İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden Duyuru

T.C. SARUHANLI BELEDİYESİ

 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İlçemiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi Onaylı Uygulama İmar Planında ve ekli düzenleme sınır haritasında, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2145, 2147, 7369, 8263, 8264, 9108, 11474, 11475, 11476, 11477, 11478, 11479, 11669, 11670 ve 11671 ve ihdas parsellerinin bulunduğu alanda,  3194 sayılı İmar Kanununun Arazi ve Arsa düzenlemesi başlığı altında 18. Maddesi gereğince   oluşacak parselleri gösteren düzenleme dosyası ve dağıtım cetvelleri Saruhanlı Belediyesinin 06.10.2023 tarih ve 324 sayılı Encümen Kararı ile değerlendirmiş, Manisa Büyükşehir Belediyesinin 15.11.2023 tarih ve 2023/4218 sayılı Encümen Kararı ile onaylanmıştır.

Söz konusu 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi gereği oluşacak parselleri gösteren düzenleme dosyası ve dağıtım cetvellerinin, Belediyemiz İlan Panosunda, İlçemizde faaliyet gösteren yerel gazetelerin birinde ve Belediyemiz internet sitesinde 08.12.2023 ile 08.01.2024 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılmıştır

 

Dağıtım Cetveli TIKLAYINIZ

Dop Hesabı TIKLAYINIZ

Düzenleme Sınırı TIKLAYINIZ

Karalar TIKLAYINIZ

Ölçü Krokisi TIKLAYINIZ