03/05/2024 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI

03/05/2024 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI MANİSA SARUHANLI BELEDİYE MECLİSİNİN 03/05/2024 TARİHİNDE YAPTIĞI OLAĞAN TOPLANTISI 1.OTURUM TUTANAK ÖZETLERİDİR.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.maddesine göre olağan toplantısını yapmak üzere toplanan Belediye Meclisi, yapılan yoklama sonunda; Belediye Başkanı Ekrem CILLI, Alp Serdar TUĞSAL, Ramazan Hakan ULAK, İsmail ALABAY, Abdullah TURGUT, Tuncay ANADOLU, İbrahim ERSELVİ, Vedat KARA, Fatih YÜNCÜOĞLU, Hüseyin SARIÇALI, Mustafa PALALI, Murat GÜLERYÜZ, Ahmet GÖKÇEN,  Hikmet CEYLAN, İhsan ÖZDEMİR, İsa SAVAŞÇI,   Hasan LEVENT, Bayram YILDIRIM, Süheyla NEŞELİ, Hüseyin GÜNDÜZ, Özgür GÖKTOPRAK, Özgür        KARAKUZU, Şule ÖZSEYHAN, Rukiye KOCATUĞ, İsmail KARADAĞ, Tuncay ÖZEL’in katılımı ile toplanıp, saat 15:00’de Belediye Başkanı Ekrem CILLI tarafından oturum açıldı.

Gündemin 1. Maddesi

Karar No:39

Özü: 4081 Sayılı Çiftçi Malları Koruma Yasasının 4.maddesine göre Saruhanlı Belediye Meclisi ve Ziraat Odası Meclis üyelerinin katılımı ile Saruhanlı Çiftçi Malları Koruma Meclisinin gizli oyla yapılan seçimleri sonucunda, Fehim ÖNDER, Mehmet ALAT, Tolga YILMAZ, Recep ŞAHAN, M. Sefa ÖNAL Saruhanlı Çiftçi Malları Koruma Meclisi Asil Üyeliklerine, İsmail MURDAN, Bilal ERSAN, İsmail KOCACENK, Hamza ÇELİK, Hasan NALÇAKAN Saruhanlı Çiftçi Malları Koruma Meclisi yedek üyeliklerine oy çokluğu ile seçildiler.

Gündemin 2. Maddesi

Karar No: 40

Özü: 4081 Sayılı Çiftçi Malları Koruma Yasasının 4.maddesine göre Saruhanlı Belediye Meclisi ve Ziraat Odası Meclis üyelerinin katılımı ile Saruhanlı Çiftçi Malları Murakabe Heyeti gizli oyla yapılan seçimleri sonucunda, Neşet ŞENTÜRK, Nihat ZEYBEK, Halil GÜNER, Abdullah DERYA, Ali BOSTANCI Saruhanlı Çiftçi Malları Murakabe Heyeti Asil üyeliklerine, Zeynel YAŞAR, Mehmet GİRGİN, Erdal KANGAL, İsmail AKKAŞ, Osman ÖZSOY Saruhanlı Çiftçi Malları Murakabe Heyeti yedek üyeliklerine oy çokluğu ile  seçildiler.

Gündemin 3. Maddesi

Karar No: 41

Özü: 2023 Mali yılı Kesin ve Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri Belediye Meclisinin 03.05.2024 tarihinde yapılan olağan Meclis toplantısında işarı oyla yapılan oylama sonucunda ayrı, ayrı oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 4. Maddesi

Karar No: 42

Özü: Saruhanlı Belediyesi ile Tüm Yerel Sen arasında 16.03.2022 tarihinde imzalanan ve 01.04.2022 –31.03.2024 tarihlerini kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesi 31.03.2024 tarihinde sona ermiştir. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun Mahalli İdarelerde sözleşme imzalanması başlıklı 32. maddesi (Değişik: 4/4/2012-6289/22 md.) ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38. maddesinin (g) fıkrası hükümlerine göre yetkili sendikayla yeni Sosyal Denge Sözleşmesi imzalanmasına ve Sosyal Denge Sözleşmesi süresinin belirlenmesi için Belediye Başkanına 2029 yılında yapılacak Mahalli İdareler seçim tarihine kadar yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 7. Maddesi

Karar No: 43

Özü: 5393 sayılı Belediye Kanununun 9. maddesi hükümleri doğrultusunda, Belediye Meclisimizin 24.01.2023 tarih ve 18 sayılı kararında belirlenen ilçemiz sınırları içindeki 50 mahalle muhtarının hizmet binalarının elektrik, su, telefon ve internet giderlerinin karşılanması için 50 mahalle muhtarına aylık ödenen 300,00 TL.'nin 500,00 TL.' ye yükseltilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 8. Maddesi

Karar No: 44

Özü: 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7. maddesi ek fıkra: 12/11/2012-6360/7 md. ve 5393 sayılı Belediye Kanunun Diğer kuruluşlarla ilişkiler başlıklı 75/a maddesi hükümleri doğrultusunda Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde bulunan, 1 Adet 600 litre ilaçlama makinesi, 1 Adet dal çekme ve yükleme makinesi, 1 Adet sap parçalama makinesi(2100 sabit), 1 Adet sap parçalama makinesi (1850 sabit), 1 Adet tekli sapsol, 1 Adet disk set atma, 1 Adet 20'li goble, 1 Adet 2'li gübre makinesi, 1 Adet traktör arkası kepçe, 1 Adet 7'li çizel, 1 Adet katı gübre makinesi, 1 Adet rötovatör 1850 sabit, 1 Adet rötovatör 2100 sabit, 1 Adet malç makinesi, 1 Adet 220 sürgü, 1 Adet 4 Metre kanatlı tırmık, 1 Adet kırmalı küreme, 1 Adet toprak altı 2 bacak gübre makinesi tarım aletlerinin İlçemiz çiftçilerini desteklemek için kullanılması amacıyla      Saruhanlı Ziraat Odası Başkanlığı'na tahsis edilmesine, bu konuda protokol yapmak üzere Belediye Başkanı'na yetki verilmesine, ayrıca 5393 sayılı Kanunun 34/g maddesine istinaden 1 Adet 600 litre ot ilaçlama makinesinin (DRON) satışı için belediye encümenine yetki verilmesine,  oy çokluğu ile karar  verildi.

 

Gündemin 10. Maddesi (Ek Gündem: 1)

Karar No: 45

Özü: 5393 sayılı Belediye Kanununun 38.maddesinin (g) bendi, 18.maddesinin (p) bendi ve 75’inci maddesinin (a) bendi hükümleri çerçevesinde;

           İlçemizde Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Hacırahmanlı, Halitpaşa, Develi, Paşaköy ve Mütevelli Mahallelerinde bulunan Futbol Sahaları ile Çullugörece, Kepenekli, Tirkeş ve Seyitoba Mahallelerinde bulunan Halı Sahaların 3 yıl süre ile belediyemize tahsisinin istenmesine ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı ile belediyemiz arasında yapılacak protokol (sözleşme) yapmaya ve her türlü iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

  Ekrem CILLI                                                    Tuncay ANADOLU                          Fatih YÜNCÜOĞLU

Belediye Başkanı                                              Mec. Tutanak Katibi                        Mec. Tutanak Katibi