İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden Duyuru

T.C. SARUHANLI BELEDİYESİ

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İlçemiz Merkez, Saruhan Mahallesi, Pazar Yeri Sokak, Acar Sokak, Nur Sokak, Bakar Sokak, Aslan Sokak, Ümmet Ağa Sokak ve Cengiz Topel Caddesi arasında bulunan 273 , 274, 275 ve 276 adalarda Manisa 1. İdari Mahkemesinin 30.09.2011 tarih ve 2010/2212 sayılı Esas No ve 2011/1797 sayılı Karar No ve Danıştay 6. Dairesinin 12.05.2016 tarih ve 2012/1391 sayılı Esas No ve 2016/2577 sayılı Karar No ve Danıştay 6. Dairesinin 08.12.2020 tarih ve 2017/183 Esas No ve 2020/12253 Karar Nosu ile İmar Uygulamasının iptaline karar verilmiştir.

 İlçemiz Merkez Saruhan Mahallesi, Pazar Yeri Sokak, Acar Sokak, Nur Sokak, Bakar Sokak, Aslan Sokak, Ümmet Ağa Sokak ve Cengiz Topel Caddesi arasında bulunan 273 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 parseller, 274 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parseller 275 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 parseller ve 276 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 parsellerin tescillerine iptal edilerek geriye dönüştürülmesine, Geriye Dönüşüm sonucu oluşacak olan 1633, 1636, 1637, 1638, 1639, 1645, 1646, 1647, 1648, 1651, 1654, 1655, 1656, 1658, 5129, 7194, 7387, 7388, 7993, 7994, 9136, 10292, 10293, 10294, 10295, 10848, 10849, 10932, 11038, 11385, 11386, 11811, 11812, 11863, 11864 ve ihdas parsellerinin bulunduğu imar adasında, 3194 sayılı İmar Kanununun Arazi ve Arsa düzenlemesi başlığı altında 18. Maddesi gereğince düzenleme dosyası incelenerek Saruhanlı Belediyesinin 25.10.2019 tarih ve 245 sayılı kararı ile düzenleme sınırının kabulü ve ada düzenlemesi yapılmasına karar verilmiş ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığının 11.05.2022 tarih ve 2022/1706 sayılı Encümen Kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi gereği Geri Dönüşüm işlemi ve Geri Dönüşüm sonucu oluşacak parselleri gösteren düzenleme dosyası ve dağıtım cetvellerinin, Belediyemiz İlan Panosunda, İlçemizde faaliyet gösteren yerel gazetelerin birinde ve Belediyemiz internet sitesinde 21.06.2022 ile 21.07.2022 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılarak ilan edilmiştir.

Söz konusu askı süresinde yapılan itirazlar, Saruhanlı Belediyesi Encümeninin 02.09.2022 tarih ve 361 sayılı Kararı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 09.11.2022 tarih ve 2022/5046 sayılı kararı ile değerlendirilmiş olup, Yapılan itirazlardan sonra hazırlanan Geriye Dönüşüm işlemi ve Geriye Dönüşüm sonucu oluşacak olan parselleri gösteren düzenleme dosyası ve dağıtım cetvellerinin, tekrar Belediyemiz İlan Panosunda, İlçemizde faaliyet gösteren yerel gazetelerin birinde ve Belediyemiz internet sitesinde 16.12.2022 ile 16.01.2023 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Harita Mühendisi Güven DEMİRŞAH tarafından hazırlanan Geri Dönüşüm işlemi ve Geri Dönüşüm sonucu oluşacak parsellerde ada düzenlemesi dosyası ve dağıtım cetvellerinin 3194 sayılı İmar Kanununa göre askı süresi içerisinde hiçbir itiraz bulunmadığından, Manisa Kadastro Müdürlüğüne 24.01.2023 tarih ve 16047 sayılı yazımız ile Söz konusu imar uygulamasının kadastral kontrollerinin yapılması istenmiştir.

Manisa Kadastro Müdürlüğünün 24.05.2023 tarih ve 8876995 sayılı yazısı ile parselasyon işleminin kontrolü esnasında Dereden ihdas edilen ancak yoldan ihdas olarak değerlendirilen bölümlerin bulunduğu bildirilmiş, Bahse konu Geri Dönüşüm işlemi ve Geri Dönüşüm sonucu oluşacak parselleri gösteren düzenleme dosyası ve dağıtım cetvelleri tekrar düzeltilmiştir.

Yeni hazırlanan 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi gereği Geri Dönüşüm işlemi ve Geri Dönüşüm sonucu oluşacak parselleri gösteren düzenleme dosyası ve dağıtım cetvelleri Saruhanlı Belediyesinin 25.08.2023 tarih ve 275 sayılı Encümen Kararı ile  tekrar değerlendirilmiş, Manisa Büyükşehir Belediyesinin 25.10.2023 tarih ve 2023/3917 sayılı Encümen Kararı ile onaylanmıştır.

Söz konusu 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi gereği Geri Dönüşüm işlemi ve Geri Dönüşüm sonucu oluşacak parselleri gösteren düzenleme dosyası ve dağıtım cetvellerinin, Belediyemiz İlan Panosunda, İlçemizde faaliyet gösteren yerel gazetelerin birinde ve Belediyemiz internet sitesinde 24.11.2023 ile 24.12.2024 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılmıştır

Kroki İçin TIKLAYINIZ

Kararlar İçin TIKLAYINIZ

Geri Dönüşüm Cetveli İçin TIKLAYINIZ

Düzenleme Sınırı İçin TIKLAYINIZ

Dop Hesabı İçin TIKLAYINIZ

Dağıtım Cetveli İçin TIKLAYINIZ