İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden Duyuru

İlçemiz Merkez İstasyon Mahallesi onaylı Uygulama İmar Planında, K19-d-02-a-3-b, K19-d-02-a-3-c, K19-d-02-a-3-d ve K19-d-02-d-2-a imar paftaları içinde kalan ve ekli düzenleme sınır haritasında, sınırları belirlenmiş olan, tapunun; 901 - 904 - 906 - 907 - 908 - 911 - 5177 - 5226 - 5245 -5247 - 5256 - 5306 - 5939 - 6038 - 6173 - 7130 - 7132 - 9472 - 9473 - 9474 - 9475 - 10645 - 11121 - 11122 - 12130 - 12131 ve ihdas parsellerinin bulunduğu imar adalarında, 3194 sayılı İmar Kanununun Arazi ve Arsa düzenlemesi başlığı altındaki 18. Maddesi gereğince düzenleme dosyası incelenerek Saruhanlı Belediyesinin 29.03.2022 tarih ve 155 sayılı kararı ile düzenleme sınırının kabulü ve ada düzenlemesi yapılmasına karar verilmiş ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığının 06.07.2022 tarih ve 2022/2906 sayılı Encümen Kararı ile onaylanmıştır.

Söz konusu 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi gereği parselleri gösteren düzenleme dosyası ve dağıtım cetvellerinin, Belediyemiz İlan Panosunda, İlçemizde faaliyet gösteren yerel gazetelerin birinde ve Belediyemiz internet sitesinde 20.09.2022 ile 20.10.2022 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Ölçü Krokileri

Kararlar

Kadastroya Sıralı

İmara Sıralı

Düzenleme Sınırı

Dop Hesabı

Dağıtım Cetveli