03/03/2023 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI

03/03/2023 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI

MANİSA SARUHANLI BELEDİYE MECLİSİNİN 03/03/2023 TARİHİNDE YAPTIĞI

OLAĞAN TOPLANTISI TUTANAK ÖZETLERİDİR

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine göre olağan toplantısını yapmak üzere toplanan Belediye Meclisi, yapılan yoklama sonunda; Belediye Başkanı Zeki BİLGİN, Hüseyin BAYSAL, Suat KARATAŞ, Özgür GÖKTOPRAK, Mustafa ARGUZ,  Ahmet Zeki BOZKAYA, Ali ÇELEMEN, Ahmet GÖÇMEN,Ali KARACA, İlhan UYKUN, Gürcan CENGİZ, Hasan AYDIR, Bayram Gür DEMİR, Mustafa Ercan BİLGİÇ, Ramazan MURDAN, Eşref DOĞRUKIRAN, Ayşe OĞUZ. Mehmet Ali CANBAZ, Bayram KARABAŞ, Osman GÜMÜŞGÖNÜL, Şerafettin YÜNCÜOĞLU, Esat Raşit HAÇİN’in katılımı, Cemal Gürsel MERTER, Cavit YARALI, Adil KARADAĞ, Hüseyin ÇELİK’in mazeret belirterek toplantıya katılmaması sonucu 4 eksikle toplanıp, saat 15:00’de Belediye Başkanı Zeki BİLGİN tarafından oturum açıldı.

  Gündemin 1. Maddesi

Karar No: 25

Özü: 22 Mayıs 2016 Tarihli ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” teki (II) sayılı Memur Boş Kadro Değişiklik cetveline göre hazırlanan değişiklik cetvelin onaylanmasına, kararın gereği için bir örneğinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 2. Maddesi

Karar No:26

Özü: İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.02.2023 tarih ve 4 sayılı kararı doğrultusunda İlçemiz Yılmaz Mahallesi 12607 parselin güneyindeki park alanında, 26.01.2023 tarihli ve 5801 sayılı Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin yazısı ile belirtilen trafo alanına ilişkin 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği incelenmiş olup, yapılacak olan plan değişikliğinin; bölgenin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılacağı ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı hükümlerini etkilemediği anlaşılmıştır. Buna istinaden 1/1.000 ölçekli Uygulama imar planı hazırlanmıştır. Hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın onaylanmasına, gereği için 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu gereğince; Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi ilgili dairesine gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 3. Maddesi

Karar No:27

Özü: İmar  ve  Bayındırlık Komisyonunun 07.02.2023 tarih ve 5 sayılı kararı doğrultusunda İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 10636 parselin doğusundaki alanda, 26.01.2023 tarihli ve 5801 sayılı Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin yazısı ile belirtilen trafo alanına ilişkin 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği incelenmiş olup, yapılacak olan plan değişikliğinin; bölgenin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılacağı ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı hükümlerini etkilemediği anlaşılmıştır. Buna istinaden 1/1.000 ölçekli Uygulama imar planı hazırlanmıştır. Hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın onaylanmasına, gereği için 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu gereğince; Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi ilgili dairesine gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 4. Maddesi

Karar No:28

Özü: İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.02.2023 tarih ve 6 sayılı kararı doğrultusunda İlçemiz İstasyon Mahallesi 10754 parseldeki park alanında, 26.01.2023 tarihli ve 5801 sayılı Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin yazısı ile belirtilen trafo alanına ilişkin 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği incelenmiş olup, Yapılacak olan plan değişikliğinin; bölgenin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılacağı ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı hükümlerini etkilemediği anlaşılmıştır. Buna istinaden 1/1.000 ölçekli Uygulama imar planı hazırlanmıştır. Hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın onaylanmasına, gereği için 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu gereğince; Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi ilgili dairesine gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 5. Maddesi

Karar No:29

Özü: İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.02.2023 tarih ve 7 sayılı kararı doğrultusunda İlçemiz İstasyon Mahallesi 10999 parselde, 26.01.2023 tarihli ve 5801 sayılı Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin yazısı ile belirtilen trafo alanına ilişkin 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği incelenmiş olup, Yapılacak olan plan değişikliğinin; bölgenin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılacağı ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı hükümlerini etkilemediği anlaşılmıştır. Buna istinaden 1/1.000 ölçekli Uygulama imar planı hazırlanmıştır. Hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın onaylanmasına, gereği için 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu gereğince; Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi ilgili dairesine gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 6. Maddesi

Karar No:30

Özü: İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.02.2023 tarih ve 8 sayılı kararı doğrultusunda İlçemiz İstasyon Mahallesi 261 ada 1 parselin batısında yer alan park alanında, 26.01.2023 tarihli ve 5801 sayılı Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin yazısı ile belirtilen trafo alanına ilişkin 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği incelenmiş olup, Yapılacak olan plan değişikliğinin; bölgenin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılacağı ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı hükümlerini etkilemediği anlaşılmıştır. Buna istinaden 1/1.000 ölçekli Uygulama imar planı hazırlanmıştır. Hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın onaylanmasına, gereği için 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu gereğince; Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi ilgili dairesine gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 8. Maddesi (Ek Gündem:1)

Karar No:31

Özü: 5393 sayılı Belediye Kanunun 13, 14 ve 15. maddelerine istinaden Kahramanmaraş merkezli ve yaklaşık 45 bini aşan can kaybı olan ülkemizin 11 vilayetini etkileyen depremde zarar gören, evsiz barksız kalan ve ilçemize yerleşen depremzede vatandaşlarımıza Saruhanlı Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliğinde Tanımlanan Nakdi Yardımlardan “Afet ve Salgın Hastalıklar” dan  “Yardım Çeşitleri “ başlıklı 6.maddesinin (a) fıkrası gereğince “Afet ve Salgın Hastalık Yardımı” kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere kişi başına 2.000,00 TL. nakdi yardım yapılmasına, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 9. Maddesi (Ek Gündem:2)

Karar No:32

Özü: İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünce Sarıkız Kaynaklarına ait koruma alanları ilanı, 6200 ve 167 sayılı kanunlara istinaden oluşturulan ve ‘’Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkındaki Yönetmelik’’ ile içme suyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların korunma alanlarının Belirlenmesi Hakkında tebliğin 7. Maddesi uyarınca kaynak kuyulardan içme suyunu temin eden idarece Mutlak Koruma Alanı sınırları kamulaştırılacak emniyete alınması gereğince İlçemiz Lütfiye Mahallesi 1590 parselde kayıtlı 10,371,00 m2 lik taşınmazın ekli krokide gösterilen , (B) 4465,77 m2 (C) 1104,79 kısmı ile ilçemiz Lütfiye Mahallesi 1443 parselde kayıtlı 9,100,00 m2 lik taşınmazın (B) 4,596,38 m2 kısmı sarıkız kaynaklarında olması sebebiyle 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve kontrol kanunun 47, madde uyarınca ve söz konusu taşınmazın 5393 sayılı kanunun 18. Maddesinin (e) bendi hükümlerine göre İZSU adına tahsis edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 10. Maddesi (Ek Gündem:3)

Karar No:33

Özü: Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz İstasyon Mahallesi tapunun 0 ada 12255 parselde kayıtlı 131.95 m2 ' lik taşınmaz ile Mülkiyeti Cemal İLBOĞA' ya ait 5738 parselde kayıtlı 131,00m2 ' lik Arsa vasıflı taşınmazın takas işleminin bedeli hakkında dava açılmış Manisa 2. İdare Mahkemesinde görülen dava neticesinde Yürütmeyi Durdurma kararı İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava dairesinin kararı ile kesinleşmiştir. Manisa 2. İdare Mahkemesinin görevlendirdiği bilirkişilerin tespitleri neticesinde 12255 parsel ve 5738 parselin için tespit edilen bedeller arasındaki farkı ödemek üzere taraflardan Cemal İLBOĞA belediyemize başvuruda bulunmuş ve mahkemenin belirlediği bedel ile bu güne kadar oluşacak Yİ-ÜFE Endeksi ile güncellemeyi kabul ettiğini konunun belediye meclisinde tekrar görüşülmesini talep etmiştir. Belediye meclisimizde yapılan görüşmeler sonucunda ilgilinin talebi mahkemenin belirlediği bedellere Yİ-ÜFE Endeksi ile güncellen bedeller üzerinden ve yatırılan bedeller düşüldükten sonra arada oluşan farkın belediyemiz hesaplarına peşin olarak yatırılması koşuluyla takas işleminin kabulüne, bu konuda gerekli işlemler için belediye encümenine yetki verilmesine, oy çokluğu ile karar verildi.

Gündemin 11. Maddesi (Ek Gündem:4)

Karar No:34

Özü: Gökçeköy ve Büyükbelen Mahallelerinde PTT Acenteliği tahsilat hacminin artırılmasından dolayı Denizbank A.Ş. Saruhanlı Şubesinden Gökçeköy Mahallesi PTT Acenteliği için ek 30.000 TL. ve Büyükbelen Mahallesi PTT Acenteliği için ek 30.000 TL kesin ve süresiz teminat mektubu alınmasına, Belediye Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

Zeki BİLGİN                                 Mustafa ARGUZ                                  Gürcan CENGİZ

Belediye Başkanı                           Meclis Tutanak Katibi                         Meclis Tutanak Katibi