03/11/2023 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI

03/11/2023 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI MANİSA SARUHANLI BELEDİYE MECLİSİNİN 03/11/2023 TARİHİNDE YAPTIĞI OLAĞAN TOPLANTISI TUTANAK ÖZETLERİDİR

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine göre olağan toplantısını yapmak üzere toplanan Belediye Meclisi, yapılan yoklama sonunda; Belediye Başkanı Zeki BİLGİN, Hüseyin BAYSAL, Suat KARATAŞ, Ali ÇELEMEN, Ahmet Zeki BOZKAYA, Selahattin ŞAHİN, Adil KARADAĞ, Hüseyin ÇELİK, Ahmet GÖÇMEN, Ali KARACA, Mustafa ARGUZ, Gürcan CENGİZ, Özgür GÖKTOPRAK, İlhan UYKUN,  Hasan AYDIR, Bayram Gür DEMİR, Mustafa Ercan BİLGİÇ, Osman GÜMÜŞGÖNÜL, Ramazan MURDAN, Ayşe OĞUZ. Bayram KARABAŞ, , Şerafettin YÜNCÜOĞLU, Mehmet Halil CANBAZ, Esat Raşit HAÇİN’in katılımı, , Cemal Gürsel MERTER ve Eşref DOĞRUKIRAN’ın mazeretli kabulü ile 2 eksikle toplanıp, saat 15:00’de Belediye Başkanı Zeki BİLGİN tarafından oturum açıldı.

Gündemin 1. Maddesi

Karar No: 104

Özü: İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26. 10.2023 tarih ve 20 sayılı kararı doğrultusunda, İlçemiz Saruhan Mahallesi 287, 288 adaların ve etrafının mevcut plandaki yapılaşma dikkate alınarak değiştirilmesi imar ve bayındırlık komisyonunca görüşülmüş olup, söz konusu 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin onaylanmasına, onaylanan 287, 288 adaların ve etrafının planlanması ile ilgili; 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin, İmar Planı İlkeleri başlıklı 21. maddesinin 2. bendine istinaden, eş zamanlı onama yetkisinin Manisa Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesinin uygun olduğuna, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 2. Maddesi

Karar No: 105

Özü: İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26. 10.2023 tarih ve 21 sayılı kararı doğrultusunda,  İlçemiz Nuriye Mahallesi 205,206, 208, 209 adalar ve çevresinde kalan alanda, mevcut kadastral sınırlar ile mevcut altyapı da dikkate alınarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği incelenmiş olup, Nuriye Mahallesi 205,206 208, 209 adalar ve çevresinde kalan alanın; 1/1.000 ölçekli uygulama imar planında bulunan yol hatlarının altyapısı tamamlanmış yol istikametlerine uygun hale getirilmesi için imar adalarının düzenlenmesi ile çocuk bahçesi ve yol kenarı otopark ihtiyacına yönelik uygulama imar planı değişikliğinin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı hükümlerini etkilemediği anlaşılmıştır. Buna istinaden 1/1.000 ölçekli Uygulama imar planı hazırlanmıştır. Hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın onaylanmasına, onaylanan imar planının 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu gereğince; Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi ilgili dairesine gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 3. Maddesi

Karar No:106

Özü: İmar  ve  Bayındırlık Komisyonunun 26 .10.2023 tarih ve 22 sayılı kararı doğrultusunda, İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 9276 parsel ve yanındaki alanın imar planı değişikliği imar ve bayındırlık komisyonumuzca görüşülmüş olup, söz konusu alanda otopark alanı ve kuran kursu alanı planlaması ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılması tespit edilmiş olup, Kurtuluş Mahallesi 9276 parsel ve yanındaki alanın planlanması ile ilgili; 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylanmasına, onaylanan imar plan değişikliğinin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin, İmar Planı İlkeleri başlıklı 21. maddesinin 2. bendine istinaden, eş zamanlı onama yetkisinin Manisa Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesinin uygun olduğuna, oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündemin 4. Maddesi

Karar No:107

Özü: İmar  ve  Bayındırlık Komisyonunun 26 .10.2023 tarih ve 23 sayılı kararı doğrultusunda, İlçemiz Hacırahmanlı Mahallesi 156, 157, 108, 109, 110 ve 111 parseller ve etrafına ilişkin imar planı değişikliği imar ve bayındırlık komisyonumuzca görüşülmüş olup, söz konusu alanda mevcut yönetmeliğe uygun olmayan imar fonksiyonları yer aldığından ve yapılaşma şartları belirtilmediğinden alanın mevzuata uygun şekilde planlaması için 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılması tespit edilmiştir. Hacırahmanlı Mahallesi 156, 157, 108, 109, 110 ve 111 parseller ve etrafının planlanması ile ilgili 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylanmasına, onaylanan imar plan değişikliğinin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin, İmar Planı İlkeleri başlıklı 21. maddesinin 2. bendine istinaden, eş zamanlı onama yetkisinin Manisa Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesinin uygun olduğuna, oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündemin 5. Maddesi

Karar No:108

Özü: 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 maddesinin (n) bendi ve 81.maddesi hükümleri, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.10.2023 tarih ve 24 sayılı raporu doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 21 Temmuz'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ege Süleyman GÖRECE” isminin İlçemiz Halitpaşa Mahallesinde yapılan Sanayi Tesisi Alanına verilerek “Şehit Piyade Uzman Çavuş Ege Süleyman GÖRECE Sanayi Tesisi Alanı” olmasına, belediye meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 6. Maddesi

Karar No:109

Özü: 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 maddesinin (n) bendi ve 81.maddesi hükümleri doğrultusunda İlçemiz Paşaköy Mahallesi 133 adada yapılaşma başlayacağından adanın cephe aldığı sokağa genellikle Paşaköy mahallemizdeki sokaklara çiçek isimleri verilmiş olduğundan 133 adanın cephe aldığı sokağa Defne ismi verilerek  "Defne Sokak" olmasına, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 8. Maddesi

Karar No:110

Özü: 6360 Sayılı yasa kapsamında Belediyemize tahsis edilen  Nuriye mahallesi 214 ada 22 ve 23 parsel, Bedelller mahallesi 157 ada 1 parsel, Gökçeköy mahallesi 0 ada 1998 parselde bulunan zeytinlerin hasat zamanı gelmiş olup, ilgili taşınmazlardan yasa gereği gelir elde etmemiz uygun olmadığından toplatılan Zeytinlerin yağ veya salamura yapılmasına, elde edilen yağ veya salamuraların Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Yönetmeliğine uygun olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 9. Maddesi (Ek Gündem-1)

Karar No:111

Özü: İlçemiz Lütfiye mahallesinde bulunan tapunun 0 ada 1354 parselinde kayıtlı 9.276 m2' lik taşınmazda Belediyemizce Tören Alanı, Park ve Sosyal tesis yapılması planlandığından söz konusu taşınmazın tahsisi için 4342 sayılı Mera Kanununun 14. Maddesinin (c) bendi gereğince Kamu yatırımı kapsamına alınmasına, oy birliği ile karar verildi.

 

Zeki BİLGİN                                 Selahattin ŞAHİN                                 Gürcan CENGİZ

Belediye Başkanı                           Meclis Tutanak Katibi                         Meclis Tutanak Katibi