İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden Duyuru

T.C. SARUHANLI BELEDİYESİ

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

İlçemiz Merkez İstasyon Mahallesi Onaylı Uygulama İmar Planında, K19-d-02-b-4-a ve K19-d-02-b-4-b imar paftaları içinde kalan ve ekli düzenleme sınır haritasında, sınırları belirlenmiş olan, tapunun; 243, 247, 11432, 11433, 8002, 8003, 8004, 8005, 8006, 12695, 8010, 8011 8012, 8009, 206 ada 1 parsel, 206 ada 2 parsel, 206 ada 3 parsel, 206 ada 4 parsel ve ihdas parsellerinin bulunduğu imar adasında, 3194 sayılı İmar Kanununun Arazi ve Arsa düzenlemesi başlığı altındaki 18. Maddesi gereğince   oluşacak parselleri gösteren düzenleme dosyası ve dağıtım cetvelleri Saruhanlı Belediyesinin 13.06.2023 tarih ve 200 sayılı Encümen Kararı ile değerlendirmiş, Manisa Büyükşehir Belediyesinin 15.11.2023 tarih ve 2023/4217 sayılı Encümen Kararı ile onaylanmıştır

Söz konusu 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi gereği oluşacak parselleri gösteren düzenleme dosyası ve dağıtım cetvellerinin, Belediyemiz İlan Panosunda, İlçemizde faaliyet gösteren yerel gazetelerin birinde ve Belediyemiz internet sitesinde 08.12.2023 ile 08.01.2024 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

 

Dağıtım Cetveli TIKLAYINIZ

Dop Hesabı TIKLAYINIZ

Düzenleme Sınırı TIKLAYINIZ

Karalar TIKLAYINIZ

Ölçü Krokisi TIKLAYINIZ