya katılmaması sonucu 1 eksikle toplanıp, saat 11:00’de Belediye Başkan V. İlhan UYKUN tarafından oturum açıldı.

  Gündemin 1. Maddesi

Karar No: 9

Özü: Akhisar Belediyesine ait 45 NC 112 plakalı 65195530717672 motor numaralı, WDB9066331S596293 şase numaralı, 2011 model, beyaz renkli, Mercedes Benz marka ambulansın 5393 sayılı Belediye Kanunun 85.maddesi ile 237 sayılı taşıt kanunu 10.maddesine eklenen 'İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinebileceği hükmü' gereğince 45 NC 112 plakalı ambulansın belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 5.000,00 TL+KDV bedel ile belediyemize devrine, devir işlemleri için belediye başkanına yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 3. Maddesi

Karar No:10

Özü: İmar  ve Bayındırlık Komisyonunun 17.01.2023 tarih ve 1 sayılı kararı doğrultusunda,  İlçemiz Koldere Mahallesi 146 ada 1 parsel ve etrafının mahalle ihtiyacına yönelik planlanması İmar ve Bayındırlık Komisyonunca görüşülmüş olup, söz konusu alanın " Küçük Sanayi Alanı, otopark ve park "  planlanması için 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılması tespit edilmiştir. Koldere Mahallesi 146 ada 1 parselin ve tescil harici alanın “Küçük Sanayi Alanı, otopark ve park” olarak planlanmasına yönelik 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin, İmar Planı İlkeleri başlıklı 21. maddesinin 2. bendine istinaden, eş zamanlı onama yetkisinin Manisa Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesinin uygun olduğuna, konunun komisyon raporu doğrultusunda kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 4. Maddesi

Karar No:11

Özü: İmar  ve Bayındırlık Komisyonunun 17.01.2023 tarih ve 2 sayılı kararı doğrultusunda, İlçemiz Mütevelli Mahallesi 197 ada 1 parselde Toplu Konut İdaresi tarafından sunulan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzca görüşülmüş olup, Mütevelli Mahallesi 197 ada 1 parsel sayılı taşınmaz mevcut plandaki İlkokul Alanı fonksiyonunun “Gelişme Konut Alanı ve İlkokul Alanı” olarak planlanmasına yönelik 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin İmar Planı İlkeleri başlıklı 21. maddesinin 2. bendine istinaden, eş zamanlı onama yetkisinin Manisa Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesinin uygun olduğuna, konunun komisyon raporu doğrultusunda kabulüne, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 5. Maddesi

Karar No:12

Özü İmar  ve Bayındırlık Komisyonunun 17.01.2023 tarih ve 3 sayılı kararı doğrultusunda İlçemiz Hacırahmanlı Mahallesi 152 ada 3 parsel, 152 ada 4 parseller ve etrafının ihtiyacına yönelik 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması tespit edilmiştir. Yapılacak olan imar planı çalışmalarının devam edebilmesi için konunun imar ve bayındırlık komisyonunda kalmasına, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 6. Maddesi

Karar No:13

Özü: Belediye meclisimizde yapılan görüşmeler sonucunda;

5393 sayılı Belediye Kanunun 18 maddesinin (n) bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 81.maddesi hükümleri doğrultusunda İlçemiz merkez İstasyon mahallesinde bulunan 3194 sayılı İmar Kanun'un 18. maddesi gereğince uygula bitmiş alandaki İmar yollarına;

1-İstasyon mahallesi İzmir -İstanbul Devlet Karayoluna paralel istikamette 348-349-350 adaların cephe aldığı 12 metrelik imar yoluna Türk tarihçi, akademisyen ve Hacetepe Üniversitesinde öğretim üyeliği yapan ve 30 Aralık 2022 tarihinde , menfur bir silahlı saldırı sonucu öldürülen Doç. Dr. Sinan ATEŞ isminin verilerek "Doç. Dr. Sinan ATEŞ Caddesi" olmasına oy birliği ile karar verildi.

2-İstasyon mahallesi 351-352-353-354-355 ve 347 adaların güneyinden cephe aldığı 12 metrelik imar yoluna ilçemizde yaşamış sevilen, sayılan, saygı duyulan merhum Tüfekçi Abdurrahman AVCI isminin verilerek "Tüfekçi Abdurrahman AVCI  Caddesi" olmasına oy birliği ile karar verildi.

3-İstasyon Mahallesi 351- 352- 353- 354- 355- 347- 358- 361- 343- 342- 341- 340- 339- 338 adaların birlikte cephe aldığı refüjlü imar yoluna ilçemizde yaşamış, sevilen, sayılan, saygı duyulan merhum Hasan ALSAN isminin verilerek "Hasan ALSAN Caddesi" olmasına oy birliği ile karar verildi.

4- TCDD yoluna paralel ve 338- 339- 340- 341- 342- 343- 361- 344- 345- 357- 356 adaların birlikte cephe aldığı 12 metrelik imar yoluna o mahallede  yaşamış, sevilen, sayılan, saygı duyulan merhum Rasim HEİVACIOĞLU isminin verilerek "Rasim HELVACIOĞLU Caddesi" olmasına oy birliği ile karar verildi.

5- TCDD ile Devlet Karayolunu birbirine bağlayan 344-361-346- 358-365-364 adaların cephe aldığı 14 metrelik imar yoluna ilçemizde yaşayan sevilen, sayılan, saygı duyulan Menemenli Halil KOŞAY isminin verilerek "Menemenli Halil KOŞAY Caddesi" olmasına oy birliği ile karar verildi.

6- İstasyon Mahallesi 338-351-350 adaların batıdan cephe aldığı 12 metrelik imar yoluna o mahallede  yaşamış, sevilen, sayılan, saygı duyulan merhum Şerif KOÇ isminin verilerek "Şerif KOÇ Sokak" olmasına oy birliği ile karar verildi.  

7- İstasyon Mahallesi 339- 340- 352- 353- 350-359 adaların birlikte cephe aldığı  refüjlü imar yoluna İlçemiz eşrafından sevilen, sayılan, saygı, duyulan belediyemizde de önceki dönemde meclis üyesi olarak görev yapmış  merhum Hüseyin HIZAL isminin verilerek "Hüseyin HIZAL Sokak" olmasına  oy birliği ile karar verildi.

8- İstasyon Mahallesi 359- 349 adaların birlikte cephe aldığı imar yoluna ilçemizde yaşamış, sevilen, sayılan, saygı duyulan merhum Ayhan KADIOĞLU isminin verilerek "Ayhan KADIOĞLU Sokak" olmasına oy birliği ile karar verildi.

9- İstasyon Mahallesi 342- 343- 347- 355- 348- 349 adaların cephe aldığı cephe refüjlü imar yoluna o mahallede yaşamış sevilen, sayılan, saygı duyulan merhum Sakıp GENİŞEL isminin verilerek "Sakıp GENİŞEL Sokak" olmasına oy birliği ile karar verildi.

10- İstasyon Mahallesi 344- 345 adaların birlikte cephe aldığı imar yoluna o mahallede yaşamış sevilen, sayılan, saygı duyulan merhum Nihat HAYDARLAR isminin verilerek "Nihat HAYDARLAR Sokak" olmasına oy birliği ile karar verildi.

11- İstasyon Mahallesi 344- 345- 346- 357- 362 adaların birlikte cephe aldığı imar yoluna o mahallede yaşamış sevilen, sayılan, saygı duyulan merhum Arif ÇAVUŞLAR isminin verilerek "Arif ÇAVUŞLAR Sokak" olmasına oy birliği ile karar verildi.

12- İstasyon Mahallesi 346- 365- 363- adalarla 11643- 9454 parsellerin kuzeyden cephe aldığı 12 metrelik imar yoluna o mahallede yaşamış sevilen, sayılan, saygı duyulan merhum Nail İMRAN isminin verilerek "Nail İMRAN Sokak" olmasına oy birliği ile karar verildi.

13- İstasyon Mahallesi 345- 357- 362- 346 adaların birlikte cephe aldığı imar yoluna o mahallede yaşamış sevilen, sayılan, saygı duyulan merhum İsmail KARABAŞ isminin verilerek "İsmail KARABAŞ Sokak" olmasına oy birliği ile karar verildi.

 14- İstasyon Mahallesi 364- 363- 362- 357 adaların birlikte cephe aldığı imar yoluna İlçemiz eşrafından sevilen, sayılan, saygı duyulan merhum Çerkez Faik AKAR isminin verilerek "Çerkez Faik AKAR Sokak" olmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 7. Maddesi

Karar No:14

Özü: İlçemiz Gözlet Mahallesi tapunun 0 ada 800 parselinde kayıtlı Harman yeri vasıflı mülkiyeti Kamu Orta Malına ait taşınmaz üzerine mahalle çiftçilerinden gelen talepler doğrultusunda Zeytin Alım yeri, Sosyal Tesis Alanı (Mesire yeri) yapılması planlandığından taşınmazın tahsisi için 4342 sayılı Mera Kanunu' nun 14. Maddesinin (c) bendi gereğince Kamu yatırımı kapsamına alınmasına, oy çokluğu ile karar verildi.

Gündemin 8. Maddesi

Karar No:15

Özü: İlçemiz Seyitoba Mahallesi tapunun 0 Ada 763 parsel, Gökçeköy Mahallesi 0 Ada 2225 parsel, Gözlet Mahallesi 0 ada 798 parsel, Heybeli Mahallesi 0 ada 713 Parsel, Bahadır Mahallesi 0 Ada 574 parsel, Paşaköy Mahallesi 0 Ada 3460 parsellerinde ''Çok Amaçlı Salon'' yapımı için Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanı' na yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 9. Maddesi

Karar No:16

Özü: 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesinin (b) fıkrası gereğince Plan Bütçe Komisyonunun 10.01.2023 tarih ve 1 sayılı kararının kabulüne oy birliği ile karar verildi. 

Gündemin 10. Maddesi

Karar No:17

Özü: 2023 yılı kazı izni ücret tarifelerinin uygulanmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.01.2023 tarih ve 02 sayılı raporunun kabulüne, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 11. Maddesi

Karar No:18

Özü: İlçemiz sınırları içindeki 50 mahalle muhtarının hizmet binalarının elektrik, su, telefon ve internet giderlerinin karşılanması için 50 mahalle muhtarına aylık 300,00 TL.'nin ödenmesine, oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

İlhan UYKUN                                 Cavit YARALI                                      Mustafa ARGUZ

Belediye Başkan V.                         Meclis Tutanak Katibi                         Meclis Tutanak Katibi