08/04/2024 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI

08/04/2024 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI MANİSA SARUHANLI BELEDİYE MECLİSİNİN 08/04/2024 TARİHİNDE YAPTIĞI OLAĞAN TOPLANTISI 1.OTURUM TUTANAK ÖZETLERİDİR.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.maddesine göre olağan toplantısını yapmak üzere toplanan Belediye Meclisi, yapılan yoklama sonunda; Belediye Başkanı Ekrem CILLI, Alp Serdar TUĞSAL, Ramazan Hakan ULAK, İsmail ALABAY, Abdullah TURGUT, Tuncay ANADOLU, İbrahim ERSELVİ, Vedat KARA, Fatih YÜNCÜOĞLU, Hüseyin SARIÇALI, Mustafa PALALI, Murat GÜLERYÜZ, Ahmet GÖKÇEN,  Hikmet CEYLAN, İhsan ÖZDEMİR, İsa SAVAŞÇI,   Hasan LEVENT, Bayram YILDIRIM, Süheyla NEŞELİ, Hüseyin GÜNDÜZ, Özgür GÖKTOPRAK, Özgür        KARAKUZU, Şule ÖZSEYHAN, Rukiye KOCATUĞ, İsmail KARADAĞ, Tuncay ÖZEL’in katılımı ile toplanıp, saat 15:00’de Belediye Başkanı Ekrem CILLI tarafından oturum açıldı.

Gündemin 1. Maddesi

Karar No: 25

Özü: 5393 sayılı Belediye Kanununun 19.maddesine istinaden Başkanlık divanı oluşturulması gerektiğinden gizli oylamayla yapılan seçim sonucunda, Meclis 1.Başkan Vekilliğine Alp Serdar TUĞSAL, Meclis 2.Başkan Vekilliğine, Ramazan Hakan ULAK oy çokluğu ile seçildiler.

            Meclis Tutanak kâtiplikleri seçimi sonucunda Tuncay ANADOLU ( oy birliği), Fatih YÜNCÜOĞLU oy çokluğu ile Meclis Tutanak Kâtibi asil üyeliklerine, Abdullah TURGUT,  İsa SAVAŞÇI Meclis Tutanak Kâtibi yedek üyeliklerine, oy çokluğu ile seçildiler.

Ekrem CILLI                                                    Hasan LEVENT                                Fatih YÜNCÜOĞLU

Belediye Başkanı                                              Mec. Tutanak Katibi                        Mec. Tutanak Katibi

Gündemin 2. Maddesi

Karar No: 26

Özü: Belediye meclisimizde yapılan görüşmeler sonucunda, işarı oylama usulüne göre 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine istinaden, belediyemizde 5 kişiden oluşan, bir yıl süre ile görev yapmak üzere Plan Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Kent Estetiği Komisyonu, Esnaf-Ticaret-Tarım ve Hayvancılık Komisyonu, Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonu oluşturulmasına, Komisyonların yasada öngördüğü şekilde siyasi partilerin mecliste temsil oranına göre belirlenmesine, oylamanın işari oyla yapılmasına karar verilmiş olup, yapılan seçimler sonucunda;

         a) Plan ve Bütçe Komisyonuna;                                     b) İmar  Komisyonuna;     

1) İsmail ALABAY                                                                  1) Ramazan Hakan ULAK   

2) Hikmet CEYLAN                                                             2) Hüseyin SARIÇALI

3) Ahmet GÖKÇEN                                                                 3) Tuncay ANADOLU

4) Süheyla NEŞELİ                                                             4)  Rukiye KOCATUĞ

5) Hüseyin GÜNDÜZ                                                           5)  Şule ÖZSEYHAN

     c) Hukuk Komisyonuna;                                                     d) Kent Estetiği Komisyonuna;          

1) İbrahim ERSELVİ                                                              1) Abdullah TURGUT

2) Mustafa PALALI                                                           2) İsa SAVAŞÇI

3) Fatih YÜNCÜOĞLU                                                     3) Vedat KARA                   

4) Hasan LEVENT                                                                 4) Rukiye KOCATUĞ

5)  Özgür GÖKTOPRAK                                                   5) Özgür KARAKUZU                                                               

e) Esnaf-Ticaret-Tarım ve Hayvancılık                         d) Engelliler ve Kadın Hakları

         Komisyonuna:                                                                Komisyonuna;

1) İhsan ÖZDEMİR                                                               1) Fatih YÜNCÜOĞLU               

2) Murat GÜLERYÜZ                                                                2) Tuncay ANADOLU           

3) Mustafa  PALALI                                                                  3) Abdullah TURGUT            

4) Bayram YILDIRIM                                                           4) Süheyla NEŞELİ                              

5)  İsmail KARADAĞ                                                             5)  Şule ÖZSEYHAN

                Belediye Meclisimizin 08.04.2024 tarihinde yapılan olağan toplantısında oy birliği ile seçildiler.

Gündemin 3. Maddesi

Karar No: 27

Özü: 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince Denetim Komisyonu üye sayısının 5 kişiden oluşmasına ve gizli oylamayla yapılan oylama sonunda İsmail ALABAY, Hikmet CEYLAN, Hüseyin SARIÇALI, Tuncay ÖZEL, Süheyla NEŞELİ Belediye Denetim Komisyonu üyeliklerine oy çokluğu ile seçildiler.

Gündemin 4. Maddesi

Karar No: 28

Özü: 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesine gereğince Encümen Üyeleri seçimi için yapılan gizli oylama sonucunda Abdullah TURGUT, Ramazan Hakan ULAK oy çokluğu ile Encümen üyeliğine seçildiler.

Gündemin 5. Maddesi

Karar No: 29

Özü: 5393 sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince her ayın ilk haftası Cuma günlerinin Meclis toplantı günü olarak belirlenmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 6. Maddesi

Karar No: 30

Özü: 5393 sayılı yasanın 32.maddesi gereğince, Meclis üyeleri huzur hakkı ücretlerinin, Meclis Başkan ve üyelerine, Meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 5393 sayılı Belediye Kanununun 39 uncu maddesi uyarınca, Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğinin, günlük tutarının üçte biri oranında belirlenmesine, oy birliği ile karar  verildi.

Gündemin 7. Maddesi

Karar No: 31

Özü: 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi hükümlerine göre görevlendirilecek Belediye Başkan Yardımcısı ödeneğinin aylık Belediye Başkanı brüt ödeneğinin 2/3’ü oranında olmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 8. Maddesi

Karar No: 32

Özü: Ege Belediyeler Birliği Tüzüğünün 8.maddesi gereğince belediye meclisimizde işari oyla yapılan oylama sonucunda, Kurumumuzu temsil etmek üzere Belediye Meclis üyeleri arasından, Belediye Meclis üyesi Alp Serdar TUĞSAL asil üye, Belediye Meclis üyesi İsmail ALABAY’ ın yedek üye olarak seçilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 9. Maddesi

Karar No: 33

Özü: Üyesi bulunduğumuz Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği üyeliğinin sonlandırılmasına, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 10. Maddesi

Karar No: 34

Özü: Belediye Meclisimizin 05.01.2023 tarih 1 sayılı kararı ile oluşturulan Denetim Komisyonunun Belediyemizin 2023 yılı gelir ve giderleri,  hesap ve işlemleri ile ilgili hazırlamış olduğu “Denetim Komisyon Raporu” 5393 sayılı Belediye Kanunun 25.maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.maddesi gereğince belediye meclisinde okundu.

Ekrem CILLI                                                    Tuncay ANADOLU                          Fatih YÜNCÜOĞLU

Belediye Başkanı                                              Mec. Tutanak Katibi                        Mec. Tutanak Katibi

Gündemin 11. Maddesi

Karar No: 35

Özü: 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesine istinaden 2023 yılı çalışma dönemine ait Belediye Başkanı tarafından sunulan faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.

Alp Serdar TUĞSAL                                       Tuncay ANADOLU                          Fatih YÜNCÜOĞLU

Meclis 1.Başkan Vekili                                   Mec. Tutanak Katibi                        Mec. Tutanak Katibi

Gündemin 12. Maddesi

Karar No: 36

Özü: Ortağı olduğumuz SARBEL Danışmanlık Gıda Tarım Hayvancılık İnşaat Taahhüt Akaryakıt Turizm Ulaşım Basın Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 25.04.2024 tarihinde yapılacak olan olağan genel kurul toplantısında Saruhanlı Belediyesini temsil etmek üzere genel kurula adımıza katılacak ve yönetim kuruluna seçilmemiz halinde de tüzel kişiliğimizi temsilen hareket etmek üzere Belediye Meclis Üyemiz İsmail ALABAY’ın görevlendirilmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

Ekrem CILLI                                                    Tuncay ANADOLU                          Fatih YÜNCÜOĞLU

Belediye Başkanı                                              Mec. Tutanak Katibi                        Mec. Tutanak Katibi