04/08/2023 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI

04/08/2023 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI MANİSA SARUHANLI BELEDİYE MECLİSİNİN 04/08/2023 TARİHİNDE YAPTIĞI OLAĞAN TOPLANTISI TUTANAK ÖZETLERİDİR

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine göre olağan toplantısını yapmak üzere toplanan Belediye Meclisi, yapılan yoklama sonunda; Belediye Başkanı Zeki BİLGİN, Hüseyin BAYSAL, Suat KARATAŞ  Ahmet Zeki BOZKAYA, Ali ÇELEMEN, Cemal Gürsel MERTER, Cavit YARALI, Adil KARADAĞ, Hüseyin ÇELİK, Ahmet GÖÇMEN, Ali KARACA, İlhan UYKUN, Gürcan CENGİZ, Özgür GÖKTOPRAK,  Hasan AYDIR, Bayram Gür DEMİR, Mustafa Ercan BİLGİÇ, Eşref DOĞRUKIRAN, Ramazan MURDAN, Ayşe OĞUZ., Bayram KARABAŞ, Osman GÜMÜŞGÖNÜL, Şerafettin YÜNCÜOĞLU, Mehmet Halil CANBAZ, Esat Raşit HAÇİN’in katılımı, Mustafa ARGUZ’un mazeretli kabulü ile 1 eksikle toplanıp, saat 15:00’de Belediye Başkanı Zeki BİLGİN tarafından oturum açıldı.

Gündemin 2. Maddesi

Karar No: 67

Özü: 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun “ Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları” başlıklı 7.maddesinin “İlçe belediyelerinin görev ve yetkileriyle ilgili” (f) maddesinin (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/7 md. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler) hükümleri doğrultusunda 10.000 m2 ve altı arazisi bulunan çiftçi vatandaşlarımıza (Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz bünyesinde Belediye Başkanlığımızca oluşturulacak komisyonca belirlenen kriterlere uygun olarak) tarlalarını işleyebilmeleri için 2023 yılında 20.000 kg buğday tohumu, 5.000 adet üzüm sepeti, 20.000 kg posata, 60.000 m2 sergi çulu ve 50.000 adet üzüm çuvalı yardımı yapılmasına, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 3. Maddesi

Karar No: 68

Özü: İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 11.07.2023 tarih ve 10 sayılı kararı doğrultusunda, İlçemiz Cengiz Topel Mahallesi 965 parseldeki park alanında, 36427 sayılı Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin yazısı ile belirtilen trafo alanına ilişkin 1/1.000 ölçekli Öneri Uygulama İmar Planı değişikliği incelenmiştir. Yapılacak olan plan değişikliğinin; bölgenin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılacağı ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı hükümlerini etkilemediği anlaşılmıştır. Buna istinaden 1/1.000 ölçekli Uygulama imar planı hazırlanmış olup, Hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın onaylanmasına, kararımızı 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu gereğince; Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi ilgili dairesine gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 4. Maddesi

Karar No:69

Özü: İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 11.07.2023 tarih ve 11 sayılı kararı doğrultusunda,  İlçemiz Mütevelli Mahallesi tapunun 199 ada 1 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Oto Terminal olarak planlanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Belediye Garajı olarak planlanmış, söz konusu taşınmazın, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2021 tarih ve 768 sayılı kararı doğrultusunda; 11.10.2022 tarihli protokol ile Saruhanlı Belediye Başkanlığına tahsisi (Belediye Hizmet Alanı; Asfalt plenti, parke taş ve beton üretim tesisi) 25 yıl süre ile tanzim edilmiş, 199 ada 1 nolu parsele ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılan protokol çerçevesinde hazırlanmış olup, hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylanmasına, onaylanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin, İmar Planı İlkeleri başlıklı 21. maddesinin 2. bendine istinaden, eş zamanlı onama yetkisinin Manisa Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesine, oy birliği ile karar  verildi.

Gündemin 5. Maddesi

Karar No:70

Özü: Belediye meclisimizde yapılan görüşmeler sonucunda;

5393 sayılı Belediye Kanunun 18 maddesinin (n) bendi “Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek” ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 81.maddesi Ad verme, tanıtıcı amblem ve flama kullanımı başlıklı "Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi" hükümleri doğrultusunda Hacırahmanlı Mahallesi 211 ada 6 parselde inşaat yapılacağından ve etrafındaki parsellerin konut alanı olarak planlı olmasından dolayı, parselin cephe aldığı yola ve etrafındaki yollara aşağıda belirtilen;

                1-Hacırahmanlı Mahallesi 211 ada 6 parselin kuzeyden cephe aldığı 10 metrelik yola(ekli krokide Yeşil ile işaretlenmiş) Gezmiş Sokak,

                2-Hacırahmanlı Mahallesi 211 ada 6 parselin doğudan cephe aldığı 7 metrelik yola(ekli krokide Sarı ile işaretlenmiş) : Zamur Sokak,

                3-Hacırahmanlı Mahallesi 211 ada 6 parselin cephe aldığı 128 ada 31 parselin güneyinden 194 ada 80 parsel ile birleşen 12 metrelik yola(ekli krokide Turuncu ile işaretlenmiş) Şen Sokak,

                4-Hacırahmanlı Mahallesi 211 ada 6 parselin cephe aldığı 188 ada 8 parselin güneyinden 194 ada 77 parselin batısına birleşen 10 metrelik yola (ekli krokide Pembe ile işaretlenmiş) Babacan Sokak isminin verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 6. Maddesi

Karar No:71

Özü: İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 11.07.2023 tarih ve 13 sayılı kararı doğrultusunda, İlçemiz Nuriye Mahallesi 205, 208, 209 adalar ve çevresinde kalan alanda, mevcut kadastral sınırlar ile mevcut altyapı da dikkate alınarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği incelenmiş olup, Nuriye Mahallesi 205, 208, 209 adalar ve çevresinde kalan alanın; 1/1.000 ölçekli uygulama imar planında bulunan yol hatlarının altyapısı tamamlanmış yol istikametlerine uygun hale getirilmesi için imar adalarının düzenlenmesi ile çocuk bahçesi ve yol kenarı otopark ihtiyacına yönelik uygulama imar planı değişikliğinin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı hükümlerini etkilemediği anlaşılmıştır. Buna istinaden 1/1.000 ölçekli Uygulama imar planı hazırlanmıştır. Hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın onaylanmasına, Onaylanan imar planının 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu gereğince; Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi ilgili dairesine gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 7. Maddesi

Karar No:72

Özü: İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 11.07.2023 tarih ve 14 sayılı kararı doğrultusunda, İlçemiz Büyükbelen Mahallesi 4295 ve 4289 parsellerin arasında kalan yol boşluğunda; mahallenin otopark ihtiyacı ve belediye hizmet alanı ihtiyacına yönelik hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği incelenmiştir. Büyükbelen Mahallesi 4295 ve 4289 parsellerin arasında kalan yol boşluğunda “Belediye Hizmet alanı ve otopark” olarak planlanmasına yönelik uygulama imar planı değişikliğinin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı hükümlerini etkilemediği anlaşılmıştır. Buna istinaden 1/1.000 ölçekli Uygulama imar planı hazırlanmıştır. Hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın onaylanmasına, onaylanan imar planının 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu gereğince; Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi ilgili dairesine gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 8. Maddesi

Karar No:73

Özü: İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 11.07.2023 tarih ve 15 sayılı kararı doğrultusunda, İlçemiz Merkez Saruhan Mahallesi Cengiz Topel Caddesi, Pazar Yeri Sokak, İmam Hatip Lisesi ve DSİ Kanalı arasında bulunan ve yaklaşık 11 yıldır mahkemesi devam eden imar adalarında; mahkemenin plan yapılaşma şartları da dikkate alınarak planlanabilmesi ile ilgili; Manisa Büyükşehir Belediyesi 01.03.2023 tarih ve 264227 sayılı yazısında 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapıldığı ve 01.03.2023-01.04.2023 tarihlerinde askıya çıkıp onaylandığı bildirilmiştir. Onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar planı kararlarına uygun olarak 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylanmasına, onaylanan imar planının 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu gereğince; Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi ilgili dairesine gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 9. Maddesi

Karar No:74

Özü: İmar  ve  Bayındırlık Komisyonunun 11.07.2023 tarih ve 16 sayılı kararı doğrultusunda, İlçemiz Merkez Cengiz Topel Mahallesi 172 ada 3, 4, 5, 6 ,7 parseller ve 1, 11, 12, 13, 14, 5835, 5845, 6655, 6752, 6996, 7275, 9427, 10997 ve 11333 parsellerin bulunduğu alanda imar planı değişikliği ile ilgili; Manisa Büyükşehir Belediyesi 01.03.2023 tarih ve 264339 sayılı yazısında 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapıldığı ve 01.03.2023-01.04.2023 tarihlerinde askıya çıkıp onaylandığı bildirilmiştir. Onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarına uygun olarak 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylanmasına, onaylanan imar planının 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu gereğince; Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi ilgili dairesine gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 10. Maddesi

Karar No:75

Özü: 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 maddesinin (n) bendi “Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek” ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 81.maddesi Ad verme, tanıtıcı amblem ve flama kullanımı başlıklı "Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi" hükümleri doğrultusunda Hacırahmanlı Mahallesi sakinlerinden gelen taleplere istinaden 3. Sokak isminin o mahallede yaşayan sevilen, sayılan, saygı duyulan merhum Osman DÖNMEZ'in isminin verilerek "Osman DÖNMEZ Sokak" olarak değiştirilmesine, oy birliği ile karar verildi. 

Gündemin 11. Maddesi

Karar No:76

Özü: 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 maddesinin (n) bendi “Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek” ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 81.maddesi Ad verme, tanıtıcı amblem ve flama kullanımı başlıklı "Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi" hükümleri doğrultusunda Atatürk Mahallesi Yunusemre Sokak ve Yaşar Doğu Sokak arasında kalan parka imar düzenlemesi esnasında taşınmazının büyük kısmı yeşil alan ve yola ayrılan Mustafa AKAY'ın ismi verilerek " MUSTAFA AKAY PARKI" olmasına, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 14. Maddesi

Karar No:77

Özü: İlçemiz Seyitoba mahallesinde bulunan tapunun 0 Ada 878 parselinde bulunan mülkiyeti Seyitoba Köyü Kalkınma Kooperatifine ait 1.112,00 m2 ' lik Kesik vasıflı taşınmaza Belediyemizce Sosyal Tesis yapılacağından 5393 sayılı yasanın 18.maddesini (e) fıkrası hükümlerine göre 2942 sayılı yasa Kamulaştırma Kanunu kapsamında kamulaştırılması veya takas edilmesine, bu konuda 5393 sayılı yasanın 34.maddesinin (g) fıkrası hükümlerini uygulamak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesine, oy birliği ile karar  verildi.

Gündemin 15. Maddesi

Karar No:78

Özü: Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü - Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 26.07.2023 tarih ve 159291 sayılı talep yazısı ile mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Kepenekli mahallesi tapunun 88 parselinde kayıtlı bulunan 14.150,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın içinde ekli krokide gösterilen 66,86 m2' lik alanın Foseptik yeri yapımı için 5393 sayılı kanunun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince 75. Maddesinin (d) bendi hükümlerine göre Manisa Büyükşehir Belediyesine bedelsiz olarak tahsisine, oy birliği ile karar  verildi.

Gündemin 16. Maddesi

Karar No:79

Özü: Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Halitpaşa mahallesinde bulunan 22 adet sanayi dükkânlarının satışı için Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzce satış işlemi için araştırması yapılıp mahallesi, cinsi, ada, parsel, hisse oranı, yüzölçümü ve güncel rayiç değerleri belirtilen taşınmazların;

                a) Halitpaşa mahallesinde bulunan 22 adet sanayi dükkânlarının satışı ile ilgili taşınmazların ihale bedelinin % 50'sini peşin ve kalanı 5 ay içinde 5 taksitle ödeme şartıyla ihale edilmesi en fazla 3 taksitin süresi içerisinde ödenmemesi durumunda kesin teminatın irad kaydedilmesine,

b)5393 sayılı yasanın 18/e maddesine istinaden satışına, satış işlemleri için 5393 sayılı Kanunun 34/g maddesine istinaden Belediye Encümenine yetki verilmesine,

                c)Satışına karar verilen yukarıda mahallesi, cinsi, ada, parsel, hisse oranı, yüzölçümü ve güncel rayiç değerleri belirtilen taşınmazların satış işlemleri önümüzdeki dönemde ve farklı yıllarda yapılması halinde o günkü yapılan araştırmalar sonucu Belediye Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenen değerler esas alınarak Belediye Encümenince yeniden değerlendirme yapılmasına, oy birliği ile karar  verildi.

Gündemin 17. Maddesi (Ek Gündem-1)

Karar No:80

Özü: İlçemizde 27.08.2023-10.09.2023 tarihleri arasında"30 Ağustos Zafer Bayramı” İlçemizin Düşman İşgalinden kurtuluşunun 101 yılı (7 Eylül 2023) programı ile her yıl düzenlenen patenti belediyemize ait “16.Altın Üzüm ve Kültür Festivali" etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü, Lunapark, Tanıtım ve Satış Amaçlı stant ve konserler v.b düzenlenmesine,

                Bu kapsamda;

                29 Ağustos 2023 Salı günü İstasyon meydanında başlayıp, 7 Eylül Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Caddesi, Park Sokak güzergâhlarını takip edip,15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi meydanında son bulacak kortej yürüyüşü,

Etkinlikler çerçevesinde ilçemizin eski Milli Egemenlik Okulunun bulunduğu alana Lunapark, Hükümet Caddesine, Ali ŞANLIER Caddesi ile İş Bankası arasına satış ve tanıtım amaçlı stant kurulumu,

30 Ağustos 2023 Çarşamba günü 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi meydanında AYNA konseri,

05 Eylül 2023 Çarşamba günü Cumhuriyet Mahallesi, PTT Binası Yanı-Otopark Alanında MELEK MOSSO konseri,

                06 Eylül 2023 Perşembe Cumhuriyet Mahallesi, PTT Binası Yanı-Otopark Alanında Haluk LEVENT konseri yapılmasına, ayrıca etkinlikler kapsamında yapılacak her türlü kültürel, tiyatro, sanat, film, spor, turnuva, yarışma, pek çok farklı aktivite vb. tüm etkinlikler, konserler, sanatçılar ve saz ekipleri (sahne, ses, ışık düzenini programlar süresince temini, programlar süresince sunucu temini, yol, konaklama, yiyecek ve içecek ve her türlü giderleri, havai fişek gösterileri, organizasyonlarla ilgili önceden öngörülmeyen giderler) etkinliklerde başarı gösteren ve dereceye giren yarışmacılara ödül verilmesi ve bu giderlerin tamamının belediyemizin 2023 yılı bütçesinin ilgili ödeneklerinden karşılanmasına, Lunapark, Tanıtım ve Satış Amaçlı Stantlardan 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre işgaliye harcı alınmasına oy birliği ile karar  verildi.

Gündemin 18. Maddesi (Ek Gündem-2)

Karar No:81

Özü: Saruhanlı Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'nın talebi üzerine 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun "Büyükşehir İlçe Belediyelerinin Görev ve Sorumlulukları" başlıklı 7.maddesinde (f) fıkrasında "Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyette bulunabilir" hükümleri ve Sayıştay 5 Dairesinin 6 Şubat 2019 tarih ve 67 nolu bu konuda belediyemiz hakkındaki ilamında Belediyeye ait taşınmazlar ile bölgedeki tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi amacıyla Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına bu konuda yardım yapılabileceği uygun bulunduğundan 2023 yılı zeytin ve üzüm hasatı başlamasından dolayı gerekli tedbirlerin alınması için Çiftçi Malları Koruma Başkanlığının bütçesi yetersiz kaldığından 4 ayda 250'şer Litre olmak üzere toplamda 1000 Litre motosikletlerde kullanılmak üzere ayni yardım olarak benzin yardımı yapılmasına, ayrıca maaş ödemelerinde çektikleri sıkıntıdan solayı personele maaş ödemelerine katkı yapmak üzere ayda 50.000,00 TL. (Ellibintürklirası)olmak üzere 4 ayda 200.000,00 TL. (İkiyüzbintürklirası) nakdi yardım yapılmasına, bu işlemler için Belediyemiz ile Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı arasında Protokol yapılmasına, kararın gereği için bir örneğinin Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'ne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 19. Maddesi (Ek Gündem-3)

Karar No:82

Özü: Belediye Meclisimizin 03.06.2022 tarih ve 84 sayılı kararı ile kardeş şehir olmasına karar verilen Bulgaristanın Şumnu ili Hitrino (Şeytancık) ilçesinde kardeşlik ilişkilerini pekiştirmek amacıyla Bulgaristanın Şumnu ilinde 25.08.2023 -27.08.2023 tarihleri arasında yapılacak olan yağlı güreşlere kararımızda isimleri bulunan kişilerin görevlendirilmesine ve hizmet damgalı pasaport çıkarılmasına, Belediye Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 20. Maddesi (Ek Gündem-4)

Karar No:83

Özü: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 19.maddesinin son fıkrası Merkezi yönetim kapsamındaki idareleri için ek bütçe yapılmasının şartlarını belirlemiş, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesinde de Mahalli İdareler için benzer bir düzenleme ile ek ödenek tabirini kullanılmıştır. Belirtilen yönetmelik maddesinde Ek Ödenek; “Bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmediği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak, bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunulmadan alınan ödenektir” şeklinde tanımlama yapılmakla birlikte, ikinci fıkrada Ek ödeneğin ancak bütçe yılı içerisinde meclis kararı ile verilebileceği belirtilmiştir. Maddenin üçüncü fıkrasında “kaynağının bulunması zorunludur” hükmü getirilmiştir.

İller Bankası hissesinin, bütçede tahmin edilen gelirden daha yüksek geleceği tahmin edildiğinden yaklaşık 44.300.000,00 TL ek gelir kaynağı oluşacağı görülmüştür. Belirtilen yeni gelir kaynağının Bütçemizin uygulandığı yıl içinde ortaya çıkan ödenek ihtiyaçları nedeniyle tabloda açıklandığı şekilde Belediyemiz Müdürlüklerine Toplam 44.300.000,00 TL. (kırkdörtmilyonüçyüzbintürklirası) ek ödenek verilmesine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesi gereğince onaylanmak üzere Manisa Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilmesine,  oy birliği ile karar verildi.

 

Zeki BİLGİN                                 Cavit YARALI                                      Gürcan CENGİZ

Belediye Başkanı                           Meclis Tutanak Katibi                         Meclis Tutanak Katibi