01/09/2023 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI

01/09/2023 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI MANİSA SARUHANLI BELEDİYE MECLİSİNİN 01/09/2023 TARİHİNDE YAPTIĞI OLAĞAN TOPLANTISI TUTANAK ÖZETLERİDİR

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine göre olağan toplantısını yapmak üzere toplanan Belediye Meclisi, yapılan yoklama sonunda; Belediye Başkanı Zeki BİLGİN, Hüseyin BAYSAL, Suat KARATAŞ  Ahmet Zeki BOZKAYA, Ali ÇELEMEN, Cemal Gürsel MERTER, Cavit YARALI, Adil KARADAĞ, Hüseyin ÇELİK, Ahmet GÖÇMEN, Ali KARACA, Mustafa ARGUZ, Gürcan CENGİZ, Özgür GÖKTOPRAK,  Hasan AYDIR, Bayram Gür DEMİR, Mustafa Ercan BİLGİÇ, Eşref DOĞRUKIRAN, Ramazan MURDAN, Ayşe OĞUZ., Bayram KARABAŞ, Osman GÜMÜŞGÖNÜL, Şerafettin YÜNCÜOĞLU, Mehmet Halil CANBAZ, Esat Raşit HAÇİN’in katılımı, İlhan UYKUN’un mazeretli kabulü ile 1 eksikle toplanıp, saat 15:00’de Belediye Başkanı Zeki BİLGİN tarafından oturum açıldı.

Gündemin 1. Maddesi

Karar No: 84

Özü: 5393 sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi gereğince başkanlık divanında boşalan Meclis Tutanak Kâtibi (asil) üyeliğine ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Meclis Tutanak Kâtibi asil üyelik için gizli oylamayla yapılan seçim sonucunda Selahattin ŞAHİN Meclis Tutanak Kâtibi asil üyeliğine, oy çokluğu ile seçildi.

 

Zeki BİLGİN                                 Mustafa ARGUZ                                  Gürcan CENGİZ

Belediye Başkanı                           Meclis Tutanak Katibi                         Meclis Tutanak Katibi

 

Gündemin 2. Maddesi

Karar No: 85

Özü: 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince Encümen meclis üyesinin istifası sonrası boşalan encümen üyeliği için yapılan gizli oylama sonucunda Adil KARADAĞ Belediye Meclisimizin 01.09.2023 tarihinde yapılan olağan toplantısında Encümen üyeliğine oy çokluğu ile seçildi.

Gündemin 6. Maddesi

Karar No:86

Özü: İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 11.08.2023 tarih ve 17 sayılı kararı doğrultusunda, İlçemiz Alibeyli Mahallesi 1364 nolu parsele ait alınan kurum görüşleri sonucunda; İlçemizde bulunmayan ve büyük bir ihtiyaç olan, halkımızın piknik, dinlenme, eğlenme ve spor ihtiyaçlarını karşılayacağı bir “Mesire Alanı” aynı güzergâhta ihtiyaca yönelik “Akaryakıt Servis İstasyonu” ve mevcut bulunan zeytin ağaçlarının korunmasına yönelik planlanması için 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılması tespit edilmiştir. Alibeyli Mahallesi 1364 nolu parselin “Mesire Alanı, Akaryakıt Servis İstasyonu, Tarımsal Nitelikli Alan” olarak planlanmasına yönelik 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylanmasına, onaylanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin, İmar Planı İlkeleri başlıklı 21. maddesinin 2. bendine istinaden, eş zamanlı onama yetkisinin Manisa Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesinin uygun olduğuna, oy birliği ile karar  verildi.

Gündemin 7. Maddesi

Karar No:87

Özü: İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 11.08.2023 tarih ve 18 sayılı kararı doğrultusunda, İlçemiz Hacırahmanlı Mahallesi 209 ada 5 parsel sayılı taşınmazda Türkan IŞIK tarafından Engelli Bakım Merkezi yapılabilmesi için Sosyal Tesis Alanı alanına yönelik imar planı değişikliği ile ilgili; Manisa Büyükşehir Belediyesi 23.06.2023 tarih ve 306505 sayılı yazısında 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapıldığı ve 23.06.2023-23.07.2023 tarihlerinde askıya çıkıp onaylandığı bildirilmiştir. Onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarına uygun olarak yapılan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylanmasına, onaylanan imar planının 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu gereğince, Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi ilgili dairesine gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 8. Maddesi

Karar No:88

Özü: Ortağı olduğumuz SARBEL Danışmanlık Gıda Tarım Hayvancılık İnşaat Taahhüt Akaryakıt Turizm Ulaşım Basın Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 12.09.2023 tarihinde yapılacak olan olağanüstü genel kurul toplantısında Saruhanlı Belediyesini temsil etmek üzere genel kurula adımıza katılacak ve yönetim kuruluna seçilmemiz halinde de tüzel kişiliğimizi temsilen hareket etmek üzere Belediye Personelimiz Mehmet ERBİL’in görevlendirilmesine, Belediye Meclisimizin 01.09.2023 tarihinde yapılan toplantısında oy birliği ile karar  verildi.

Gündemin 9. Maddesi

Karar No:89

Özü: İlçemiz Hacırahmanlı Mahallesi Mülkiyeti O/D İnşaat Sanayi Limited şirketine ait 121 aa 62 parsel ve mülkiyeti Belediyemize ait 121 Ada 240ve 241 Parsellerin İmar Kanunu 15-16 maddeleri uyarınca yapılan ihdas, tevhid, yola terk ve ifraz işlemleri sonucunda oluşan ekteki Beyanname ve Taksim Sözleşmesinde görüldüğü üzere;  215 ada 1 parsel O/D İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Saruhanlı Belediyesi müşterek , 222 ada 2 parsel ve 227 ada 1 parsel Saruhanlı Belediyesi adına ; 215 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parsel ve 216 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14,15,16 parseller ve 217 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parseller ve 218 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,16,17,18,19,20 parseller ve 219 ada 1,2 ,3 parseller  ve 220 ada 1,2,3,4,5 parseller ve 221 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 parseller ve 222 ada 1 parsel ve 223 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 parseller ve 224 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 parseller ve 225 ada 1 parsel ve 226 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 parsellerler O/D  İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti olacak şekilde Taksim Sözleşmesi yapılmasına, belediye meclisimizce, oy çokluğu ile karar verildi.

Gündemin 10. Maddesi (Ek Gündem-1)

Karar No:90

Özü: İlçemiz Paşaköy Mahallesinde bulunan 205 ada 16 parselde yapılan İmar Kanunun 15 ve 16. maddeleri uyarınca yapılan parsellerden 246 ada 1,2 parsel, 247 ada 1 parsel, 244 ada 6 ve 7 parsellerin Belediyemiz adına, diğer 244 ada 1,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14 parseller ile 245 ada 1 ve 2 parsellerin de Fadime KARAMAN adına tescil işlemleri için gerekli Taksim sözleşmesi yapılmasına, belediye meclisimizce oy çokluğu ile karar verildi.

Gündemin 11. Maddesi (Ek Gündem-2)

Karar No:91

Özü: 09 Nisan 2023 Tarihli ve 31158 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" teki (II) sayılı sayılı Memur Boş Kadro Değişiklik Cetvelinin onaylanmasına, kararın gereği için bir örneğinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 12. Maddesi (Ek Gündem-3)

Karar No:92

Özü: 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 maddesinin (n) bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 81.maddesi hükümleri doğrultusunda, İlçemiz Merkez Yılmaz Mahallesi Yiğit Sokakta yer alan, içinde trafonun bulunduğu parka kısa bir süre önce motor kazası sonucu hayatını kaybeden Yılmaz mahallesi sakinlerinden Yusuf Kerem ERDEM'in isminin verilerek "YUSUF KEREM ERDEM PARKI" olmasına, oy birliği ile karar verildi.

 

Zeki BİLGİN                                 Selahattin ŞAHİN                                 Gürcan CENGİZ

Belediye Başkanı                           Meclis Tutanak Katibi                         Meclis Tutanak Katibi