01/12/2023 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI

01/12/2023 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI MANİSA SARUHANLI BELEDİYE MECLİSİNİN 01/12/2023 TARİHİNDE YAPTIĞI OLAĞAN TOPLANTISI TUTANAK ÖZETLERİDİR

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine göre olağan toplantısını yapmak üzere toplanan Belediye Meclisi, yapılan yoklama sonunda; Belediye Başkanı Zeki BİLGİN, Hüseyin BAYSAL, Suat KARATAŞ, Cemal Gürsel MERTER, Adil KARADAĞ, Hüseyin ÇELİK, Ahmet GÖÇMEN, Ali KARACA, Gürcan CENGİZ, Özgür GÖKTOPRAK, İlhan UYKUN,  Hasan AYDIR, Bayram Gür DEMİR, Mustafa Ercan BİLGİÇ, Eşref DOĞRUKIRAN, Osman GÜMÜŞGÖNÜL, Ayşe OĞUZ. Bayram KARABAŞ, , Şerafettin YÜNCÜOĞLU, Mehmet Halil CANBAZ, Esat Raşit HAÇİN’in katılımı, Ali ÇELEMEN, Selahattin ŞAHİN, Ahmet Zeki BOZKAYA, Mustafa ARGUZ ve Ramazan MURDAN’ın mazeretli kabulü ile 5 eksikle toplanıp, saat 15:00’de Belediye Başkanı Zeki BİLGİN tarafından oturum açıldı.

Gündemin 1. Maddesi

Karar No: 112

Özü: Sayıştay Başkanlığı 1 nolu Denetim Başkanlığının 8 nolu Denetim Grubunun E- 18893034 - 190.02 - 2304620 sayılı 2022 yılı Denetim Sonuçları konulu 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca hazırlanan "2022 yılı Sayıştay Denetim Raporu" ve Kamu İdaresine Bildirilecek Hususlar" belediyemize gönderilmiş olup, 5393 sayılı Belediye Kanunun 55. maddesi gereğince "2022 yılı Sayıştay Denetim Raporu" belediye meclisimizin bilgisine sunuldu.

Gündemin 2. Maddesi

Karar No: 113

Özü: Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Kepenekli Mahallesi tapunun 88 parselinde kayıtlı 14.150 m2'lik tarla vasıflı taşınmazın 800 m2'lik kısmının 5393 sayılı kanunun 18. Maddesinin (e) bendi ve 75. Maddesinin (d) bendi hükümlerine göre Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan halı saha için söz konusu taşınmazın 20x40 metrelik kısmının kanunda belirtilen sürede Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne tahsis edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 4. Maddesi

Karar No:114

Özü: 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 maddesinin (n) bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 81.maddesi  hükümleri doğrultusunda, İlçemiz Paşaköy Mahallesi 151 ada 9 parselde yapılaşma başlayacağından parselin cephe aldığı  sokağa  trafik kazısı sonucu genç yaşta hayatını kaybeden Rıza ÖZTURAN'ın  ismi  verilerek "Rıza ÖZTURAN Sokak"  olmasına, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 7. Maddesi

Karar No:115

Özü: İmar  ve  Bayındırlık Komisyonunun 13.11.2023 tarih ve 25 sayılı kararı doğrultusunda,  İlçemiz Hacırahmanlı mahallesi 106 ve 147 nolu adaların ve etrafının mahalle ihtiyacına yönelik; mevcut yönetmeliğe göre plan gösterimi (ek1-d) ile uyumsuzluğunu ortadan kaldırmak 154 ada 1 ve 154 ada 2 parseller için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 257543 sayılı yazısında belirtilen: " Yençok 5 kat" talebini karşılamak 21.12.2022 tarih ve 10068 sayılı dilekçede belirtilen 152 ada 3 ve 4 parsellerin eşikleri dikkate alınarak mevzuata uygun olacak şekilde planlanması için 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılması tespit edilmiş olup, yapılacak olan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylanmasına, onaylanan imar plan değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin, İmar Planı İlkeleri başlıklı 21. maddesinin 2. bendine istinaden, eş zamanlı onama yetkisinin Manisa Büyükşehir Meclisine verilmesinin uygun olduğuna,  oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 8. Maddesi (Ek Gündem-2)

Karar No:116

Özü: Saruhanlı Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ilgi yazısına istinaden İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Polis Merkezi Amirliği hizmet binasının eski ve bakımlı olmamakla birlikte yetersiz olması sebebiyle Mülkiyeti Belediyemize ait Saruhanlı Merkez tapunun 254 Ada 8 Parselinde kayıtlı 3.000,00 m2'lik Arsa vasıflı taşınmazın Hizmet Binası yapılmak üzere 5393 sayılı kanunun 18. Maddesinin (e) bendi hükümlerine göre Saruhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bedelsiz olarak tahsis edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 9. Maddesi (Ek Gündem-3)

Karar No:117

Özü: Plan ve Bütçe Komisyonunun 01.12.2023 tarih ve 14 sayılı raporu ile "Belediyemize ait Sosyal Tesisler düğün Salonu, Kır Düğün Salonu, Sosyal Tesisler Kafeterya işletmesi ve Düğün Salonu Hizmetleri ücretlerinin tarifede belirtilen şekilde ücretlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Zeki BİLGİN                                 Hasan AYDIR                                      Gürcan CENGİZ

Belediye Başkanı                           Meclis Tutanak Katibi                         Meclis Tutanak Katibi