Plan Değişikliği Askı Tutanağı

İlçemiz, Koldere Mahallesi sınırları içerisinde, 124 ada 16, 17, 145, 146 parsellere ilişkin 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 124 ada 147 parsele ilişkin 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin, 14.04.2023 tarih ve 2023/258 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Söz konusu 1/1.000 ölçekli İmar Planı değişikliği ve Plan Açıklama Raporu, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 05.06.2023 tarihinde (05.06.2023- 05.07.2023)1 ay süreyle, Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

İlanen Duyurulur.

 

Meclis Kararları TIKLAYINIZ

Açıklama Raporu TIKLAYINIZ

100 UİP Bilgi Paftası TIKLAYINIZ